persoonlijke gegevens van Luitjen Johannes Mulder
Luitjen Johannes Mulder, geboren op 19 april 1799 te Balk, gedoopt op 17 mei 1799 te Balk (Hervormd) als zoon van Johannes Pieters Mulder en Rintk Luijtjes Wierstra. Overleden op 17 augustus 1849 op nummer 92 te Balk, 50 jaar oud.
werkman te Balk (1823), tapper te Balk (1824, 1827, 1829), werkman te Balk (1840), turfdrager te Balk (1849)
aangifte overlijden op 18 augustus 1849 blad 17, getuigen:
Tijs Geerts de Jager werkman 29 jaar wonende te Balk
Simon de Jong werkman 24 jaar wonende te Balk
Op 12 juli 1822 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Durkjen Cornelis van der Meer, geboren op 27 juli 1796 te Harich, gedoopt op 14 augustus 1796 te Harich (Hervormd) als dochter van Cornelis Wouters van der Meer en Peekjen Minnes Baay. Overleden op 17 augustus 1849 op nummer 92 te Balk, 52 jaar oud.
aangifte overlijden op 18 augustus 1849 blad ?, getuigen:
Tijs Geerts de Jager werkman 29 jaar wonende te Balk
Gerrit Wessels Bosma werkman 29 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Peekjen, geboren op 13 december 1822 op nummer 109 te Balk. Overleden op 26 september 1905 te Bolsward, 82 jaar oud. Op 15 april 1846 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Symen Fokkes de Boer, 28 jaar oud, geboren te Balk als zoon van Fokke Symens de Boer en Akke Intes Kingma.
aangifte geboorte op 14 december 1822 aktenummer 100, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 31 jaar wonende te Balk op nummer 120
Sjirk Jans Haga brievenbode 44 jaar wonende te Balk op nummer 86
2. Rink, geboren op 4 juli 1824 op nummer 106 te Balk. Overleden op 16 januari 1862, Hemelumer Oldeferd, 36 jaar oud. Op 21 november 1849 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Passchier Minnes van Dijk, boerenknecht te Harich, (1849), 29 jaar oud, geboren te Nijemirdum als zoon van Minne Passchiers van Dijk, werkman te Balk, en Wibbe Johannes Bouwmans.
aangifte geboorte op 5 juli 1824 aktenummer 45, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 32 jaar wonende te Balk op nummer 154
Sjirk Jans Haga brievenbode 45 jaar wonende te Balk op nummer 86
3. Johanna, geboren op 17 augustus 1827 op nummer 106 te Balk. Overleden op 31 januari 1830 op nummer 106 te Balk, 3 jaar oud.
aangifte geboorte op 18 augustus 1827 aktenummer 57, getuigen:
Hendrik Weipkes Weipkema werkman 35 jaar wonende te Balk op nummer 107
Hendrik Hendriks Roorda werkman 74 jaar wonende te Balk op nummer 86
aangifte overlijden op 1 februari 1830 blad 4, getuigen:
Hendrik Kaspers Pothoff timmerman 76 jaar wonende te Balk
Hendrik Gerlofs Kramer wever 29 jaar wonende te Balk
4. Cornelis, geboren op 11 juli 1829 op nummer 106 te Balk. Overleden op 1 februari 1839 op nummer 92 te Balk, 9 jaar oud.
aangifte geboorte op 13 juli 1829 aktenummer 57, getuigen:
Hendrik Kaspers Potman timmerman 74 jaar wonende te Balk
Paulus Klazes Duisterhof werkman 54 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 2 februari 1839 blad 3, getuigen:
Jan Berends van de Bosch werkman 68 jaar wonende te Balk
Wobbe Ferdinands de Vries koopman 61 jaar wonende te Balk
5. Cornelis, geboren op 31 december 1840 op nummer 92 te Balk. Overleden op 21 mei 1886, Utingeradeel, 44 jaar oud. Op 19 juni 1874 getrouwd in de gemeente Utingeradeel met Aliet Willems Zanstra, 21 jaar oud, geboren te Akkrum als dochter van Willem Jans Zanstra, uurwerkmaker te Akkrum, en Antje Aukes van Schoten.
aangifte geboorte op 13 juli 1829 blad 1, getuigen:
Anne Ykes Bouma schipper 47 jaar wonende te Balk
Haitje Tjeerds Haitjema visser 41 jaar wonende te Balk
 
 
 
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 151 - huisnummer Balk 106
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Luitjen Johannes Mulder
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Johannes Pieters Mulder 1762-1835 Luitjen Johannes Mulder 1799-1849 Symen Fokkes de Boer 1817-1897
Kornelis Wouters vd Meer 1772-1812 broers / zusters / zwagers Cornelis Luitjens Mulder 1840-1886
  Pieter Johannes Mulder 1802-1881  
woonadressen familie Mulder
periode adres bron
1822 Raadhuisstraat 61 Balk 109
1824 - 1829 Raadhuisstraat 68 Balk 106
1829 Raadhuisstraat 68 volkstelling 1829 blad 151, huisnummmer Balk 106
1830 Raadhuisstraat 68 Balk 106
1839 Westein 28,29 Balk 92
1840 Westein 28,29 Balk 92
1840 Westein 28,29 volkstelling 1840, huisnummer Balk 92b
1849 Westein 27 Balk 92a
eigendommen van Luitjen Johannes Mulder
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
181
00 02 50
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 181 Luitjen Johannes Mulder, tapper te Balk
notariële acten
 
Wander Annes Tuinier, politiedienaar te Balk, verkoopt in 1823 een huis en tuin en erf aan Luitjen Johannes Mulder, arbeider te Balk, voor fl. 1175,-
bron: Tresoar, toegangsnummer 26, inventarisnr 7002, repertoirenr. 313 d.d. 31 juli 1823
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 31-10-2021