persoonlijke gegevens van Jan Meinderts
Jan Meinderts geboren op 11 mei 1779 te Balk, gedoopt op 13 mei 1779 te Balk (Hervormd) als zoon van Meindert Ygrams en Detje Jans. Overleden op 30 december 1840 op nummer 122 te Balk, 61 jaar oud. Ongehuwd.
koopman te Balk
aangifte overlijden op 31 december 1840 aktenummer 18, getuigen:
Jacob Geerts Hofstra werkman 57 jaar geburen
Johannes Martinus van de Velde medicae dokter 60 jaar geburen
 
 
 
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 177 - huisnummer Balk 122
klik hier voor het complete formulier ondertekend door Jan Meinderts
 
bron: Leeuwarder Courant van 12 januari 1841
 
bron: Leeuwarder Courant van 12 juli 1842
 
bron: Leeuwarder Courant van 27 november 1846
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Meindert Ygrams 1747-1809 Jan Meinderts 1779-1840  
     
woonadressen Jan Meinderts
periode adres bron
1812 Raadhuisstraat 37 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 122
1829 Raadhuisstraat 37 volkstelling 1829
1840 Raadhuisstraat 37 volkstelling 1840; huisnummer Balk 122
eigendommen van Jan Meinderts
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
157
00 03 10
pakhuis en erf
A 5
Balk
B
117
00 19 30
hooiland
B 2
Balk
A
163
00 03 80
huis en erf
A 5
Balk
B
170
01 01 00
bos
B 2
Balk
A
194
00 01 75
huis en erf
A 5
Balk
B
171
00 36 50
bouwland
B 2
Balk
A
195
00 01 44
huis en erf
A 5
Balk
B
414
02 84 10
hooiland
B 3
Balk
A
270
00 00 56
schuur
A 5
Balk
B
417
02 98 90
hooiland
B 3
Balk
A
275
00 08 70
huis en erf
A 5
Balk
B
418
01 00 60
hooiland
B 3
Balk
A
276
00 03 80
huis en erf
A 5
Balk
B
419
01 13 30
hooiland
B 3
Balk
A
277
00 03 20
huis en erf
A 5
Balk
B
420
02 63 10
hooiland
B 3
Balk
A
278
00 04 40
huis en erf
A 5
Balk
D
125
00 64 10
bos
D 3
Balk
A
304
00 06 90
huis en erf
A 5
Balk
H
299
02 15 90
weiland
H 3
Balk
B
23
01 17 50
weiland
B 1
Balk
H
300
02 31 00
weiland
H 3
Balk
B
24
00 04 50
huis en erf
B 1
Balk
H
383
00 73 60
weiland
H 4
Balk
B
25
00 19 10
boomgaard
B 1
Balk
H
384
00 71 10
weiland
H 4
Balk
B
26
02 05 60
weiland
B 1
Balk
H
385
00 70 40
weiland
H 4
Balk
B
62
01 54 90
weiland
B 1
Balk
I
111
00 88 60
bos
I 2
Balk
B
65
02 34 10
weiland
B 1
Balk
I
113
00 32 00
bos
I 2
Balk
B
115
00 92 70
weiland
B 2
Balk
I
115
00 34 90
bos
I 2
Balk
B
116
00 97 20
weiland
B 2
 
Balk
I
118
00 76 30
bos
I 2
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 171 Jan Meinderts koopman te Balk
notariële acten
 

1815 Balk, notaris M. Westendorp Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 3000
- Meindert Ygrams te Balk, schuldeiser
- Jan Meinderts te Balk, schuldeiser
- Leffert Reyns Reynsma te Oudemirdum, schuldenaar

Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7001 Repertoirenr.: 94 d.d. 20 mei 1815
 

1819 Balk, notaris M. Westendorp Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 500
- Jan Meinderts, koopman te Balk, schuldeiser
- Rinke Boukes Boukema, huisman te Harich, schuldenaar

Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7002 Repertoirenr.: 208 d.d. 15 april 1819
 

1819 Balk, notaris M. Westendorp Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 200
- Jan Meinderts, koopman te Balk, schuldeiser
- Gertje Gerrits te Balk, weduwe van Sjoerd Ages,  schuldenaar

Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7002 Repertoirenr.: 209 d.d. 17 april 1819
 

1822 Balk, notaris M. Westendorp Koopakte
Betreft de verkoop van grond te Balk, koopsom fl. 20
- Geert Jacobs Hofstra, koopman en schipper te Balk,  verkoper
- Jan Meinderts, koopman te Balk, koper

Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7002Repertoirenr.: 290 d.d. 30 april 1822
 

1822 Balk, notaris M. Westendorp Royement
- Jan Meinderts, koopman te Balk
- Rinke Baukes Baukema, huisman te Harich

Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7002 Repertoirenr.: 292 d.d. 2 mei 1822
 

1827 Balk, notaris W. J. Hemsing Schuldbekentenis Betreft een kapitaal van fl. 3500
- Jan Meinderts, rentenier en koopman te Balk
- Jouke Ottes Bajema te Nijemirdum, gehuwd met Marijke Lefferts Leffertstra

Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004 Repertoirenr.: 6 d.d. 18 mei 1827
 

1831 Balk, notaris W. J. Hemsing  Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 2300
- Frans Ymes Haarsma, huisman te Hemelum, gehuwd met Margje  Reins Bouma, debiteur
- Jan Meinderts, koopman te Balk, crediteur

Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7006 Repertoirenr.: 51 d.d. 8 juni 1831
 

1833 Balk, notaris W. J. Hemsing Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 900
- Jan Meinderts, koopman te Balk, crediteur
- Jantje Jans Krol, boerin te Oudemirdum, weduwe van Jouke Reins Bouma, debiteur
- Meindert Joukes Bouma, huisman te Oudemirdum, debiteur
- Rein Joukes Bouma, huisman te Oudemirdum, debiteur

Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7006 Repertoirenr.: 50 d.d. 17 juli 1833
 

1834 Balk, notaris W. J. Hemsing Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 1200
- Jan Meinderts, koopman te Balk, crediteur
- Hendrik Brants van der Goot, koopman te Balk, debiteur

Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7007 Repertoirenr.: 97 d.d. 29 november 1834
 

1835 Balk, notaris W. J. Hemsing Hypotheek
Betreft een kapitaal van fl. 500
- Jan Meinderts, koopman te Balk, crediteur
- Eelkje Hanzes van der Werf, bakker te Balk, weduwe van  Jacob Franzes van Elselo, debiteur

Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7007 Repertoirenr.: 80 d.d. 26 oktober 1835
 

1836 Balk, notaris W. J. Hemsing Koopakte
Betreft de verkoop van huis en twee erven te Balk, koopsom fl. 850
- Jaike Hendriks van der Goot te Balk, weduwe van Willem Jans Kuiper, verkoper
- Hendrik Jans Kuiper, wagenmaker te Balk, verkoper
- Geeske Jans Kuiper te Balk, gehuwd met Stoffel Hendriks Doornspleet, verkoper
- Evertje Jans Kuiper, dienstmeid te Balk, verkoper
- Jan Willems Kuiper, erflater
- Jan Meinderts, koopman te Balk, koper

Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7008 Repertoirenr.: 7 d.d. 8 februari 1836
 

1836 Balk, notaris W. J. Hemsing Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 1800
- Jan Meinderts, koopman te Balk, verkoper
- Taeke Harmens Visser, bakker te Balk, gehuwd met Grietje Poppes Bakker, koper

Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7008 Repertoirenr.: 63 d.d. 22 september 1836
 

1839 Balk, notaris W. J. Hemsing  Royement, akte niet aanwezig
- Jan Meinderts, koopman te Balk
- Eelkjen Hanzes van der Werf te Balk, weduwe van Jacob Franks van Elselo

Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7009 Repertoirenr.: 49 d.d. 21 mei 1839
 

1839 Balk, notaris W. J. Hemsing Obligatie  Betreft een kapitaal van fl. 500
- Jan Meinderts, koopman te Balk, crediteur
- Pierre Thibaudier, inlands kramer te Balk, debiteur

Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7009 Repertoirenr.: 87 d.d. 14 november 1839
 

1840 Balk, notaris W. J. Hemsing  Royement, akte niet aanwezig
- Jan Meinderts, koopman te Balk

Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7010 Repertoirenr.: 36 d.d. 7 mei 1840
 

 1840 Balk, notaris W. J. Hemsing  Testament
- Jan Meinderts, koopman te Balk

Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7010 Repertoirenr.: 87 d.d. 29 december 1840
 

1841 Balk, notaris W. J. Hemsing  Inventaris
- Jan Meinderts, erflater
- Jan Annes Visser, koopman te Heeg
- Harmen Baukes Poppes, koopman te Balk
- Anne Annes Visser, koopman te Heeg
- Bauke Annes Visser, koopman te Heeg
- Eelkjen Annes Visser te Balk, gehuwd met Cornelis Poppes
- Age Tromp, koopman te Woudsend, gehuwd met Eelkjen  Wiggles Visser

Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7010 Repertoirenr.: 3 d.d. 12 januari 1841
 

1841 Balk, notaris W. J. Hemsing  Inventaris (vervolg)
- Jan Meinderts, erflater
- Jan Annes Visser, koopman te Heeg
- Harmen Baukes Poppes, koopman te Balk
- Anne Annes Visser, koopman te Heeg
- Bauke Annes Visser, koopman te Heeg
- Eelkjen Annes Visser te Balk, gehuwd met Cornelis Poppes
- Age Tromp, koopman te Woudsend, gehuwd met Eelkjen  Wiggles Visser

Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7010 Repertoirenr.: 8 d.d. 4 februari 1841
 

1841 Balk, notaris W. J. Hemsing  Kwitantie
- Jan Meinderts, erflater
- Geeske Sibbeles Pietersma te Balk, gehuwd met Willem  Hendriks de Jong
- Jan Sibbeles Pietersma, werkman te Balk
- Meintje Sibbeles Pietersma te Sneek, gehuwd met Sjoerd  Faber
- Pieter Harings Haringsma, werkman te Oudemirdum
- Bote Haringsma, schoenmaker te Balk
- Cornelis Poppes, koopman te Balk

Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7010 Repertoirenr.: 19 d.d. 14 april 1841
 

1841 Balk, notaris W. J. Hemsing  Kwitantie
- Cornelis Poppes, koopman te Balk, executeur testamentair
- Jan Meinderts, erflater
- Diaconie N.H. Gemeente te Balk

Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7010 Repertoirenr.: 51 d.d. 20 september 1841
 

1841 Balk, notaris W. J. Hemsing  Kwitantie
- Cornelis Poppes, koopman te Balk, executeur testamentair
- Jan Meinderts, erflater
- Algemene Armvoogdij te Balk

Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7010 Repertoirenr.: 52 d.d. 22 september 1841
 

1842 Balk, notaris W. J. Hemsing  Royement, akte niet aanwezig
- Cornelis Poppes, koopman te Balk, mede executeur, tevens als mede executeur over wijlen Jan Meinderts
- Jan Meinderts, erflater

Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7011  Repertoirenr.: 50 d.d. 30 april 1842
 

1843 Balk, notaris W. J. Hemsing  Boedelscheiding
- Jan Meinderts, erflater
- Harmen Baukes Poppes, koopman te Balk
- Jan Annes Visser, koopman te Heeg
- Anne Annes Visser, koopman te Heeg
- Bauke Annes Visser, koopman te Heeg
- Eelkjen Annes Visser te Balk, gehuwd met Cornelis Poppes
- Eelkjen Wigles Visser te Woudsend, gehuwd met Age Hylkes  Tromp

Bron:  Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7012 Repertoirenr.: 1 d.d. 7 januari 1843
 

1843 Balk, notaris W. J. Hemsing Royement, akte niet aanwezig
- Jan Meinderts, erflater
- Harmen Baukes Poppes, koopman te Balk
- Jan Annes Visser, koopman te Heeg
- Anne Annes Visser, koopman te Heeg
- Bauke Annes Visser, koopman te Heeg
- Eelkjen Annes Visser te Balk, gehuwd met Cornelis Poppes
- Eelkjen Wigles Visser te Woudsend, gehuwd met Age Hylkes  Tromp

Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7012 Repertoirenr.: 2 d.d. 7 januari 1843
 

1843 Balk, notaris W. J. Hemsing  Royement, akte niet aanwezig
- Jan Meinderts, erflater
- Harmen Baukes Poppes, koopman te Balk
- Jan Annes Visser, koopman te Heeg
- Anne Annes Visser, koopman te Heeg
- Bauke Annes Visser, koopman te Heeg
- Eelkjen Annes Visser te Balk, gehuwd met Cornelis Poppes
- Eelkjen Wigles Visser te Woudsend, gehuwd met Age Hylkes Tromp

Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7012 Repertoirenr.: 3 d.d. 7 januari 1843
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 17-05-2022