Frans Nieuwenhuis inschrijving hypotheken 2 register 69: 127 / 199
Frans Nieuwenhuis, geboren op 14 oktober 1884 te Balk als zoon van Bernardus Hendriks Nieuwenhuis, kleermaker te Balk, en Maria Elisabeth Fischer. Overleden op 10 februari 1950 te Balk, 65 jaar oud. Ongehuwd.
beroep: kleermaker te Balk
aangifte overlijden op 13 februari 1950 aktenummer 6, getuigen:
Klaas Bruinsma winkelier 66 jaar wonende te Balk
 
Engeltje Nieuwenhuis
Engeltje Nieuwenhuis, geboren op 11 december 1876 te Balk. Overleden op 15 april 1955 te Balk, 78 jaar oud. Ongehuwd.
beroep:
aangifte geboorte op 11 december 1876 aktenummer 170, getuigen:
Johannes Sybrens Dooper logementhouder 47 jaar wonende te Balk
Haitje Hantjes Visser visser 38 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 16 april 1955 aktenummer 19, getuigen:
Bauke Boersma aannemer 55 jaar wonende te Balk
 
foto beschikbaar gesteld door Gerard Niewenhous
 
Franciske Nieuwenhuis
Franciske Nieuwenhuis, geboren op 18 februari 1881 te Balk. Overleden op 25 september 1955 te Heerenveen, wonende te Balk, 75 jaar oud, ongehuwd.
beroep:
aangifte geboorte op 19 februari 1881 aktenummer 24, getuigen:
Johannes Bernardus de Rooij gemeenteveldwachter 51 jaar wonende te Balk
Durk Durks Mous arbeider 62 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 26 sepetmber 1955 aktenummer 261, getuigen:
Theunis Dirks Bossscher portier ziekenhuis 42 jaar wonende te Benedenknijpe
 
foto beschikbaar gesteld door Gerard Niewenhous
 
 
 
bron: www.graftombe.nl foto: langsdeluts
BD VOOR DE ZIEL RUSTPLAATS
VAN VAN
FRANCISCUS NIEUWENHUIS ENGELINE NIEUWENHUIS
GEB. TE BALK 14 OCT 1884 GEB. TE BALK ??? 1876
VOORZIEN V/V H H SACRAM. OVERL. ALDAAR 15 APRIL 1955
OVERL. ALDAAR 10 FEB 1950 EN
  FRANCISKA NIEUWENHUIS
  GEB. TE BALK 16 FEBR 188?
  OVERL. TE HEERENVEEN 25 SEPT 1955
De grafstenen van Frans, Engeltje en Franciske Nieuwenhuis op de Rooms Katholieke begraafplaats te Balk.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Bernardus Nieuwenhuis 1845 -1916 Frans Nieuwenhuis 1884-1954  
  broers / zusters / zwagers  
  Evert Luitjens Dooper 1863-1927  
woonadressen familie Nieuwenhuis
periode adres bron
1924 - 1930 van Swinderenstraat 21 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 51, huisnummer Balk 56
1931 - 1939 van Swinderenstraat 21 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 50; huisnummer Balk 58
1939 - 1955 van Swinderenstraat 21  
     
eigendommen van Frans Nieuwenhuis
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
265
 
afg. legaat
1850,-
13 okt 1924
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1132, folio 127, nummer 199
notariële acten
 
1919 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Koopakte
-  Frans Nieuwenhuis, wonende te Balk, verkoper
-  Marie Elisabeth Fischer, weduwe van Bernardus Nieuwenhuis, wonende te Balk, verkoper
-  Lammert Reekers, wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7097 Repertoirenr.: 7107 Aktenr. 79 d.d. 25 maart 1919
 
1928 Balk, notaris Lambertus Klaas van Giffen Geldlening met hypotheekstelling
- Feite Wybrens Jaarsma (veehouder), wonende te Nijemirdum, schuldenaar
- Jan Beuckes (veehouder), wonende te Nijemirdum, schuldenaar
- Luitjen Wehrman (veehouder), wonende te Nijemirdum, schuldenaar
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7113 Repertoirenr.: 7121 Aktenr. 836 d.d. 25 augustus 1928
 
1929 Balk, notaris Lambertus Klaas van Giffen Geldlening met hypotheekstelling
-  Jan Johannes de Jong (hulpbesteller bij de posterijen), wonende te Balk, schuldenaar
-  Frans Nieuwenhuis, wonende te Balk, schuldeiser
-  Hendrikje Nieuwenhuis, wonende te Balk, schuldeiser
-  Engelina Nieuwenhuis (koopman), wonende te Balk, schuldeiser
-  Francisca Nieuwenhuis (koopman), wonende te Balk, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7114 Repertoirenr.: 7121 Aktenr. 951 d.d. 27 februari 1929
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 30 april 2009 laatste wijziging: 21-01-2024