persoonlijke gegevens van Jan Imkes Meinsma, bakker te Balk
Jan Imkes Meinsma, geboren op 27 november 1895 te Wijnjeterp, als zoon van Imke Meinsma, arbeider te Wijnjeterp (1895) en Saakjen Boelens. Overleden op 5 december 1973.
bakker te Wijnjeterp (1926), bakker te Balk (1926-1973)
Op 30 april 1926 getrouwd in de gemeente Ooststellingwerf met:
Trijntje Engberts, geboren op 19 januari 1898 te Haulerwijk, als dochter van Andries Engberts, veehouder te Haulerwijk (1898), en Siebrigje Oenes Dijkstra. Overleden op 24 februari 1986.
Uit dit huwelijk:
Imke Andries; Siebrigje Jacobje; Saakje Froukje

 

 
 
 
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Jan Imkes Meiensma 1895-1973  
     
woonadressen familie Meinesma
periode adres bron
1926 - 1930 Meerweg 3 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 32; huisnummer Balk 34
1931 - 1939 Meerweg 3 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 31; huisnummer Balk 36
  Meerweg 3  
eigendommen van Jan Imkes Meinsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
932
 
koopacte
10000,-
29 april 1926
       
Balk
A
933
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1133, folio 128, nummer 562

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 4 februari 2013 laatste wijziging: 18-10-2020