Gooitzen Harmens Meiboom inschrijving register hypotheken 69: 12 / 108
Gooitzen Harmens Meiboom, geboren op 29 augustus 1803 te Lemmer, gedoopt op 4 september 1803 te Lemmer, Follega, Eesterga (Hervormd) als zoon van Harmen Marinus en Grietje Gooitzens. Overleden op 1 juni 1840 op nummer 64 te Balk, 36 jaar oud.
bakker te Lemmer (1827), bakker te Balk (1828 - 1840)
aangifte overlijden op 2 juni 1840 blad 10, getuigen:
Sjoerd Durks Pelsma grofsmid 50 jaar wonende te Balk
Ruurd Klazes Visser visserman en winkelier 40 jaar wonende te Balk
Op 29 april 1827 getrouwd in de gemeente Lemsterland met:
Antje Scholtes Sietsma, geboren op 16 september 1804, gedoopt op 23 september 1804 in Wijckel (Hervormd) als dochter van Scholte Gerlofs en Sybrich Harmens. Overleden op 1 februari 1884, Lemsterland, 79 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Grietje, geboren op 13 mei 1828 op nummer 64 te Balk.
aangifte geboorte op 15 mei 1828 aktenummer 38, bakker, getuigen:
Jurjen Harmen Harmanides kledermaker 50 jaar wonende op nummer 63 te Balk
Jouke Huberts Boertje koopman 39 jaar wonende op nummer 61 te Balk
2. Sybrigje, geboren op 24 september 1830 op nummer 64 te Balk. Overleden op 14 augustus 1898, Lemsterland, 67 jaar oud.
1. ) Op 15 mei 1859 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hendrik Johannes Trinks geboren te Balk als zoon van Johannes Thomas Trinks en Annigjen Alberts Ekker.
2. ) Op 27 september 1877 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Wiebe Brouwer geboren te Sloten als zoon van Jan Wiebes Brouwer en Jeltje Wiebrens van der Vaart.
aangifte geboorte op 26 september 1830 aktenummer 75, broodbakker, getuigen:
Jurjen Harmen Harmanides kledermaker 52 jaar wonende te Balk
Obe Meinesz Smid grofsmid 27 jaar wonende te Balk
3. Martha, geboren op 22 augustus 1833 op nummer 64 te Balk. Overleden op 16 februari 1903 te Balk, 69 jaar oud. Op 31 mei 1868 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Harmens Poppes geboren te Balk als zoon van Harmen Baukes Poppes en Grietje Uilkes Wierstra.
aangifte geboorte op 23 augustus 1833 blad 33, getuigen:
Jan Hendriks Doele kuiper 25 jaar wonende te Balk
Obe Meinesz Smid grofsmid 30 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden 17 februari 1903 aktenummer 16, getuigen:
Arnoldus van der Schuit timmerknecht 48 jaar wonende te Balk
Hans van der Veer winkelier 39 jaar wonende te Balk
       
 
 
Gooitzen Harmens Meiboom
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 70 - huisnummer Balk 64
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Gooitzen Harmens Meiboom
 
eigendommen van Gooitzen Harmens Meiboom
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
244
00 02 70
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 170 Gooitzen Harmens Meiboom, bakker te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
244
00 02 70
     
f 3000,-
28 aug 1843 20 mei 1867 geheel
                (21 mei 1827)    
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1017, folio 12, nummer 108
notariële acten
 
1827 Balk, notaris Jan Jacobus Wiersma Koopkte,
Een huizinge en bakkerij met stede, achtgererf en grond te Balk
- Jan Johannes Westendorp wonende te Balk, verkoper
- Gooitzen Harmens Meiboom wonende te Lemmer, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 1200025 Repertoirenr.: 120055 Aktenr. 159, d.d. 5 mei 1827
 
1827 Balk, notaris Jan Jacobus Wiersma Cessie
- Jan Johannes Westendorp wonende te Balk, cedent
- Douwe Tymens van Veen wonende te Lemmer, cessionaris
- Gooitzen Harmens Meiboom wonende te Lemmer, schuldenaar
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 1200025 Repertoirenr.: 120055 Aktenr. 162, d.d. 7 mei 1827
 
1867 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte
Betreft de verkoop van een huis met erf en bakkerij te Balk, koopsom fl. 3600
- Antje Scholtes Sietsma te Balk, weduwe van Gooitzen  Harmens Meiboom, verkoper
- Eise Rinkes Hornstra te Wijckel, gehuwd met Grietje  Gooitzens Meiboom, verkoper
Betreft de verkoop van een huis met erf en bakkerij te Balk, koopsom fl. 3600
- Hendrik Trinks te Balk, gehuwd met Sybrig Gooitzens  Meiboom, verkoper
- Sybrand van der Veer te Sneek, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7040 Repertoirenr.: 54 d.d. 12 mei 1867
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 1 juli 2009 laatste wijziging: 7-01-2024