persoonlijke gegevens van Theodorus Neits inschrijving register hypotheken 69: 16 / 166
Theodorus Neyts (Neits) , geboren op 16 mei 1783 te Overpelt, gedoopt op 16 mei 1783 te Overpelt (België), als zoon van Peter Franciscus Neyts en Joanna Jansen. Overleden op 15 juni 1856 op nummer 157 te Balk, 68 jaar oud.
ketelboeter ,koperslager te Balk
aangifte overlijden op 16 juni 1856 pagina B 11, ketelboeter te Balk, getuigen:
Pieter Roukes Wildeboer zonder beroep 66 jaar wonende te Balk
Gerben Pieter Thekens koopman 61 jaar wonende te Balk
1. ) Op 26 november 1806 getrouwd in Joure met:
Trijntie Alts Jouwstra, geboren op 25 augustus 1785 te Joure als dochter van Alt Jochums Jouwstra en Grietje Willems. Overleden op 28 april 1818 op nummer 157 te Balk, 32 jaar oud.
aangifte overlijden op 28 april 1818 pagina B 8, zonder beroep te Balk, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 26 jaar wonende te Balk (geburen)
Jacobus Gerardus Eppinga wagenmaker 22 jaar wonende te Balk (geburen)
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Franciscus, gedoopt op 9 september 1807 te Balk (Katholiek).
2. Margareta, gedoopt op 11 september 1809 te Balk (Katholiek). Overleden op 6 oktober 1816 op nummer 157 te Balk, 7 jaar oud.
aangifte overlijden op 6 oktober 1816 pagina B 17, zonder beroep te Balk, getuigen:
Jantie Jelles Wiarda schoolonderwijzer 30 jaar wonende te Balk (geburen)
Johannes Obes Smit grofsmid 53 jaar wonende te Balk (geburen)
3. Joanna Catharina, geboren op 24 mei 1811 op nummer 56 te Balk. Overleden op 27 augustus 1855 op nummer 343a te Joure, 44 jaar oud. Op 26 april 1839 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met Jan Gerbens Krol, oud 29 jaar, geboren te Westermeer als zoon van Gerben Meinderts Krol en Elisabeth Ages Agema.
aangifte geboorte op 24 mei 1811 aktenummer 28 door Theodorus Neyts koperslager te Balk, getuigen:
Gerrit Heslinga excuteur 53 jaar wonende te Balk op nummer 26
Hidde Jacobs (Koornstra) (slager) 32 jaar wonende te Balk op nummer 60
4. Katarina Elisabeth, geboren op 28 december 1813 op nummer 56 te Balk. Overleden op 15 juli 1866, Lemsterland, 52 jaar oud. Op 15 november 1840 getrouwd in de gemeente Lemsterland met Atze Johannes van der Werf, oud 30 jaar, geboren te Lemmer als zoon van Johannes Atzes en Trientje Liekeles
aangifte geboorte op 29 december 1813 aktenummer 70 door Theodorus Neitz mr. koperslager te Balk, getuigen:
Otte Jans de Jong koopman 45 jaar wonende te Balk op nummer 57
Wijbren Doedes van Os koopman 37 jaar wonende te Balk op nummer 55
5. Wilhelmina, geboren op 4 augustus 1816 op nummer 157 te Balk. Overleden op 15 juni 1887, Haskerland, 70 jaar oud. Op 28 mei 1843 getrouwd in de gemeente Haskerland met Johannes Carels Ongering, oud 25 jaar, geboren te  Joure als zoon van Carel Hendriks Ongering en Grietje Sakes.
aangifte geboorte op 5 augustus 1816 aktenummer 59 door Theodorus Neitz mr. koperslager te Balk, getuigen:
Johannes Obes Smit ijzersmid 53 jaar wonende te Balk op nummer 166
Jentje Jolles Wiarda schoolonderwijzer 30 jaar wonende te Balk op nummer 159
2. ) Op 29 oktober 1818 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Grietje Aukes Coldeweyer (Coldewaayer) , geboren circa 1793, gedoopt op 8 april 1793 te Balk (Katholiek) als dochter van Auke Pieters Coldeweyer en Trientje Lammerts. Overleden op 11 maart 1873 te Balk, 79 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina, geboren op 28 augustus 1821 op nummer 157 te Balk. Op 8 september 1850 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Karel Gerrits van Maanenburg, oud 26 jaar, geboren te Haarlem.als zoon van Gerrit van Maanenburg en Catharina Dol
aangifte geboorte op 28 augustus 1821 aktenummer 70 door Theodorus Neijts ketellapper te Balk, getuigen:
Sipke Jans Sloterdijk mr. timmerman 47 jaar wonende te Balk op nummer 164
Jentje Jolles Wiarda onderwijzer der jeugd 35 jaar wonende te Balk op nummer 159
2. Johannes Anthonius, geboren op 25 oktober 1822 op nummer 157 te Balk. Overleden op 4 oktober 1868 te Balk, 45 jaar oud. Op 28 juli 1847 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Grietje Cornelis van den Bosch, oud 43 jaar, geboren te Harich als dochter van Cornelis Beerents van den Bosch en Intk Geerts .
aangifte geboorte op 25 oktober 1822 aktenummer 84 door Theodorus Neijts ketellapper te Balk, getuigen:
Sipke Jans Sloterdijk mr. timmerman 46 jaar wonende te Balk op nummer 164
Jentje Jolles Wiarda onderwijzer der jeugd 36 jaar wonende te Balk op nummer 159
3. Meintjen, geboren op 29 maart 1825 op nummer 157 te Balk. Overleden op 26 september 1915, Lemsterland, 90 jaar oud. Op 18 mei 1851 getrouwd in de gemeente Lemsterland met Gerardus Antoons Sterk, oud 31 jaar, geboren te Oosterzee als zoon van Antoon Sterk en Janke Hendriks Kempes .
aangifte geboorte op 30 maart 1825 aktenummer 84 door Theodorus Neijts ketellapper te Balk, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg mr. timmerman 33 jaar wonende te Balk op nummer 154
Jentje Jolles Wiarda onderwijzer der jeugd 38 jaar wonende te Balk op nummer 159
4. Aukje, geboren op 8 juli 1828 op nummer 157 te Balk. Overleden op 28 augustus 1921 te Lemmer, 93 jaar oud. Op 5 mei 1850 getrouwd in de gemeente Lemsterland met Age Jans Meyer, oud 23 jaar, geboren te Workum als zoon van Jan Willems Meyer en Leulske Ages de Boer.
aangifte geboorte op 9 juli 1828 aktenummer 50 door Theodorus Neijts ketellapper te Balk, getuigen:
Pieter Theekes Theekens winkelier 76 jaar wonende te Balk op nummer 158
Cornelis Durks Tjessema timmerknecht 32 jaar wonende te Balk op nummer 168
5. Jeltje, geboren op 27 juni 1831 op nummer 157 te Balk. Overleden op 15 juli 1831 op nummer 157 te Balk, 17 dagen oud.
aangifte geboorte op 28 juni 1831 aktenummer 43 door Theodorus Neijts ketelboeter te Balk, getuigen:
Halbe Hanzes Drijfhout wagenmaker 48 jaar wonende te Balk
Johan Fredrik Khristoffel Sluiter zadelmaker 32 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 15 juli 1831 pagina B 10, zonder beroep te Balk, getuigen:
Pieter Theekes Theekens zonder beroep 79 jaar wonende te Balk
Laas Spannenburg zilversmid 24 jaar wonende te Balk
6. Jeltje, geboren op 26 oktober 1832 op nummer 157 te Balk. Overleden op 26 januari 1891 te Balk, 59 jaar oud. Op 9 november 1856 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hilbrand Kroon, oud 25 jaar, geboren te Gaast als zoon van Hilbrand Pieters Kroon en Sjoukje Gerrits Hiemstra.
aangifte geboorte op 26 oktober 1832 aktenummer 81 door Theodorus Neijts ketelboeter te Balk, getuigen:
Jentje Jolles Wiarda schoolonderwijzer 46 jaar wonende te Balk
Johan Fredrik Christoffel Sluiter zadelmaker 33 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 26 januari 1891 aktenummer 17, zonder beroep te Balk, getuigen:
Hendrik Huisman winkelier 51 jaar wonende te Balk
Johannes Wijma hoofdonderwijzer 41 jaar wonende te Balk

 

 
 
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 219 - huisnummer Balk 157
klik hier voor het complete formulier ondertekend door Theodorus Neijts
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Theodorus Neits 1783-1856 Johannes Antonius Neits (1822-1868)
     
woonadressen familie Neits
periode adres bron
     
1812 van Swinderenstraat 41 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 56
1815 Dubbelstraat 20  
1829 Dubbelstraat 20 volkstelling 1829 blad 219 huisnummer Balk 157
1840 Dubbelstraat 20 volkstelling 1840; huisnummer Balk 157
1849 - 1859 Dubbelstraat 20 woningregister 1849 - 1859 blad 301; huisnummer Balk 157 / 213
     
eigendommen van Theodorus Neits
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
124
00 01 62
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 185 Theodorus Neits, ketellapper te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
124
       
f 150,-
10 aug 1844
18 jun 1850
geheel
             
f 400,-
10 aug 1844
18 jun 1850
geheel
               
(16 mrt 1827)
   
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1021, folio 16, nummer 166
notariële acten
 
1812 Sloten, notaris J. Ruardi  Koopakte Betreft de verkoop van een huis te Balk, koopsom fr. 2100
- Theodoris Neits te Balk, verkoper   
- Hendrik Knuysen te Balk
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118002 Repertoirenr.: 77 d.d. 8 juli 1812
 
1812 Sloten, notaris J. Ruardi  Obligatie  Betreft een kapitaal van fr. 420
- Theodoris Neits, koperslager te Balk
- Edzert Leensma, koperslager te Leeuwarden  
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118002 Repertoirenr.: 103 d.d. 30 september 1812
 
1814 Balk, notaris M. Westendorp Verkoop Betreft de verkoop van een huis te Balk
- Hendrik Berends Spoelstra, visser te Balk, verkoper
- Theodorus Neyts, koperslager te Balk, koper
- Gerrit Tijsses Bosman te Balk, crediteur
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7001 Repertoirenr.: 72 d.d. 15 oktober 1814
 
1814 Balk, notaris M. Westendorp Obligatie
- R.K. Parochie te Balk, crediteur
- Doris Neyts te Balk, debiteur
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7001 Repertoirenr.: 73 d.d. 15 oktober 1814
 
1850 Balk, notaris W. J. Hemsing Koopakte Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 300
- Theodorus Neyts, ketelboeter te Balk, verkoper
- Petrus Franciscus Neyts, metselaar te `s Gravenhage,  verkoper
- Johanna Theodorus Neyts te Joure, gehuwd met Jan Krol,  verkoper
- Willemke Theodorus Neyts te Joure, gehuwd met Jan Karels  Ongering, verkoper
- Betje Theodorus Neyts te Lemmer, gehuwd met Atze Johannes  van der Werf, verkoper
- Lieuwe Klazes Visser, landbouwer te Harich, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7019 Repertoirenr.: 7 d.d. 15 januari 1850    
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 6 juli 2011 laatste wijziging: 8-01-2024