persoonlijke gegevens van Frans Nieuwenhuis koopman te Balk
Frans Nieuwenhuis, geboren op 14 oktober 1884 te Balk als zoon van Bernardus Hendriks Nieuwenhuis, kleermaker te Balk, en Maria Elisabeth Fischer. Overleden op 16 februari 1950 te Balk, 65 jaar oud.

 

 
periode adres bron
     
1910 - 1920 van Swinderenstraat 21 register van huisnummering 1911- 1920 blad 4; huisnummer Balk 58
1921 - 1930 van Swinderenstraat 21 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 51, huisnummer Balk 56
1931 - 1939 van Swinderenstraat 21 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 50; huisnummer Balk 58
     
eigendommen van Frans Nieuwenhuis
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
265
 
afg. legaat
1850,-
13 okt 1924
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1132, folio 127, nummer 199
notariële acten
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 30 april 2009 laatste wijziging: 28-10-2020