persoonlijke gegevens van Willem Freerks Beuckens
 
deze pagina is verplaatst naar: deze link
 
eigendommen van Jacoba Meyer
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
680
 
koopacte
2500,-
14 april 1919
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1126, folio 121, nummer 257
notariële acten
 
1919 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
- Marie Elisabeth Fischer te Balk, weduwe van Bernardus Nieuwenhuis, verkoper
- Jacoba Meyer te Balk, weduwe van Willem Freerks Beuckens,  koper 
bron Tresor: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7097 Repertoirenr.: 78 d.d. 25 maart 1919
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 26 april 2009 laatste wijziging: 1-06-2020