persoonlijke gegevens van Jozef Jacobs Mous
Jozef Mous, geboren op 24 oktober 1878 te Balk, als zoon van Jacob Manus Mous, arbeider te Balk, en AEbeltje Jacobs Dijkstra. Overleden op 15 april 1963 te Balk, 84 jaar oud.
koperslagersknecht te Balk (1902, 1903), machinist te Balk (1904, 1906, 1907, 1909, 1910, 1911-1919),
Op 31 mei 1902 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Wobbigje Bakker, geboren op 13 februari 1880 te Harich, als dochter van Durk Hendriks Bakker en Pietertje Harmens Asma. Overleden op 8 mei 1953 te Balk, 73 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob, geboren op 7 mei 1903 te Balk.
aangifte geboorte op 8 mei 1903 aktenummer 56, getuigen:
Meindert Bosma koperslagersknecht 53 jaar wonende te Balk
Sibbele Rekers koperslagersknecht 32 jaar wonende te Balk
2. Durk, geboren op 10 okotober 1904 te Balk. Op 3 februari 1932 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Maria Stassen, 23 jaar oud, geboren te Sommelsdijk, als dochter van Pieter Johannes Stassen en Elizabeth Coolbergen.
aangifte geboorte op 10 oktober 1904 aktenummer 125, getuigen:
Sibbele Piersma arbeider 43 jaar wonende te Balk
Durk Gouma arbeider 36 jaar wonende te Balk
3. Manus, 28 september 1906 te Balk. Op 26 augustus 1931 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Rinkje Mous, 25 jaar oud, geboren te Mirns en Bakhuizen als dochter van Manus Mous en Fettje Folmer.
aangifte geboorte op 29 september 1906 aktenummer 117, getuigen:
Ane de Vos olieslagersknecht 36 jaar wonende te Balk
Jelle Koornstra olieslagersknecht 28 jaar wonende te Balk
4. Pietertje, geboren op 17 dcember 1907 te Balk.
aangifte geboorte op 18 december 1907 aktenummer 136, getuigen:
Pier Sjoerds arbeider 38 jaar wonende te Balk
Johannes Bakker arbeider 25 jaar wonende te Balk
5. Hebeltje, geboren op 25 september 1909 te Balk
aangifte geboorte op 25 september 1909 aktenummer 110, getuigen:
Ane de Vos fabrieksarbeider 39 jaar wonende te Balk
Jelle Koornstra fabrieksarbeider 31 jaar wonende te Balk
6. Dirkje, geboren op 22 december 1910 te Balk.
aangifte geboorte op 23 december 1910 aktenummer 145, getuigen:
Tjipke Vermooten timmerman 56 jaar wonende te Balk
Willem Weerman arbeider 42 jaar wonende te Balk
7. Fimke, geboren op 8 augustus 1913 te Balk
8. Harmke, geboren op 23 augustus 1914 te Balk.
9. Johannes, geboren op 19 mei 1917 te Balk.
 
 
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 15 juni 1923
 
 
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Jozef Jacobs Mous 1878-1863  
     
woonadressen familie Mous
periode adres bron
1902 - 1904 Westein 4,5,6,8 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 194; huisnummer Balk 140 / 203
1904 - 1910 Westein 4,5,6,8 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 194; huisnummer Balk 142 / 205
1910 - 1912 Westein 4,5,6,8 bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 221; huisnummer Balk 205 / 239
1912 - 1914 Wilhelminastraat 20 bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 221; huisnummer Harich 170
1914 - 1920 Wilhelminastraat 20 bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 221; huisnummer Balk 122
1920 - 1930 Wilhelminastraat 20 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 115; huisnummer Balk 121
1930 - 1939 Wilhelminastraat 20 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 109; huisnummer Balk 123
1939 - 19?? Wilhelminastraat 20  
     
eigendommen van Jozef Jacobs Mous
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
H
1425
               
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris , folio , nummer
notariële acten
 
1926 Balk, notaris Lambertus Klaas van Giffen. Geldlening met hypotheekstelling

- Jozef Mous (windmotorhersteller) wonende te Balk, schuldenaar

- Rein van der Zee wonende te Leeuwarden, schuldeiser
bron: Tresoar, archiefnummer 26,  inventarisnummer 007111, aktenummer 0402, dd. 2 juni 1926
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 11 mei 2012 laatste wijziging: 14-11-2020