persoonlijke gegevens van Tjebbe van der Molen, koopman te Harich, Balk
Tjebbe Durks van der Molen, geboren op 22 juli 1877 te Kolderwolde als zoon van Durk Geerts van der Molen en Aaltje Jans Vonk.. Overleden op 26 februari 1944 te Sneek, 66 jaar oud.
Op 11 mei 1901 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Jantje Tjittes Tromp , geboren op 4 december 1876 te Balk, als dochter van Tjitte Hijlkes Tromp, arbeider te Balk, en Akke Jans Wolda. Overleden op 24 april 1965 te Leeuwarden, 88 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Durk, geboren op 11 maart 1902 te Harich, handelaar in onroerend goed. Overleden op 6 juli 1964 te Wolvega, 62 jaar oud. Op 12 februari 1925 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sietske Balstra, geboren op 11 januari 1901 te Langweer, als dochter van Hielke Doekes Balstra en Antje Friskes Hepkema. Overleden op 21 januari 1987 te Wolvega.
Uit dit huwelijk: Tjibbe, Hielke, Jantje.
2. Akke, geboren op 7 februari 1905 te Balk; Raadhuisstraat 64. Overleden op 13 februari 1975 te Bolsward, 70 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Hendrik van der Veer, timmerman. Geboren op 18 juli 1903, als zoon van Jan van der Veer en Margje van der Wal. Overleden op 27 februari 1971 te ?
Uit dit huwelijk: Jan, Tjebbe, Jan Harmen
3. Aaltje, geboren op 27 maart 1915 te Balk; Raadhuisstraat 64. Overleden op 10 februari 1974 te Leeuwarden, 58 jaar oud. Op 29 juni 1940 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hendrik Sikkes, ambtenaar PTT. Geboren op 10 juni 1914 te Harich, als zoon van Haije Sikkes en Piertje Hendriks Boelsma. Overleden op 4 juli 1969 te Leeuwarden 55 jaar oud.
Uit dit huwelijk: Jantje, Haaije Tjibbe, Tjibbe Durk, Piertje Klaaske.
Jantje is geboren in Harich, op De Helling. De andere kinderen zijn geboren te Balk; Raadhuisstraat 64
 
 
 
gezien van der Molen
foto 050-002 beschikbaar gesteld door Haaije Tjibbe Sikkes
Het gezin van der Molen in de herfst van 1915 met v.l.n.r. Akke, Tjebbe, Durk, Jantje en Alie
 
echterpaar van der Molen
foto 050-004 beschikbaar gesteld door Haaije Tjibbe Sikkes
Het echtpaar van der Molen in circa 1943
 
Tjebbe van der Molen maakte en handelde in snoepjes in de vorm van een slak (een soort toffee) en kreeg van de Balksters de bijnaam Tjebbe Slak.
gegevens beschikbaar gesteld door de Haaije Tjibbe Sikkes
 
eigendommen van Tjebbe Durks van der Molen
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
179
 
toewijzing
1106,-
4 dec 1902
       
Balk
B
161 ged
 
1/2 toewijzing
1988,-
geheel
6 nov 1911
       
Balk
B
825
         
Balk
B
992
         
Balk
B
993
         
Balk
B
858
 
1/2 toewijzing
450,-
2 juli 1914
       
Balk
A
744 ged
 
1/2 toewijzing
647,-
14 jan 1919
       
Balk
A
4
 
1/2 toewijzing
1988,-
geheel
23 jan 1920
       
Balk
A
5
         
Balk
A
961
 
1/2 toewijzing
459,-
17 mrt 1921
       
Balk
H
1401 ged
 
1/2 toewijzing
457,-
2 april 1921
       
Balk
A
3
 
1/3 koopacte
662,58
25 sep 1922
       
Balk
G
739
 
1/2 koopacte
1950,-
20 feb 1925
       
Balk
G
740
         
Balk
G
629 ged
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1114, folio 109, nummer 282
notariële acten
 
1911 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een boerenhuizinge te Wijckel,  koopsom fl. 753
- Meike Oppedijk te South Holland USA, weduwe van Klaas  Botes Aukema, verkoper
- Pietje Aukema te Chicago, gehuwd met Herman van Deelen,  verkoper
- Frederika Aukema te South Holland USA, verkoper
- Bate Klazes Aukema, boerenbedrijf te Tjerkwerd, verkoper
- Hendrik de Wilde te Sondel, verkoper
- Jan de Wilde te Wolsum, verkoper
- Anne Smit te Wijckel, gehuwd met Trijntje de Wilde,  verkoper
- Rein Reinsma te Rijs, gehuwd met Rinske de Wilde, verkoper
- Willem van der Meer te Wijckel, gehuwd met Stijntje de  Wilde, verkoper
- Machiel de Winter te Wijckel, koper
- Anne Bokma te Harich, koper
- Thijs Smit te Wijckel, koper
- Petrus Klijnsma te Ruigahuizen, koper
- Bauke Lyklema te Balk, koper
- Kerst Huisman te Balk, koper
- Hidde Korenstra te Wijckel, koper
- Thijs Kuiper te Balk, koper
- Tjebbe van der Molen te Balk, koper
- Wybren Jans de Boer te IJlst, koper
- Diaconie N.H. Gemeente te Wijckel, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7088 Repertoirenr.: 90 en 93 d.d. 30 augustus 1911
 
1913 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
Betreft de verkoop van een huis met erf te Wijckel, koopsom fl. 2600
- Thijs Kuiper te Balk, verkoper
- Tjebbe van der Molen te Balk, verkoper
- Sjoerd Klazes Postma, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7090 Repertoirenr.: 28 d.d. 24 maart 1913
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 22 mei 2009 laatste wijziging: 18-10-2020