persoonlijke gegevens van Johannes Anthonius Neyts, ketelboeter, koperslager te Balk
Johannes Anthonius Neyts, geboren op 25 oktober 1822 te Balk op nr. 157, als zoon van Theodorus Neyts, ketelboeter te Balk, en Grietje Aukes Coldeweyer. Overleden op 4 oktober 1868 te Balk, 45 jaar oud.
aangifte geboorte op 25 oktober 1822 aktenummer A 84 door Theodorus Neijts ketelapper te Balk, getuigen:
Sipke Jans Sloterdijk meester timmerman 47 jaar wonende te Balk op nr 164
Jentje Jolles Wiarda onderwijzer 36 jaar wonende te Balk op nr 159
aangifte overlijden op 5 oktober 1868 aktenummer A 73, getuigen:
Bernardus Jacobs Pelsma grofsmid 53 jaar wonende te Balk
Wiebren Hanzes Boersma verwer 27 jaar wonende te Balk
Op 28 juli 1847 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Grietje Cornelis van den Bosch, geboren op 12 oktober 1803 te Harich, gedoopt op 30 oktober 1803 te Harich (Hervormd), als dochter van Cornelis Beerents van den Bosch, werkman te Balk, en Intk Geerts. Overleden op 6 maart 1894 te Balk, 90 jaar oud.
aangifte overlijden op 7 maart 1894 aktenummer A 23, getuigen:
Cornelis Bijlsma grofsmid 42 jaar wonende te Balk
Johannes Samplonius arbeider 49 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
 
 
Johannes Antonius Neyts
bron: Leeuwarder Courant van 13 oktober 1868
 
woonadressen familie Johannes Antonius Neijts
periode
huidig adres bron
1847 - 1857
   
1857 - 1859
 
1859 - 1868
Dubbelstraat
woningregister 1859 - 1869 blad 104
1869 - 1879
Dubbelstraat
woningregister 1869 - 1879 blad 8
1879 - 1890
Dubbelstraat
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 100
1890 - 1894
Dubbelstraat
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 320 nr 222a
   
eigendommen van Johannes Anthonius Neyts
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
426
 
publ. verkoop
1501,-
3 feb 1857
1600,-
16 mei 1857
5 apr 1879
geheel
Balk
B
967 ged
 
publ. verkoop
87,-
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris , folio 43, nummer 169
notariële acten
 
1857 Balk, notaris G. Zandstra Schuldbekentenis Betreft een kapitaal van fl. 1600
- Johannes Antonius Neyts te Balk, gehuwd met Grietje Cornelis van den Bosch,  debiteur
- jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs, crediteur
- Jentje de Jong te Rijs, acceptant
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7028 Repertoirenr.: 57 d.d. 13 mei 1857
 
eigendommen van Grietje Cornelis van den Bosch
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
426
       
1600,-
16 mei 1857
   
Balk
B
1024
 
scheiding
3000,-
12 jan 1869
       
Balk
B
1025
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris , folio 43, nummer 170
notariële acten
 
1868 Balk, notaris L. H. Potma Boedelscheiding
Betreft de scheiding van een huis met erf en bouwland te Wijckel, waarde fl. 3000
- Grietje Cornelis van den Bosch te Balk, weduwe van Johannes Antonius Neyts
- Grietje Aukes Coldeweyer te Balk, weduwe van Theodorus Neyts
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7041 Repertoirenr.: 107 d.d. 26 oktober 1868
 
1875 Balk, notaris L. H. Potma Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en erf te Wijckel, koopsom fl. 1390
- Grietje Cornelis van den Bosch te Balk, weduwe van Johannes Antonius Neyts, verkoper
- Siemen Ages Wierstra te Harich, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7048 Repertoirenr.: 144 en 149 d.d. 15 december 1875
 

 

laatste wijziging: 26 maart 2011