persoonlijke gegevens van Bernardus Nieuwenhuis kleermaker te Balk
Bernardus Nieuwenhuis, geboren op 25 april 1845 te Balk, als zoon van Bernard Heinrich Niehaus, mr. kleermaker te Balk,en Geertje Sybrens Dooper . Overleden op te 16 december 1916, Gaasterland, 71 jaar oud.
Op 1 mei 1870 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Maria Elisabeth Fischer, geboren op 22 mei 1840 te Heerenveen, als dochter van Johann Franz Fischer en Engeltje Sjoerds Bouma. Overleden op 9 augustus 1924, Gaasterland, jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, geboren op 12 maart 1872 te Balk. Overleden op 11 mei 1874, Gaasterland, 2 jaar oud.
2. Hendrikje, geboren op 11 september 1874 te Balk. Overleden op 5 december 1948 te Balk, 74 jaar oud. Op ? getrouwd met Evert Dooper geboren op 8 maart 1863 te Balk, als zoon van Luitjen Sybrens Dooper en Albert Everts de Vries.
3. Engeltje, geboren op 11 december 1876 te Balk. Overleden op 15 april 1955 te Balk, 78 jaar oud, ongehuwd.
4. Geertje, geboren op 7 december 1878 te Balk. Overleden op 4 september 1917 te Sneek, 38 jaar oud. Op 9 juni 1904 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Thomas Wiepke Doodkorte, oud 28 jaar, geboren te Leeuwarden als zoon van Hendricus Doodkorte en Anastatia Draaisma.
Doodkorte Doodkorte
bron: Leeuwarder Courant van 2 mei 1906 bron: Leeuwarder Courant van 1 mei 1907
 
Geertje Nieuwenhuis Geertje Nieuwenhuis
bron: Leeuwarder Courant van 6 september 1917
 
bron: Leeuwarder Courant van 6 september 1917>>>
 
5. Francisca, geboren op 18 februari 1881 te Balk. Overleden op 26 september 1956 te ?, 75 jaar oud, ongehuwd.
6. Baukje, geboren op 19 mei 1883, Gaasterland.
7. Frans, geboren op 14 oktober 1884 te Balk. Overleden op 16 februari 1950 te Balk, 73 jaar oud, ongehuwd.
 
woonadressen familie Nieuwenhuis
periode adres bron
1869 - 1879 Raadhuisstraat 38 woningregister 1869 - 1879 blad 19; kad. gem. Balk sectie A nr. 164, nummer 61 / 48
1880 - 1890 Raadhuisstraat 38 woningregister 1880 - 1890 blad 20; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 164
1890 - 1900 Dubbelstraat 11 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 323; huisnummer Balk 225
1900 - 1906 Dubbelstraat 11 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 321; huisnummer Balk 225 / 349
1906 - 1910 van Swinderenstraat 21 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 52; huisnummer Balk 52 / 58
1910 - 1920 van Swinderenstraat 21 register van huisnummering 1911- 1920 blad 4; huisnummer Balk 58
     
eigendommen van Bernardus Nieuwenhuis
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
164
 
scheiding
900,-
25 apr 1884
       
Balk
A
109
 
publ.verkoop
1207,-
6 apr 1886
       
Balk
A
265
               
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1111, folio 106, nummer 684
notariële acten
 
1885 Balk, notaris L. H. Potma  Provisionele en finale toewijzing en inhouding
Betreft de verkoop van 2 huizen met erven en tuin te Balk, koopsom fl. 1375
- jonkheer Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen te Rijs, verkoper
- Fekke Johannes Boelsma te Balk, weduwnaar van Rooske Frederiks van Diepenbos,  verkoper, tevens als vader van en voogd over Johannes Fekkes Boelsma
- Geertje Jurjens Stuurman, weduwe van Siemen Sipkes Kiep, verkoper, tevens als  moeder van en voogd over Durkje, Janke, Sipkjen, Sipke en Siementje Siemens  Kiep
Betreft de koop van 2 huizen met erven en tuin, koopsom fl. 1375
- Bernardus Hendriks Nieuwenhuis te Balk, koper
Betreft de koop van 2 huizen met erven en tuin, koopsom fl. 1375
- Gerrit Klazes Pelsma te Balk, koper
bron Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7058 Repertoirenr.: 107 en 110 d.d. 16 december 1885
 
1906 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Provisionele en finale toewijzing
- Wiebe Tjeerds Wijnstra te Balk, verkoper, tevens als onherroepelijke  gevolmachtigde van Poppe Tjerks van der Feer te Balk en mondeling gelastigde   van Jan Woltman te Heerenveen
- Bernardus Nieuwenhuis te Balk, koper
- Bauke Lyklema te Woudsend, koper
bron Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7083 Repertoirenr.: 150 en 157 d.d. 8 oktober 1906
 
1919 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
- Marie Elisabeth Fischer te Balk, weduwe van Bernardus Nieuwenhuis, verkoper
- Jacoba Meyer te Balk, weduwe van Willem Freerks Beuckens, koper
bron Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7097 Repertoirenr.: 78 d.d. 25 maart 1919
 
1919 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Koopakte
- Frans Nieuwenhuis te Balk, verkoper
- Marie Elisabeth Fischer te Balk, weduwe van Bernardus Nieuwenhuis, verkoper
- Lammert Reekers te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26  Inventarisnr.: 7097 Repertoirenr.: 79 d.d. 25 maart 1919
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 30 april 2009 laatste wijziging: 28-10-2020