persoonlijke gegevens van Jan Manus Mous
Jan Manus Mous, geboren op 16 juni 1766 te Wijckel, als zoon van Hermanus Mous, werkman te Harich (????), en Fimke Du???. Overleden op 7 december 1825 op nummer 10 te Balk, 59 jaar oud.
werkman te Balk (1812, 1825)
aangifte overlijden op 7 december 1825 blad 34, getuigen:
Pieter Pieters Delstra winkelier 56 jaar wonende te Balk op nummer 9
Hendrik Harmens Bouwmans landbouwer 43 jaar wonende te Balk op nummer 11
Op 29 november 1798 getrouwd in de Roomsch Katholieke Parochie te Balk met:
Antje Johannes Koning, geboren op 29 oktober 1771 te Balk, als dochter van Johannes Christiaans Koning en Mientje Douwes Bos. Overleden op 8 juni 1848 te Hemelum, 76 jaar oud. Getrouwd in 1830 met Jacob Sjoerds Blaauw
werkvrouw te Balk ( 1825), huishoudster te Balk (1830), boerin te Hemelum (1848)
 
Uit dit huwelijk:
1. Hermanus, geboren op ? september 1799 te Balk, gedoopt op 7 september 1799 te Balk (Rooms Katholiek). Jong ovrleden.
2. Wilhelmina, geboren op ? november 1800 te Trophorne, gedoopt op 19 november 1800 te Balk (Rooms Katholiek). Op 25 mei 1828 getrouwd in de gemeente Workum met Douwe Jarigs Walta, leeftijd 23 jaar, geboren te Workum als zoon van Jarig Ypkes Walta en Sytske Ages Walta
3. Manes (Hermanus), geboren op ? ? 1803 te Trophorne, gedoopt op 4 februari 1803 te Balk (Rooms Katholiek). Werkman te Balk (1829). Op 15 november 1829 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Ibeltje Josephs Gersies, leeftijd 26 jaar, geboren te Wijckel als dochter van Joseph Machiels Gersies en Akke Joukes.
4. Joannes, geboren op ? februari te Harich, gedoopt op 19 februari 1805 te Balk (Rooms Katholiek). Jong overleden.
5. Johannes, geboren op ? 1807 te Balk, gedoopt op 26 mei 1807 te Balk (Rooms Katholiek). Smidsknecht te Balk (1836). Op 6 november 1836 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Aafke Annes van der Molen, leeftijd 25 jaar, geboren te Balk als dochter van Anne Piers van der Molen en Geeske Douwes de Boer.
6. Fimke, geboren op 25 mei 1812 op nummer 12 te Balk.
aangifte geboorte op 26 mei 1812 aktenummer 29, getuigen:
Hendrik Harmens Bouwmans huisman 29 jaar wonende te Balk op nummer 11
Luitjen Heins Hofmans meester timmerman 24 jaar wonende te Balk op nummer 13
 
 
 
Jan Manus Mous
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 6 - huisnummer Balk 10
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Jacob Bom Vermooten ( * 1793 te Amsterdam), houtkoper te Sloten (1814),. kantoorschrijver te Sloten (1828), klerk op de secretarie te Balk, namens Antje Johannes Koning weduwe van Jan Manus Mous, omdat zij niet kan schrijven
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Jan Manus Mous 1766-1825  
     
woonadressen familie Mous
periode adres bron
1799 Balk  
1800- 1803 Trophorne  
1805 Harich  
1807 Balk  
1812 Meerweg 12 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 11
1825 Meerweg 13 Jan Manus Mous overleden op huisnummer Balk 10
1829 Meerweg 13 volkstelling 1829 blad 6; huisnummer Balk 10
1830 - 1848 Hemelum  
     
notariële acten
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 25 decmber 2020 laatste wijziging: 25-12-2020