persoonlijke gegevens van Cornelis Luitjens Mulder
Cornelis Luitjens Mulder, geboren op 31 december 1840 op nummer 92 te Balk, als zoon van Luitjen Johannes Mulder, werkman te Balk (1840), en Durkjen Cornelis van der Meer. Overleden op 21 april 1886 in het Akademisch Ziekenhuis te Groningen, 44 jaar oud.
veldwachter te Oldeboorn (1874), veldwachter te Akkrum (1875, 1877, 1886)
Op 19 juni 1874 getrouwd in de gemeente Utingeradeel met:
Aliet (Alida) Willems Zan(d)stra, geboren op 19 september 1852 te Akkrum, als dochter van Willem Jans Zandstra, uurwerkmaker te Akkrum (1852), en Antje Aukes van Schoten. Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
zonder beroep te Akkrum (1874), naaister te Balk (1890)
Uit dit huwelijk:
1. Anna, geboren op 6 september 1875 te Akkrum. Op 16 november 1904 getrouwd in de gemeente Amsterdam met Enne Talsma, tramwagenbestuurder te Amsterdam geboren op 29 januari 1880 te Oostdongeradeel.
2. Simon Fokke, geboren op 5 november 1877 te Akkrum.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Luitjen Johannes Mulder 1799-1849 Cornelis Luitjens Mulder 1840-1886 Simon Fokke Mulder 1877-1953
     
woonadressen Cornelis Mulder
periode adres bron
18?? - 1873 Harlingen  
1873 - 1873 Oldeboorn bevolkingsregister Utingeradeel 1870-1894 L-O blad 167 huisnummer 134a, 80, 88
woonadressen familie de Mulder
periode adres bron
1974 - 1886 Akkrum bevolkingsregister Utingeradeel 1870-1894 L-O blad 167 huisnummer 134a, 80, 88
1886 - 1890 Raadhuisstraat 65 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 108; kad. gemeente Balk sectie A nummer 452
1890 - 1890 Raadhuisstraat 65 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 209; huisnummer Balk 151a
1890 - 1900 Dubbelstraat 21, 23 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 318; huisnummer Balk 221b
1900 - 1900 Dubbelstraat 21, 23 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 315; huisnummer Balk 221b / vervallen
1900 - 19?? Amsterdam op 20 oktober 1900 naar Amsterdam
    op 2 november 1900 ingeschreven in Amsterdam, Vrolikstraat 419
    op 17 juni 1902 naar WW Haarlemmerweg 203
    op 28 december 1903 naar ZZ 3e Oosterparkstraat 47

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 23 januari 2020 laatste wijziging: 24-01-2020