Meine Annes Meinesz register hypotheken 69: 97/79
Meine Meinesz, geboren op 25 maart 1842 te Sloten als zoon van Anne Meinesz, burgemeester te Sloten (1843 - 1851) en van Schoterland (1851-1872) en Anna Elisabeth Doedes Breuning. Overleden op 23 maart 1928 te Utrecht, 85 jaar oud.
fabrikant te Heerenveen, Oudemirdum, Harich
Op 3 maart 1864 getrouwd in de gemeente Schoterland met:
Trijntje Tuijmelaar, geboren op 16 februari 1845 te Heerenveen als dochter van Hendrik Tuymelaar en Catrina de Boer. Overleden op 30 november 1918 te Leeuwarden, 73 jaar oud.
Uit dit huwelijk: stein harich
1. Catharina, geboren op 10 mei 1865 te Heerenveen. Overleden op 3 september 1943 te Zeist, 78 jaar oud. Ongehuwd.
2. Anne, geboren op 16 februari 1867 te Heerenveen. Overleden op 6 januari 1936 te Vlaardingen, 68 jaar oud. Op 8 juni 1900 getrouwd met Hasina Jacoba Hoos, 24 jaar oud, geboren te Rotterdam als dochter van N.J. Hoos, touwslager te Rotterdam, en Willemijntje de Rooy.
3. Hendrik, geboren op 5 juni 1868 te Heerenveen, huisarts te Woudsend. Overleden op 30 december 1919 te Lemmer, 51 jaar oud, gehuwd. Op 25 april 1899 getrouwd in de gemeente Rotterdam met Henriette Cornelia Benjamina Brandsma, 22 jaar oud, geboren te Kralingen.
4. Anna Elisabeth, geboren op 11 december 1869 te Heerenveen. Overelden op ? te ?. Op 21 maart 1895 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Elisa Marinus Adrianus Noothout, oud 36 jaar, geboren te Amsterdam als zoon van Abraham Noothout en Willemina Louisa Meyer.
5. Idsk, geboren op 22 juli 1872 te Heerenveen. Overleden op 7 januari 1945 te Haarlem, 72 jaar oud. Op 15 oktober 1903 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Johann Hermann von Santen, oud 27 jaar, geboren te Rotterdam.
6. Simon, geboren op 17 augustus 1874 te Harich. Overleden op 27 augustus 1929 te Hliversum, 55 jaar oud. Op 10 augustus 1899 getrouwd in de gemeente Krimpen aan de Lek met Anna Ottolina Christina von Santen, oud 20 jaar, geboren te Rhenen.
7. Berber, geboren op 11 november 1875 te Harich. Overleden op 16 november 1939 te Rotterdam, 64 jaar oud. Ongehuwd.
 
 
 
huize Vredestein te Harich
foto archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Huize Vredestein vlak voor de sloop in 1911.
 
Tine Tuijmelaar  
Meine Annes Meinesz
bron: Leeuwarder Courant van 24 maart 1928
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 30 november 1918
 
 
 
 
oliemolen "De Hoop?" in 't Meer bij Heerenveen
 
Gebouwd als oliemolen op een vergunning uit 1853, hij staat al als oliemolen op de kaart van Wopke Eekhof uit 1854. De eerste eigenaar was Edske Smit Jzn, die in 1856 een stoommachine liet bijplaatsen. Toen het jaar daarop de korenmolen in De Knipe verviel, werd de molen ook als korenmolen ingericht met twee paar stenen. Sinds 1863 werd de molen door Smit in vennootschap met Meine Meinesz Azn. gedreven. Meine was de zoon van de burgemeester van Schoterland, de gemeente waarin de molen toen lag, en bracht het nodige geld in. Meinesz nam het molenbedrijf alleen ter hand toen Smit in 1865 een smederij in het centrum van Heerenveen startte. Op 15 april 1872 brandde de molen tenslotte af.
bron: www.molendatabase.nl
 
Edskje Smit
bron: 19 september 1861 van Algemeen Handelsblad
 
Meine Meinesz
bron: Nederlandsche Staatscourant van 8 augustus 1863
 
Meine Meinesz
bron: Nederlandsche Staatscourant van 3 maart 1864
 
Meine Meinesz
bron: Leeuwarder Courant van 17 januari 1865
 
Meine Meinesz Meine Meinesz
bron: Leeuwarder Courant van 26 april 1872
 
Meine Meinesz
bron: Provinciale Noord Brabantsche en 's Hertogenbossche Courant van 30 april 1872
 
't Meer
bron: www.tresoar.nl bron: Leeuwarder Courant van 23 juli 1872
netteplan uit 1887 kadastrale gemeente Tjallebert sectie B 5 tegenwoordig (2018) waarschijnlijk het Tango tankstation onder A het woonhuis vaan de familie Meinesz aan de Heideburen; exact adres onbekend
met boven de oliemolen volgens TMK 1964 later korenmolen volgens TOPO uit 1935 onder B de molen met gebouwen in 't Meer, tegenwoordig (2018) waarschijnlijk het Tango tankstation
 
Voorzover ik nu (2018) heb kunnen nagaan is de molen met fabriek nooit weer herbouwd.
In 1872 vroeg de burgemeester van Gaasterland jonkheer van Swinderen aan Meine Annes Meinesz om zijn olieslagerij op de IJmedam bij Molkwerum van de ondergang te redden. Meine kende de kneepjes van het vak. Het gezin Meinesz ging wonen op Rinia State in Oudemirdum en later op huize "Vredestein" in Harich. Hendrik Sjoerd Haantjes (1848-1926) zal bij het bedrijf van Meinesz in Heerenveen gewerkt hebben. Dat zal ook geval geweest zijn bij Johannes Jacobs Groenewold (1825-1886) en Gijsbert Hendriks Koelstra (1841-1902). Want alle drie vertrokken in 1872 richting Molkwerum en gingen wonen in de arbeiderswoningen bij het fabrieksterrein op de IJmedam.
 
IJmedam bij Molkwerum
 
Ymedaem
bron: Fan Galama oant gemeente Himmelumer Aldefurd door G. Koopmans
De laatste bebouwing op de IJmedam in 1925.
In het begin verliep alles voorspoedig maar omstreeks 1875 kwam er een terugval. De eek werd door kunststof vervangen en in de landbouw kon Nederland niet op tegen de massaproductie uit Amerika; bovenal sloot Duitsland de grenzen terwijl ons land het stelsel van vrije handel in ere hield. Daar kon de Jonkheer niet tegenop. Er werd nog een ander, sterker stoomgemaal gebouwd, maar in 1887 kwam de tijding uit Rijs: ophouden. Het werk lag stil en de huizen kwamen leeg te staan.
Meer informatie over IJmedam is te vinden op deze link
 
De Volharding in Balk
 
Volharding
 
In 1886 / 1887 verhuisde de fabricage naar de Volharding in Balk onder leiding van de zonen Anne en Simon Meinesz.
Meer informatie over De Volharding is te vinden op deze link
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Meine Annes Meinesz 1842-1928 Anne Meinesz 1867-1936
    Simon Meinesz 1874-1929
woonadressen familie Meinesz
periode adres bron
  Heerenveen  
1872 - 187? Oudemirdum Balk E 730
  Harich  
eigendommen van Meine Annes Meinesz
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928, belastingkantoor Sneek
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
619
 
koopbrief
6700,-
26 jun 1886
       
Balk
A
620
         
Balk
A
621
         
Balk
A
622
         
Balk
A
623
         
Balk
B
1243 ged
 
koopacte
395,-
4 aug 1886
een grondpacht gaande uit 619-623
Balk
A
668
 
koopbrief
1500,-
29 sep 1888
       
Balk
A
669
         
Balk
A
434
 
koopbrief
500,-
12 okt 1889
       
Balk
A
511
 
koopbrief
1500,-
18 nov 1889
       
Balk
A
512
         
Balk
A
599
         
Balk
A
667
 
publ. verkoop
850,-
28 mrt 1891
       
Balk
A
564 ged
 
toewijzing
1686,-
2 apr 1903
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1102, folio 97, nummer 79
notariële acten
 
1865 Heerenveen, notaris Antonius Reijnier van Voorst. Koopacte. 2 percelen te Heerenveen, koopsom fl 600,-
- Johannes Hiddinga wonende te Heerenveen, verkoper
- Meine Meinesz wonende te Heerenveen, koper
bron Tresoar: toegangsnr.  : 26 inventarisnr.: 55080 repertoirenr.: 055094, aktenr. 24 d.d. 28 maart 1865
 
1886 Balk, notaris L. H. Potma koopakte
Betreft de verkoop van onroerende goederen te Balk, koopsom  fl. 6700,-
- Hendrik Arends Nijmeyer te Balk, verkoper
- Meine Meinesz te Harich, koper
bron Tresoar: toegangsnr.  : 26 inventarisnr.: 7059 repertoirenr.: 49 d.d. 22 juni 1886
 
1886 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte
Betreft de verkoop van grond te Balk, koopsom fl. 395,-
- Poppe Sikkes Poppes te Balk, verkoper
- Petronella Tichelaar te Balk, weduwe van Sikke Poppes,  verkoper
- Meine Meinesz te Harich, koper
bron Tresoar: toegangsnr.  : 26 inventarisnr.: 7059 repertoirenr.: 54 d.d. 27 juli 1886
 
1903 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een boerenhuis met erf te Balk, koopsom fl. 1686,-
- N.V. Gasfabriek te Balk, verkoper
- Meine Meinesz te Harich, verkoper
- Meine Meinesz te Harich, koper
bron Tresoar: toegangsnr.  : 26 inventarisnr.: 7078 repertoirenr.: 28 en 37 d.d. 9 februari 1903
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 juni 2019 laatste wijziging: 18-10-2020