persoonlijke gegevens van Folkert Willems Muizelaar, bakker
Folkert Willems Muizelaar, geboren op 4 maart 1861 te Warns, als zoon van Willem Simkes Muizelaar, schipper te Warns, en Maaike Folkerts Brouwer. Overleden op 13 april 1947 te ?, 86 jaar oud. Bakkerknecht te Balk (1876), bakker te Koudum (1887, 1890, 1892, 1894, 1897, 1900, 1907, 1917)
Op 19 oktober 1887 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met:
Klaaske Jantjes Prikkel, geboren op 3 novemebr 1862 te Koudum, als dochter van Jantje Harmens Prikkel en Suzanna Johans Munnix. Overleden op 3 juli 1929 te ?, 66 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Willem, geboren op 6 maart 1890 te Koudum.
2. Suzanna, geboren op 2 april 1892 te Koudum. Overleden op 8 mei 1907 te Koudum, 15 jaar oud.
3. Jan, geboren op 23 juni 1894 te Koudum.
4. Harmen, geboren op 1 mei 1897 te Koudum. Op 5 augustus 1920 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Ida Swier, oud 25 jaar, geboren te Enkhuizen, als dochter van Willem Swier en Teuntje Vernooy.
5. Simke, geboren op 14 maart 1900 te Koudum. Klerk te Koudum. Overleden op 7 maart 1917 te Koudum, 16 jaar oud.
6. Theunis, geboren op 8 augustus 1903 te Koudum. Overleden op 3 februari 1976 te , 72 jaar oud. Op ? getrowud in de gemeente ? met Jantje Bousma.
 
 
 
Verlengde Hoofstraat te Koudum
bron: www.nostalgisch.koudum.nl
De man met de fiets is Marten de Boer. Achteraan staat Theunis Muizelaar. Die was toen bakker. Deze foto staat ook in het boek "Koudum fan doe en no" van Koopmans. Dit is een ansichtkaart uit de collectie van L. Folkertsma te Joure (nr. 71); uitgave Willem Muizelaar te Koudum, de broer van Theunis. Later hadden de broers samen de boekhandel hier in de Verlengde Hoofdstraat.
 
Folkert Muizelaar Folkert Muizelaar
bron: Leeuwarder Courant 15 oktober 1897
Folkert Muizelaar
bron: Leeuwarder Courant 18 juni 1897 bron: Leeuwarder Courant 29 oktober 1897
 
woonadressen familie Muizelaar
periode adres bron
1861 - 1876 Koudum  
1876 - 1880 Balk woningregister 1869 - 1879 blad 57; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 288
1880 - 1??? Koudum  
     
notariële acten
 
1897 Koudum, notaris J. de Jong Gemeente: Hemelumer Oldeferd Boelgoed
- Thijs Klaas Dorama te Sneek als curator in het faillissement van Folkert Muizelaar te Koudum
- Folkert Muizelaar te Koudum
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 72080 Repertoirenr.: 58 d.d. 24 juni 1897
 
1925 Koudum, notaris T. Sluis Gemeente: Hemelumer Oldeferd  Koopcontract
- Folkert Muizelaar te Koudum
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 72120 Repertoirenr.: 1328 d.d. 20 mei 1925
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 december 2014 laatste wijziging: 14-11-2020