Bernardus Nieuwenhuis inschrijving hypotheken 2 register 69: 106 / 684
Bernardus Nieuwenhuis, geboren op 25 april 1845 op nummer 50 te Balk, als zoon van Bernard Heinrich Niehaus, mr. kleermaker te Balk,en Geertje Sybrens Dooper . Overleden op te 16 december 1916 te Balk, 71 jaar oud.
beroep: kleermaker
aangifte geboorte op 28 april 1945 pagina 22, getuigen:
Sybrandus van Kessel koperslager 45 jaar wonende te Balk
Hans Halbes Drijfhout goud- en zilversmid 40 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 16 december 1916 aktenummer 78, getuigen:
Halbe Doele aanspreker 66 jaar wonende te Balk
Jan Doele timmerman 41 jaar wonende te Balk
Op 1 mei 1870 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Maria Elisabeth Fischer, geboren op 22 mei 1840 te Heerenveen, als dochter van Johann Franz Fischer, koopman te Heerenveen (1840), en Engeltje Sjoerds Bouma. Overleden op 9 augustus 1924 te Balk, jaar oud.
aangifte geboorte op 23 mei 1840 aktenummer 102, getuigen:
Johann Bernard Keithen horlogemaker 38 jaar wonende te Heerenveen
Bernard Fischer koopman 35 jaar wonende te Heerenveen
aangifte overlijden op 9 augustus 1924 aktenummer 68, getuigen:
Jacob Mous caféhouder 65 jaar wonende te Balk
Imke Wagenmakers zonder beroep 72 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, geboren op 12 maart 1872 te Balk. Overleden op 11 mei 1874 te Balk, 2 jaar oud.
aangifte geboorte op 13 maart 1872 aktenummer 28, getuigen:
Sijbren Aukes Dooper zonder beroep 76 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 64 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 13 mei 1874 aktenummer 33, getuigen:
Leopold Christiaan Ledel geneesheer 39 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 66 jaar wonende te Balk
2. Hendrikje, geboren op 11 september 1874 te Balk. Overleden op 5 december 1948 te Balk, 74 jaar oud. Op 10 juli 1926 getrouwd in de gemeente Leeuwarderadeel met Evert Dooper geboren op 8 maart 1863 te Balk, als zoon van Luitjen Sybrens Dooper en Albert Everts de Vries.
aangifte geboorte op 11 september 1874 aktenummer 109, getuigen:
Sijbren Aukes Dooper zonder beroep 78 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 66 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 7 december 1948 aktenummer 54, getuigen:
Klaas Bruinsma winkelier 65 jaar wonende te Balk
3. Engeltje, geboren op 11 december 1876 te Balk.
4. Geertje, geboren op 7 december 1878 te Balk. Overleden op 4 september 1917 te Sneek, 38 jaar oud. Op 9 juni 1904 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Thomas Wiepke Doodkorte, koopman te Sneek, oud 28 jaar, geboren te Leeuwarden als zoon van Hendricus Doodkorte en Anastatia Draaisma.
aangifte geboorte op 9 december 1878 aktenummer 190, getuigen:
Johannes Sijbrens Dooper logementhouder 76 jaar wonende te Balk
Cornelis Jacobs Hofstra verversknecht 30 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 5 september 1917 aktenummer 178, getuigen:
Johannes Petrus de Haas boekbinder 75 jaar wonende te Sneek
George Stoelinga schoenmaker 50 jaar wonende te Sneek
   
Doodkorte Doodkorte
bron: Leeuwarder Courant van 2 mei 1906 bron: Leeuwarder Courant van 1 mei 1907
 
Geertje Nieuwenhuis Geertje Nieuwenhuis
bron: Leeuwarder Courant van 6 september 1917
 
bron: Leeuwarder Courant van 6 september 1917>>>
 
5. Franciske, geboren op 18 februari 1881 te Balk. Overleden op 26 september 1956 te Heerenveen, wonende te Balk, 75 jaar oud, ongehuwd.
aangifte geboorte op 19 februari 1881 aktenummer 24, getuigen:
Johannes Bernardus de Rooij gemeenteveldwachter 51 jaar wonende te Balk
Durk Durks Mous arbeider 62 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 26 sepetmber 1956 aktenummer 261, getuigen:
Theunis Dirks Bossscher portier ziekenhuis 42 jaar wonende te Benedenknijpe
6. Baukje, geboren op 19 mei 1883 te Balk. Overleden op 30 mei 1883 te Balk, 2 weken oud.
aangifte geboorte op 19 mei 1883 aktenummer 76, getuigen:
Johannes Bernardus de Rooij gemeenteveldwachter 53 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra klerk ter secretarie 23 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 1 juni 1883 aktenummer 59, getuigen:
Leopold Christiaan Ledel geneesheer 48 jaar wonende te Balk
Bauke Douwes de Vries zwartverver 66 jaar wonende te Balk
7. Frans, geboren op 14 oktober 1884 te Balk.
 
 
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Bernard Hendrik Nieuwenhuis 1808-1859 Bernardus Nieuwenhuis 1845 -1916 Evert Luitjens Dooper 1863-1927
  broers / zusters Frans Nieuwenhuis 1884-1954
  Siebrand Nieuwenhuis 1848-1914  
woonadressen familie Nieuwenhuis
periode adres bron
1869 - 1879 Raadhuisstraat 38 woningregister 1869 - 1879 blad 19; kad. gem. Balk sectie A nr. 164, nr. 61 / 48
1880 - 1890 Raadhuisstraat 38 woningregister 1880 - 1890 blad 20; kad. gem. Balk sectie A nummer 164
1890 - 1900 Dubbelstraat 11 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 323; huisnummer Balk 225
1900 - 1906 Dubbelstraat 11 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 321; huisnummer Balk 225 / 349
1906 - 1910 van Swinderenstraat 21 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 52; huisnummer Balk 52 / 58
1910 - 1920 van Swinderenstraat 21 register van huisnummering 1911- 1920 blad 4; huisnummer Balk 58
     
eigendommen van Bernardus Nieuwenhuis
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
164
 
scheiding
900,-
25 apr 1884
       
Balk
A
109
 
publ.verkoop
1207,-
6 apr 1886
       
Balk
A
265
               
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1111, folio 106, nummer 684
notariële acten
 
1885 Balk, notaris L. H. Potma  Provisionele en finale toewijzing en inhouding
Betreft de verkoop van 2 huizen met erven en tuin te Balk, koopsom fl. 1375
- jonkheer Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen te Rijs, verkoper
- Fekke Johannes Boelsma te Balk, weduwnaar van Rooske Frederiks van Diepenbos,  verkoper, tevens als vader van en voogd over Johannes Fekkes Boelsma
- Geertje Jurjens Stuurman, weduwe van Siemen Sipkes Kiep, verkoper, tevens als  moeder van en voogd over Durkje, Janke, Sipkjen, Sipke en Siementje Siemens  Kiep
Betreft de koop van 2 huizen met erven en tuin, koopsom fl. 1375
- Bernardus Hendriks Nieuwenhuis te Balk, koper
Betreft de koop van 2 huizen met erven en tuin, koopsom fl. 1375
- Gerrit Klazes Pelsma te Balk, koper
bron Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7058 Repertoirenr.: 107 en 110 d.d. 16 december 1885
 
1906 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Provisionele en finale toewijzing
- Wiebe Tjeerds Wijnstra te Balk, verkoper, tevens als onherroepelijke  gevolmachtigde van Poppe Tjerks van der Feer te Balk en mondeling gelastigde   van Jan Woltman te Heerenveen
- Bernardus Nieuwenhuis te Balk, koper
- Bauke Lyklema te Woudsend, koper
bron Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7083 Repertoirenr.: 150 en 157 d.d. 8 oktober 1906
 
1919 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
- Marie Elisabeth Fischer te Balk, weduwe van Bernardus Nieuwenhuis, verkoper
- Jacoba Meyer te Balk, weduwe van Willem Freerks Beuckens, koper
bron Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7097 Repertoirenr.: 78 d.d. 25 maart 1919
 
1919 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Koopakte
- Frans Nieuwenhuis te Balk, verkoper
- Marie Elisabeth Fischer te Balk, weduwe van Bernardus Nieuwenhuis, verkoper
- Lammert Reekers te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26  Inventarisnr.: 7097 Repertoirenr.: 79 d.d. 25 maart 1919
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 30 april 2009 laatste wijziging: 20-01-2024