persoonlijke gegevens van Bokke Miedema
Bokke Miedema, geboren op 21 augustus 1868 te Hennaard, als zoon van Douwe Gerbens Miedema, arbeider te Hennaard, en Yttje Bokkes Dantuma. Overleden op 30 april 1955 te Bolsward, 86 jaar oud. Smidsknecht te Akkrum 1899 - 1901, te Harich (1909-1913), bankwerker te Balk (1915-1920), smid te Balk 1920 - 1924,
Op 16 november 1899 getrouwd in de gemeente Utingeradeel met:
Trijntje Sjoerds Langeraap, geboren op 19 april 1873 te Akkrum, als dochter van Sjoerd Langeraap en Sjoukje Jans Visser. Overleden op 21 mei 1950 te Bolsward, 77 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Douwe, geboren op 17 augustus 1900 te Akkrum. Letterzetter. 11 juni 1919 van Schagen, 17 juli 1920 naar Drachten. Op 20 juni 1929 getrouwd in de gemeente Schoterland met Sietske de Jong, 24 jaar oud, geboren te Benedenknijpe, als dochter van Sjouke de Jong en Elisabeth Heida.
2. Sjoukje, geboren op 17 juni 1903 te Bolsward.
3. Sjoerd, geboren op 21 november 1906 te Bolsward.
4. Gerben, geboren op 13 januari 1911 te Harich
aangifte geboorte op 14 januari 1911, aktenummer 6 , getuigen:
Jan Rekers visser 69 jaar wonende te Harich
Pier van der Werf melkvaarder 46 jaar wonende te Harich
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Bokke Miedema 1868-1955  
     
woonadressen familie Miedema
periode adres bron
1899 - 1899 Oosterwierum alleen Bokke
1899 - 1901 Akkrum  
1901 - 1909 Bolsward  
1909 - 1910 Meerweg 27 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 111; huisnummer Harich 95 / 94
1911 - 1913 Meerweg 27 bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 207; huisnummer Harich 94
1913 - 1915 Sneek  
1915 - 1920 Raadhuisstraat 38 bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 207; huisnummer Balk 300
1921 - 1922 Raadhuisstraat 38 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 289; huisnummer Balk 325
1922 - 1924 Raadhuisstraat 47 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 278; huisnummer Balk 313
1924 - 1955 Bolsward  

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 17 februari 2019 laatste wijziging: 16-08-2019