persoonlijke gegevens van Kornelis Wouters van der Meer
Kornelis Wouters van der Meer, geboren op 24 november 1772 te Sijbrandaburen, als zoon van Wouter Kornelis en Hiltje Ates. Overleden op 30 mei 1812 op nummer 44 te Harich, 39 jaar oud. Huisman te Harich (1811, 1812)
aangifte overlijden op 31 mei 1812 blad 12, getuigen:
Haitje Hantjes Visser visser ? jaar wonende te Balk
Douwe Jans de Boer zetmeijer ? jaar wonende te Harich, geburen
Op 28 februari 1796 getrouwd in de Hervormde Kerk te Harich met:
Peekjen Minnes Baay, geboren op te Nijega (HON), als dochter van Minne Ottes Baai en Durkjen Peekes. Overleden op 4 december 1822 op nummer 44 te Harich, 47 jaar oud.
aangifte overlijden op 4 december 1822 blad 24, getuigen:
Haitje Hantjes Visser visser 37 jaar wonende op nummer 46 te Harich
Auke Hinnes Visser visser 50 jaar wonende op nummer 7 te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Wouter, geboren op 20 augustus 1798 te Balk, gedoopt op 2 september 1798 te Balk (Hervormd). Op 14 juni 1823 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Beeuw Waltes Zuiderveld 28 jaar oud geboren te Elahuizen, als dochter van Walte Reins Zuiderveld en Trijntje Jarigs.
2. Durkjen, geboren op 27 juli 1796 te Harich, gedoopt op 14 augustus 1796 te Harich ( Hervormd). Op 12 juli 1822 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Luitjen Johannes Mulder 23 jaar oud geboren te Balk als zoon van Johannes Pieters Mulder en Rink Luitjens.
3. Minne, geboren op 31 maart 1802 te Wyckel, gedoopt op 19 april 1802 te Harich ( Hervormd). Op 20 juni 1824 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Fopjen Wanders Tuinier, oud 18 jaar, geboren te Balk als dochter van Wander Annes Tuinier en Ybeltje Durks Venema.
4. Hiltje geboren op 21 februari 1806 te Harich, gedoopt op 9 maart 1806 te Harich (Hervormd). Op 10 november 1825 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Tjeerd Jacobs Koopmans 30 jaar oud geboren te Wijckel, als zoon van Jacob Tjeerds Koopmans en Afke Klazes Boelsma.
5. Janke, geboren op 16 mei 1810 te Harich, gedoopt op 1 juni 1810 te Harich ( Hervormd)
6. Ate Kornelis, geboren op 14 september 1811 op nummer 44 te Harich. Overleden op 9 mei 1859 te Elahuizen, wonende te Wijckel,, 48 jaar oud. Op 25 februari 1857 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hiltje Klazes de Groot 35 jaar oud geboren te Beetsterzwaag, als dochter van Klaas Jans de Groot en Grietje Jans Blok.
aangifte geboorte op 14 september 1811 aktenummer 57, getuigen:
Gerrit Fellinga executeur 53 jaar wonende op nummer 27 te Balk
Hidde Jacobs slager 32 jaar wonende op nummer 60 te Balk
 
Peekjen Minnes Baay trouwt op 21 juli 1814 in de gemeente Gaasterland met Hessel Frankes Remeri, oud 33 jaar, geboren te St. Nicolaasga.
 
 
 
Cornelis Wouters polder
bron: Tresoar
Op het kadastrale minuutplan uit 1832 wordt een Cornelis Wouters polder genoemd op de locatie van de huidige Warrensterwei vlak boven de boerderij van de familie de Jong (2016). Dat zou kunnen betekenen dat dat deel van De Warren rond 1800 ingepolderd is door Cornelis Wouters van der Meer.
klik op de afbeelding voor de huidige situatie (2015)
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Wouter Cornelis (1741-1801) Kornelis Wouters vd Meer 1772-1812 Luitjen Johannes Mulder 1799-1849
    Minne van der Meer 1802-1835
woonadressen familie van der Meer
periode adres bron
1798 - 1801 Lytse Side speciekohieren 1748 - 1806 Balk; blad 62, volgnummer 144
1799 - 1801 Meerweg speciekohieren 1748 - 1806 Balk; blad 44, volgnummer 8
1802 - 1805 Tsjamkedykje 3 speciekohieren 1748 - 1806 Harich; blad 41, volgnummer 42
1811 - 1822 Tsjamkedykje 3 overlijdensaktes
     
notariële acten
 

1820 Sloten, notaris J. Ruardi Inventaris  Betreft levend vee etc, waarde fl. 2928
- Hessel Frankes Remeri, boer te Harich, erflater

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118006 Repertoirenr.: 440 d.d. 18 februari 1820
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 28 mei 2016 laatste wijziging: 31-10-2021