Anne Piers van der Meulen inschrijving register hypotheken 69: 12 / 72
Anne Piers van der Meulen, geboren circa 1781, gedoopt op 8 juli 1781 te Heerenveen (Katholiek) als zoon van Pier Annis en Antie Meinderts. Overleden op 26 november 1859 op nummer 54 te Balk, 78 jaar oud.
kuiper te Balk
aangifte overlijden op 29 november 1859 aktenummer 116, getuigen:
Bendiks Walters Zuiderveld rentenier 60 jaar wonende te Balk
Marten Sipkes Boonstra schoenmaker 37 jaar wonende te Balk
Op 28 mei 1809 getrouwd in Woudsend met:
Geeske Douwes de Boer, geboren circa 1786 te Woudsend als dochter van Douwe Intes de Boer en Aafke Pieters Jorna. Overleden op 10 november 1859 op nummer 54 te Balk, 73 jaar oud.
aangifte overlijden op 11 november 1859 aktenummer 109, getuigen:
Bendiks Walters Zuiderveld rentenier 60 jaar wonende te Balk
Marten Sipkes Boonstra schoenmaker 37 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Anna, geboren circa 1810, gedoopt op 16 maart 1810 te Balk (Katholiek)
2. Aafke, geboren op 16 juli 1811 op nummer 46 te Balk. Overleden op 8 januari 1840 op nummer 118 te Balk, 28 jaar oud. Op 6 november 1836 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Johannes Jans Mous, smidsknecht, geboren te Balk, als zoon van Jan Manus Mous en Antje Johannes Koning.
aangifte geboorte op 17 juli 1811 aktenummer 40 door Anne Piers kuiper te Balk, getuigen:
Gerryt Fellinga executeur 53 jaar wonende te Balk op nummer 27
Hidde Jacobs slager 32 jaar wonende te Balk op nummer 60
aangifte overlijden op 9 januari 1840 aktenummer B 1, getuigen:
Johannes Martinus van der Velde medicina docter, heel- en vroedmeester 59 jaar wonende te Balk
Bauke Jans van der Goot huisman 26 jaar wonende te Balk
3. Akke, geboren op 13 april 1813 op nummer 46 te Balk. Overleden op 9 oktober 1840 op nummer 50 te Balk, 27 jaar oud. Op 3 juni 1840 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Bernard Heinrich Niehues, oud 31 jaar, geboren te  Ibbenburen, Pruisen, Duitsland, als zoon van Johann Bernard Niehues en Gertrud Kumpens.
aangifte geboorte op 14 april 1813 aktenummer 24 door Anne Piers van der Meulen mr. kuiper te Balk, getuigen:
Jacob Pieters Kramer koopman 53 jaar wonende te Balk op nummer 47
Jacob Everts Dijkstra schipper en winkelier 41 jaar wonende te Balk op nummer 44
aangifte overlijden op 12 oktober 1840 aktenummer B 14, getuigen:
Sybrandus Kessel koperslager 41 jaar wonende te Balk
Hans Halbes Drijfhout goud- en zilversmid 36 jaar wonende te Balk
4. Rinske, geboren op 16 oktober 1815 op nummer 46 te Balk. Op 5 mei 1841 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jacobus Meyes Rypkema, oud 24 jaar, geboren te Doniaga als zoon van Meye Tjitskes Rypkema en Eybertje Jacobus Hollander.
aangifte geboorte op 17 oktober 1815 aktenummer 53 door Anne Piers van der Meulen kuiper te Balk, getuigen:
Jacob Pieters Kramer koopman 55 jaar wonende te Balk op nummer 47
Ygram Jarigs Vermeulen schoenmaker 25 jaar wonende te Balk op nummer 45
5. Janke, geboren op 2 november 1818 op nummer 46 te Balk. Overleden op 29 januari 1878 te Balk, 59 jaar oud. Op 15 mei 1844 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Bernardus Jacobs Pelsma, oud 29 jaar, geboren te IJlst als zoon van Jacob Pelsma en Grietje Rusthuis.
aangifte geboorte op 2 november 1818 aktenummer 63 door Anne Piers van der Meulen mr. kuiper te Balk, getuigen:
Pieter Hendriks Reekers grofsmid 58 jaar wonende te Balk op nummer 48
Ygram Jarigs Vermeulen mr. schoenmaker 29 jaar wonende te Balk op nummer 45
aangifte overlijden op 29 januari 1878 aktenummer 13, getuigen:
Fekke Johannes Boelsma schoenmaker 37 jaar wonende te Balk
Jelle Pieters de Vries koperslagersknecht 34 jaar wonende te Balk
6. Petronella (van der Molen), geboren op 25 augustus 1826 op nummer 46 te Balk. Overleden op 20 januari 1828 op nummer 46 te Balk, 1 jaar oud.
aangifte geboorte op 25 augustus 1826 aktenummer 58 door Anne Piers van der Molen kuiper te Balk, getuigen:
Ygram Jarigs Vermeulen schoenmakersknecht 37 jaar wonende te Balk op nummer 45
Poppe Tjerks van der Feer schipper 28 jaar wonende te Balk op nummer 45
aangifte overlijden op 21 januari 1828 aktenummer B 3, getuigen:
Hendrik Pieters Reekers grofsmid 30 jaar wonende te Balk op nummer 48
Poppe Tjerks van der Veer beurtschipper 30 jaar wonende te Balk op nummer 45
 
 
 
Anne Piers van der Meulen
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 50 - huisnummer Balk 46
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Anne Piers van der Molen
 
Anne Piers van der Meulen
bron: Leeuwarder Courant van 30 december 1859
 
Anne Piers van der Meulen
bron: Leeuwarder Courant van 18 mei 1860
 
 
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Anne Piers van der Meulen 1781-1859  
    Bernardus H Nieuwenhuis 1808-1859
    Bernardus Jacobs Pelsma 1815-1895
 
periode adres bron
1812 van Swinderenstraat 24 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 46
1829 van Swinderenstraat 24 volkstelling 1829; blad 50, huisnummer Balk 46
1840 van Swinderenstraat 24 volkstelling 1840; huisnummer Balk 46
1849 - 1859 van Swinderenstraat 24 woningregister 1949 - 1959 blad 60; huisnummer Balk 46 / 54
1859 - 1859 van Swinderenstraat 24 woningregister 1859 - 1869 blad 19; kad. gem. Balk sectie A 263; huisnr. Balk 54
eigendommen van Anne Piers van der Meulen
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
263
00 03 70
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 179 Anne Piers van der Molen, kuiper te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
263
00 03 70
     
f 1250,-
25 aug 1843
12 jun 1860
geheel
               
(15 dec 1807)
   
             
f 1000,-
10 nov 1857
12 jun 1860
geheel
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1071, folio 12, nummer 72
notariële acten
 
1857 Balk, notaris G. Zandstra Schuldbekentenis Betreft een kapitaal van fl. 1000
- Anne Piers van der Meulen te Balk, gehuwd met Geeske  Douwes de Boer, debiteur
- Lieuwe Klazes Visser te Harich, crediteur
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7028 Repertoirenr.: 100 d.d. 31 oktober 1857
 
1859 Balk, notaris G. Zandstra Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis waarin kuiperij en tuin te  Balk, koopsom fl. 1990
- Anne Piers van der Meulen te Balk, verkoper
- Antje Annes van der Meulen te Koudum, gehuwd met Johannes  Jacobus Bartholomeus van der Velde, verkoper
- Rinske Annes van der Meulen te St. Nicolaasga, gehuwd met  Jacobus Meyes Rypkema, verkoper
- Janke Annes van der Meulen te Balk, gehuwd met Berend  Jacobs Pelsma, verkoper
- Johannes Jans Mous, in leven gehuwd met Aafke Annes van  der Meulen, erflaters
- Antje Johannes Mous, dochter van wijlen Johannes Jans  Mous, verkoper
- Geeske Johannes Mous, dochter van wijlen Johannes Jans  Mous, verkoper
- Marten Sipkes Boonstra te Balk, koper
bron Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7030 Repertoirenr.: 113, 120 en 132 d.d. 16 november 1859
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 18 juni 2011 laatste wijziging: 7-01-2024