persoonlijke gegevens van Wisse Piekes van der Meulen
Wisse Piekes van der Meulen, geboren circa 1797 te Joure, als zoon van Pieke Sjoukes van der Meulen en Trijntje Wouters. Overleden op 24 november 1854 op nummer 40 te Balk, 57 jaar oud.
herbergier te Huis ter Heide, grutter te Balk
aangifte overlijden op 24 november 1854 aktenummer / pagina B 19, grutter te Balk, getuigen:
Poppe Cornelis Poppes zonder beroep 34 jaar wonende te Balk
Reitze Hylkes Hylkema werkman 35 jaar wonende te Balk
Op 11 maart 1820 getrouwd in de gemeente Haskerland met:
Hiltje Wiegers van Eyck, geboren op 22 januari 1799 te Marssum, gedoopt op 3 maart 1799 te Marssum (Hervormd), als dochter van Wieger van Eyck en Mettje Lammerts. Overleden op 22 mei 1881 op nummer 376 te Joure, 82 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Pieke, geboren circa 1820 te Joure. Overleden op 11 januari 1895 te Sloten, 75 jaar oud. Op 1 april 1842 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met Afke Melles Bakker, oud 17 jaar, geboren te Langweer als dochter van Melle Thijsses Bakker en Hielkjen Hepkes Hepkema.
2. Mettje, geboren op 9 november 1821 te Joure. Overleden op 3 januari 1865 te Sloten, 43 jaar oud.
1. ) Op 18 juni 1841 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met Tijs Melles Bakker, oud 23 jaar, geboren te Langweer als zoon van Melle Tijsses Bakker en Hylkje Hepkes Hepkema.
2. ) Op 13 mei 1847 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met Sible Johannes Visser, oud 26 jaar, geboren te Balk als zoon van Johannes Harmens Visser en Ypkjen Sibles Wildeboer.
3. Wieger, geboren op 22 december 1823 te Friens. Overleden op 12 maart 1824 te Friens, 3 maanden oud.
4. Wieger, geboren op 4 maart 1825 te Friens. Overleden op 24 augustus 1847 te Langweer, 22 jaar oud.
Wieger Wisses van der Meulen
bron: Leeuwarder Courant van 27 augustus 1847
 
5. Wouter, geboren op 22 oktober 1827 te Friens. Overleden op 30 maart 1828 te Friens, 5 maanden oud.
6. Wouter, geboren op 3 mei 1829 te Friens. Overleden op 26 februari 1830 te Friens, 9 maanden oud.
7. Wouter, geboren op 19 december 1830 te Friens. Overleden op 1 januari 1882, Haskerland, 51 jaar oud.
1. ) Op 13 juni 1858 getrouwd in de gemeente Haskerland met Maike Taconis, oud 25 jaar, geboren te Joure als dochter van Simen Taconis en Elisabeth van Noordt.
2. ) Op 23 september 1877 getrouwd in de gemeente Haskerland met Pietertje Jans Terlinde, oud 41 jaar, geboren te Joure als dochter van Jan Pieters Terlinde en Akke Feyes Huizinga.
8. Lammert, geboren op 10 september 1833 te Friens. Overleden op 4 augustus 1860 op nummer 48 te Balk, 26 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte overlijden op 6 augustus 1860 aktenummer A 80, zonder beroep te Balk, getuigen:
Poppe Cornelis Poppes kandidaat notaris 40 jaar wonende te Balk
Jacob Piers Mulder zonder beroep 39 jaar wonende te Balk
9. Sjouke, geboren op 2 juli 1836 te Friens. Overleden op 18 juni 1888 te ?, 51 jaar oud. Op 2 mei 1862 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met Syberdiena Wichers Kraan, oud 21 jaar, geboren te Woudsend als dochter van Wicher Kraan en Zwaantje Sybrens de Vries.
10. Pieter, geboren op 30 juli 1839 te Legemeer. Overleden op ? te ? , ? jaar oud.
1. ) Op 5 mei 1861 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Harmke Teunis Bouma, oud 22 jaar, geboren te Wijckel als dochter van Teunis Harmens Bouma en Teuntje Walles Donker.
2. ) Op 7 juni 1863 getrouwd in de gemeente Sloten met Nelligjen Haagsma, oud 20 jaar, geboren te Sloten als dochter van Melis Jacobs Haagsma en Trijntje Jeltes Bos.
3. ) Op 17 mei 1873 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met Ulbertje Sytzes de Wrede, oud 25 jaar, geboren te Joure als dochter van Sytze Teyes de Wrede en Jeltje Cornelis Wiegersma.
11. Trynus, geboren op 12 januari 1843 te Legemeer. Overleden op 30 december 1875 te Leeuwarden, 32 jaar oud. Op 27 oktober 1864 getrouwd in de gemeente Utingeradeel met Janke Watzes Hylkema, oud 20 jaar, geboren te Akkrum als dochter vanWatze Bonnes Hylkema en Sjoukjen Douwes van der Goot.
 
 
 
Wisse Piekes van der Meulen kastelein te Huisterheide
bron: Leeuwarder Courant van 21 december 1838
 
Tijdens de verbouwing in 2021/2022 van het voormalige woonhuis van Cornelis Poppes (1793-1862) aan de Van Swinderenstraat vond de familie Witteveen een rolletje met oude papieren achter het onderste stootbord van de trap. Het lijkt erop dat de papieren niet per ongeluk zijn blijven liggen maar daar met reden zijn verstopt. Welke reden is onduidelijk.
De meeste papieren komen uit de periode 1853-1854 en is een deel van de grotendeels genummerde financiële administratie van Cornelis Poppes. Hieronder de papieren met daarop de naam van Wisse Piekes van der Meulen
bron 380-016: beschikbaar gesteld door de familie Witteveen
op deze link de complete rekening voldaan op 7 december 1853
 
Wisse Piekes van der Meulen
bron: Leeuwarder Courant van 28 november 1854
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Wisse Piekes vd Meulen (1797-1854) Wouter Wisses vd Meulen (1830-1882)
     
woonadressen familie van der Meulen
periode adres bron
     
18?? - 1850 Legemeer  
1850 - 1859 van Swinderenstraat 16 woningregister 1849 - 1859 blad 51, huisnummer Balk 40 / 48
1859 - 1863 Sloten  
1863 - 1866 Nijmegen  
1866 - 1869 Sloten  
1869 - 1872 Steenwijk  
1872 - 1878 Joure  
1878 - 1880 Sloten  
1880 - 1881 Joure  
     
eigendommen van Wisse Piekes van der Meulen
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
                 
Balk
A
                 
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris , folio , nummer
notariële acten
 
1850 Balk, notaris W. J. Hemsing Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van huis en schuur en grutterij te Balk, koopsom fl. 2800
- Broer Kornelis Bouma, landbouwer te Sloten, verkoper
- Rintje Kornelis Bouma, huisman te Tjerkgaast, verkoper
- Wisse van der Meulen, logementhouder te Legemeer, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7019 Repertoirenr.: 63 en 66 d.d. 13 november 1850
 
1851 Langweer, notaris T. S. van der Ley Boelgoed  Betreft roerende goederen, opbrengst fl. 749
- Wisse Piekes van der Meulen, kastelein te Legemeer, verkoper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74026 Repertoirenr.: 11 d.d. 22 april 1851
 
1851 Langweer, notaris T. S. van der Ley Boelgoed Betreft roerende goederen, opbrengst fl. 177
- Wisse Piekes van der Meulen, kastelein te Legemeer, verkoper
bron: Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74026 Repertoirenr.: 19 d.d. 9 mei 1851
 
1855 Balk, notaris G. Zandstra Boedelbeschrijving
- Hiltje Wiegers van Eyck te Balk, weduwe van Wisse Piekes van der Meulen als   moeder van en voogd over Lammert, Sjouke, Pieter en Trienus Wisses van der  Meulen
- Pieke Wisses van der Meulen Meulen te Sloten
- Sibble Johannes Visser te Sloten, gehuwd met Mettje Wisses van der Meulen
- Wouter Wisses van der Meulen te Balk
- Age Wouters van der Meulen te Akkrum als toeziend voogd
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7026 Repertoirenr.: 9 d.d. 15 februari 1855
 
1860 Koudum, notaris H. J. de Carpentier Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van vastigheden te Koudum, koopsom fl. 2000
- Age Sakes Schaaf te Koudum, verkoper, tevens als vader van en voogd over Sake en Durk Ages Schaaf
- Ype Durks de Jong te Makkum, verkoper, tevens als toeziend voogd
- Reinskje Ages Schaaf te Harlingen, gehuwd met Gosse Roelofs Zaagsma, verkoper
- Lolkje Ages Schaaf te Koudum, verkoper
- Hiltje Wiegers van Eyk te Balk, weduwe van Wisse Piekes van der Meulen,  koper, tevens als moeder van en voogd over Pieter Wisses van der Meulen
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 72040 Repertoirenr.: 149 en 157 d.d. 17 november 1860
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 16 september 2010 laatste wijziging: 22-06-2022