persoonlijke gegevens van Harmen Rinkes Mous, fabrikant te Balk, smid te Harich
Harmen Mous, geboren op 21 oktober 1871 te Mirns en Bakhuizen, als zoon van Rinke Johannes Mous en Attje Fongers Kloosterman. Overleden op 7 december 1931 te Sneek, 60 jaar oud.
aangifte geboorte op 21 oktober 1871 aktenr. 129, Rinke Mous grofsmid te Mirns en Bakhuizen, getuigen:
Bernard Hendriks ten Brink winkelier 37 jaar wonende te Balk
Harmen Jans Bergsma landbouwer 44 jaar wonende te Mirns en Bakhuizen
aangifte overlijden op 9 december 1931 aktenummer 76, smid te Harich, getuigen:
overleden te Sneek
Op 9 mei 1901 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Evertje Mous, geboren op 4 oktober 1873 te Mirns en Bakhuizen, als dochter van Durk Manus Mous en Johanna Jans Vogelzang. Overleden op 9 september 1941 te Mirns en Bakhuizen, 67 jaar oud.
aangifte geboorte op 6 oktober 1873 aktenr. 142, Rinke Mous grofsmid te Mirns en Bakhuizen, getuigen:
Geert Reins Haringsma schipper 26 jaar wonende te Balk
Johannes Fimmes Hornstra koopman 38 jaar wonende te Mirns en Bakhuizen
aangifte overlijden op 11 september 1941 aktenummer 54, zonder beroep te Mirns en Bakhuizen, getuigen:
Jozef Melchers arbeider 45 jaar wonende te Mirns en Bakhuizen
Uit dit huwelijk:
1. ???, geboren op
 
 
 
Harmen Rinkes Mous Harmen Rinkes Mous
bron: Leeuwarder Courant van 24 december 1931
 
bron: Leeuwarder Courant van 14 januari 1932 >>>
 
woonadressen familie Mous
periode adres bron
1920 - 1926 register van huisnummering 1920 - 1930 blad 19 nummer Balk 208
1926 - 1930
Harich
register van huisnummering 1920 - 1930 blad 5 nummer Harich 43
1930 - 1931
Harich
register van huisnummering 1930 - 1938 blad 5 nummer Harich 41
1931 - ????
Mirns en Bakhuizen
 
     
eigendommen van Harmen Rinkes Mous
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
H
931
               
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris , folio , nummer
notariële acten
 
1924 Balk, notaris L. K. van Giffen Crediethypotheek
- Harmen Mous te Balk, credietnemer
- N.V. de Friesche Bank te Leeuwarden, credietgever
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7108 Repertoirenr.: 74 d.d. 13 december 1924
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 12 mei 2012 laatste wijziging: 18-10-2020