persoonlijke gegevens van Age Jelles Meinesz
Age Jelles Meinesz, geboren op 16 februari 1876 te Balk, als zoon van Jelle Tjeerds Meinesz, houthandelaar te Balk, en Uilkje Lykles Tromp. Overleden op 4 april 1962 te Aerdenhout, 86 jaar oud. Sigarenmakersleerling te Culemburg (1894), te Kampen (1897), administrateur bij de Deli Mij. te Dolok, Nederlands Indië (1908), zonder beroep te Haarlem (1932)
Op 15 september 1908 (bij volmacht van Krijn Meinesz, houthandelaar te Harlingen) getrouwd in de gemeente Utrecht met:
Regina Ida de Weerd, geboren op 20 maart 1887 te Utrecht, als dochter van Abraham de Weerd, tandarts te Utrecht, en Tjitske Loosecaat van Nouhuijs. Overleden op 13 oktober 1958 te Haarlem, 71 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. dochter, geboren in 1910 te Dolok Maringir (Nederlands Indië).
Age Meinesz
bron: De Sumatra post van 23 februari 1910
2. Jelle Tjeerd, geboren op 12 november 1911 te Dolok Maringir (Nederlands Indië). Beroepsmilitair en eerste luitenant der infanterie bij het K.N.I.L. Overleden op 4 oktober 1973 te Frederiksoord, 61 jaar oud. Op ? te Java getrouwd met Conny May de Jongh Swemer, ? jaar oud, geboren te Malang als dochter van ? en ?. Het huwelijk is ontbonden in 1951.
Age Meinesz
bron: De Sumatra post van 20 februari 1939
Conny May de Jongh Swemer behaalde in december 1939 het diploma typist A, in maart 1940 het diploma kantoorstenograaf Nederlands 130 lgr p.m.. Ze gaat wonen in de Balistraat 19 te Soerabaia.
Uit dit huwelijk:
Aage, geboren op 19 juni 1942 te Malang (Nederlands Indië). Overleden op 31 oktober 1985 te Den Haag, 43 jaar oud.
Beter bekend als: De Meesterkraker Aage M.
 
3. Age, geboren op 23 maart 1913 te Tadjong Kleling (Nederlands Indië). Overleden op 15 mei 1932 in de Gasthuissstraat / Middenlaan 77 te Haarlem, 19 jaar oud.
Age Meinesz Age Meinesz
bron: Algemeen Handelsblad van 11 juni 1932
 
<<< bron: Algemeen Handelsblad van 17 mei 1932
 
 
 
Age Meinesz
bron: De Sumatra post van 17 september 1908
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Jelle Tjeerds Meinesz 1836-1899 Age Jelles Meinesz 1876-1962  
     
woonadressen familie Meinesz
periode adres bron
     
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 12 augustus 2018 laatste wijziging: 17-10-2020