persoonlijke gegevens van Marten van der Meer, politiedienaar te Leeuwarden
Marten van der Meer, geboren op 7 november 1880 te Leeuwarden als zoon van Klaas Jans van der Meer en Aaltje Jochums Porte. Overleden op 18 november 1935 te Leeuwarden, 55 jaar.
Op 4 juni 1904 getrouwd in de gemeente Leeuwarden met:
Trijntje Arends Schram, geboren op 29 oktober 1879, Gaasterland, als dochter van Arend Dooitjes Schram en Antje Fredriks Hogendorff. Overleden op ?
Uit dit huwelijk:
 
 
 
Marten van der Meer
Marten van der Meer
 
bron: Leeuwarder Coiurant van 19 november 1935
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 22 november 1935 >>>
 
 
eigendommen van Marten van der Meer
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
731ged
 
1/4 ruiling
11 sep 1914
       
  is waarschijnlijk strookje grond bij de Luts            
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1122, folio 117, nummer 120

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 27-11-2020