persoonlijke gegevens van Pieter Johannes Mulder
Pieter Johannes Mulder, geboren op 6 juni 1802 te Balk, gedoopt op 27 juni 1802 te Balk (Hervormd) als zoon van Johannes Pieters Mulder en Rintk Luijtjes Wierstra. Overleden op 15 juni 1881 te Balk, 79 jaar oud.
kuiper te Balk, kuipersknecht te Balk
aangifte overlijden op 16 juni 1881, aktenummer 53, getuigen:
Fetze Jacobs van Dijk zonder beroep 67 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 73 jaar wonende te Balk
Op 29 mei 1829 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Antje Willems Beuckens, geboren op 13 juli 1799 te Sondel, gedoopt op 28 juli 1799 ten Sondel (Hervormd) als dochter van Willem Martens en Wijpkjen Freerks. Overleden op 4 maart 1853 op nummer 160 te Balk, 53 jaar oud.
zonder beroep te Balk
aangifte overlijden op 5 maart 1853, blad 4, getuigen:
Johannes Johannes Huisman werkman 50 jaar wonende te Balk
Haitje Jans Visser visser 40 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Willem, geboren op 22 juni 1830 op nummer 161 te Balk.
aangifte geboorte op 22 juni 1830 aktenummer 43, getuigen:
Sipke Jans Sloterdijk timmerman 50 jaar wonende te Balk
Jentje Jolles Wiarda schoolonderwijzer 44 jaar wonende te Balk
2. Fetje, geboren op 9 augustus 1833 op nummer 161 te Balk. Overleden op 4 november 1896 te Drachten, wonende te Leeuwarden, 63 jaar oud. Op 28 november 1858 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Anne Johannes Schaafsma, geboren te Joure.
aangifte geboorte op 10 augustus 1833 blad 31, getuigen:
Theodorus Neits ketelboeter 50 jaar wonende te Balk
Sipke Jans Sloterdijk timmerman 56 jaar wonende te Balk

 

 
 
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 223 - huisnummer Balk 161
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Pieter Johannes Mulder
 
Tijdens de verbouwing in 2021/2022 van het voormalige woonhuis van Cornelis Poppes (1793-1862) aan de Van Swinderenstraat vond de familie Witteveen een rolletje met oude papieren achter het onderste stootbord van de trap. Het lijkt erop dat de papieren niet per ongeluk zijn blijven liggen maar daar met reden zijn verstopt. Welke reden is onduidelijk
De meeste papieren komen uit de periode 1853-1854 en is een deel van de grotendeels genummerde financiële administratie van Cornelis Poppes. Hieronder de papieren met daarop de naam van Pieter Johannes Mulder.
 
bron 380-020: beschikbaar gesteld door de familie Witteveen
op deze link de complete rekening voldaan op 11 januari 1854
 
Een kijntjen en een vandel zijn hoogstwaarschijnlijk oude inhoudsmaten voor het afmeten van boter. Van het begrip kijntjen heb ik een tweetal verwijzingen gevonden waarin het als zodanig werd gebruikt.
 
bron: Genealogysk Jierboekje 1989
 
bron: Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventaris 211 folio 259r
betreft inventaris van wijlen Marten Hayes dd 13 februari 1673
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Johannes Pieters Mulder 1762-1835 Pieter Johannes Mulder 1802-1881  
  broers / zusters / zwagers  
  Luitjen Johannes Mulder 1799-1849  
woonadressen familie Mulder
periode adres bron
1829 Dubbelstraat 29, 31 volkstelling 1829, blad 223; huisnummer Balk 161
1830 Dubbelstraat 29, 31 Balk 161
1833 Dubbelstraat 29, 31 Balk 161
1840 Dubbelstraat 29, 31 volkstelling 1840; huisnummer Balk 161
1849 - 1859 Dubbelstraat 29, 31 woningregister 1849 - 1859 blad 307; huisnummer 161 / 218
1859 - 1869 Dubbelstraat 29, 31 woningregister 1859 - 1869 blad 101; kad. gem. Balk sectie A 117, huisnummer 218
1869 - 1879 Dubbelstraat 29, 31 woningregister 1869 - 1879 blad 66; kad. gem. Balk sectie A 117, huisnr. 337
1880 - 1881 Dubbelstraat 29, 31 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 157; kad. gemeente Balk sectie A nummer 563
     
eigendommen van Pieter Johannes Mulder
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
117
00 02 50
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 182 Pieter Johannes Mulder, kuiper te Balk
notariële acten
 
1835 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Nummerverwisseling
- Pieter Johannes Mulder, kuipersknecht te Balk, onder voogdij van Doede Johannes Dijkstra, kuiper te Balk
- Wybe Jans de Wit te Balk, zoon van Antje La Febre, weduwe van Jan de Wit
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7002 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. 262 d.d. 26 februari 1821
 
1835 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Akte van bekendheid, akte niet aanwezig
- Pieter Johannes Mulder, kuiper te Balk
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7005 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. 20 d.d. 21 maart 1829
 
1835 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Royement, akte niet aanwezig
- Pieter Johannes Mulder, kuiper te Balk
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7007 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. 64 d.d. 4 juli 1835
 
1857 Balk, notaris Gerryt Zandstra Verkoping van roerende goederen, opbrengst fl.114,-
- Pieter Johannes Mulder te Balk, verkoper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7028 Repertoirenr.: 7036 Aktenr. 54 d.d. 11 mei 1857
 
1859 Balk, notaris Gerryt Zandstra Schuldbekentenis, kapitaal fl. 500,-
- Pieter Johannes Mulder te Balk, debiteur
- jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs,  crediteur
- Harmen Obbes de Jong te Balk, acceptant
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7030 Repertoirenr.: 7036 Aktenr. 80 d.d. 3 augustus 1859
 
1861 Balk, notaris Gerryt Zandstra Schuldbekentenis, kapitaal fl. 250,-
- Pieter Johannes Mulder te Balk, debiteur
- Johannes Klazes van Hout te Balk, crediteur
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7032 Repertoirenr.: 7036 Aktenr. 105 d.d. 4 november 1861
 
1875 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Royement, akte niet aanwezig
- Johannes Klazes van Hout te Balk
- Pieter Johannes Mulder te Balk
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7048 Repertoirenr.: 7071 Aktenr. 24 d.d. 5 maart 1875
 
1875 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Obligatie. kapitaal fl. 700,-
- Pieter Johannes Mulder te Balk, debiteur
- jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs,  crediteur
- Johannes Klazes van Hout te Balk, acceptant
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7048 Repertoirenr.: 7071 Aktenr. 25 d.d. 5 maart 1875
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 27-06-2022