persoonlijke gegevens van Jelle Tjeerds Meinesz, houthandelaar te Balk, Leeuwarden, Harlingen
Jelle Tjeerds Meinesz, geboren op 26 februari 1836 te Balk als zoon van Tjeerd Jelles Meinesz, koopman te Balk, en Namkje Taconis. Overleden op 26 mei 1899 te Leeuwarden, 63 jaar oud.
Op 21 juli 1860 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met:
Uilkje Lykles Tromp, geboren 12 januari 1838 te Woudsend als dochter van Lykle Ages Tromp en Janke Douwes Kuipers. Overleden op 26 september 1902  te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1. Tjeerd, geboren op 18 februari 1861 te Balk. Overleden op 7 maart 1861 te Balk in huisnummer 265, 17 dagen oud.
2. Tjeerd, geboren op 26 maart 1862 te Balk. Overleden op 12 oktober 1883 te Haren, 21 jaar oud.
3. Janke, geboren op 10 oktober 1863 te Balk. Overleden op 12 september 1948 te Velp, 84 jaar oud.
4. Lykle, geboren op 17 juni 1865 te Balk. Overleden op 5 februari 1954 te Voorburg, 88 jaar oud. Op 24 juli 1905 getrouwd in de gemeente 's Gravenhage met Eugenie van der Schuijt, 35 jaar geboren te Rotterdam.
5. Krijn, geboren op 21 april 1867 te Balk. Overleden op 15 april 1954 te Velp, 86 jaar oud. Op 14-09-1893 in de gemeente Harlingen met Johanna Wilhelmina Antoinette Jacoba Frederika Backer Overbeek, 28 jaar oud, geboren te Bergum.
6. Namkje, geboren op 26 februari 1869 te Balk. Overleden in 1953. Op 20 december 1900 getrouwd in de gemeente Amsterdam met Hillebrandus Petrus Roosenstein, 28 jaar oud, geboren te Leeuwarden.
7. Marietje, geboren op 22 november 1870 te Balk. Overleden op 29 januari 1959 te 's Gravenhage, 88 jaar oud.
8. Jelle, geboren op 6 juli 1874 te Balk. Overleden 1956 te Londen. Op 10 augustus 1908 getrouwd in Londen met Florence Sussanah Chilvers, 27 jaar oud, geboren te Londen.
9. Age, geboren op 16 februari 1876 te Balk. Overleden op 4 april 1962 te Aerdenhout, 86 jaar oud. Op 15 september 1908 getrouwd in de gemeente Utrecht met Regina Ida de Weerd, 21 jaar oud, geboren te Utrecht als dochter van Abraham de Weerd, tandarts te Utrecht, en Tjitske Loosecaat van Nouhuijs.
10. Hiltje Fenna, geboren op 17 juli 1878 te Balk. Overleden in 1963. Op 2 januari 1903 getrouwd in de gemeente 's Gravenhage met Frederik de Bruyn, 33 jaar oud, geboren te Utrecht.
11. Sjoerd, geboren op 12 september 1880 te Leeuwarden. Overleden op 22 oktober 1936 te Soest, 56 jaar oud. Op 24 juni 1914 getrouwd in Indië met Maria Elisabeth Melchers, 27 jaar oud, geboren te Amsterdam.
 
 
 
Jelle Tjeerds Meinesz
bron: Leeuwarder Courant van 21 juli 1876
bron: Leeuwarder Courant van 30 mei 1899
 
Jelle Tjeerds Meinesz
bron: Leeuwarder Courant van 1 oktober 1902
 
houthandel Meinesz
 
houthandel Meinesz
bron: Leeuwarder Courant van 14 december 1883
onder deze link meer informatie over houthandel Meinesz
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Tjeerd Jelles Meinesz 1812-1852 Jelle Tjeerds Meinesz 1836-1899 Age Jelles Meinesz 1876-1962
     
woonadressen familie Meinesz
periode adres bron
1860 - 1867 Meerweg 8 bevolkingsregister 1859 - 1879, blad 12; huisnummer Balk 25
1869 - 1879 van Swinderenstraat 1 woningregister 1869 - 1879 blad 56; kad. gem. Balk A 285; huisnummer 259
1880 - ???? Dokkumerend 297 bevolkingsregister 1876 - 1904 Leeuwarden, blad 261
  Dokkumerend 295 bevolkingsregister 1876 - 1904 Leeuwarden, blad 261
???? - 1902 Stationsweg W 16 bevolkingsregister 1876 - 1904 Leeuwarden, blad 261
     
eigendommen van Jelle Tjeerds Meinesz
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
301
 
koopbrief
1425,-
3 mei 1853
       
1/2 Balk
A
240
 
koopbrief
2000,-
5 apr 1867
       
Balk
A
285
 
koopbrief
2041,-
13 apr 1867
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1040, folio 35, nummer 141

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 14-11-2020