persoonlijke gegevens van Johannes Hieronimus Noordenbos, notaris
Johannes Hieronimus Noordenbos, geboren op 1ember 1858 te Wommels, als zoon van Ulbe Johannes Noordenbos en Titia Klazes Noordenbos. Overleden op 23 maart 1924 te Balk, 65 jaar oud.
Op 2 maart 1888 getrouwd in de gemeente Hennaarderadeel met:
Gerbrig Noordenbos, geboren op 14 oktober 1859 te Hidaard, als dochter van Andries Klazes Noordenbos en Wypkje Jans Wynia. Overleden op 26 juli 1926 te Balk, 66 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Wypkje, geboren op 25 november 1887 te Wommels. Overleden op 9 juli 1974 te Ter Apel, 86 jaar oud. Op 6 oktober 1927 getrouwd in de gemeente Gaasterland / Hennaarderadeel met Geert Hovenkamp, geboren te Emmen als zoon van Egbert Hovenkamp, logementhouder, en Maria Cornelia van Drongelen.
huwelijk Geert Hovenkamp en Wiepkje Noordenbos
bron: Leeuwarder Courant van 8 oktober 1927
Geert Hovenkamp Wiepkje Noordenbos
bron: Nieuwsblad van het Noorden van 26 april 1962 bron: Leeuwarder Courant van 11 juli 1974
 
2. Titia Clara, geboren op 18 juli 1890 te Sneek. Op 8 augustus 1912 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hendrik Herman Frederik Vierdag, oud 31 jaar, geboren te Zwolle als zoon van Bernardus Vierdag en Antonia Johanna Lindeboom. Overleden op 5 oktober 1987 te Doesburg, 97 jaar oud.
3. Joacomina, geboren op 1 december 1899 te Balk. Overleden op ? te ?, ? jaar oud. Op 7 september 1920 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Samuel Goudstikker, oud 26 jaar, geboren te Bergen op Zoom, als zoon van Salomon Goudstikker en Roosje Cats.
Samuel Goudstikker
bron: Leeuwarder Courant van 2 januari 1929
 
 
 
Joacomine Noordenbos
foto 213-006 beschikbaar gesteld door Bokke Lijklema
De foto is gemaakt circa 1912. Van links naar rechts:
Joacomina (Wilhelmina) Noordenbos, geboren op 1 december 1899 te Balk als dochter van Johannes Hieronimus Noordenbos, notaris te Balk, en Gerbrig Noordenbos
Hinke Haarsma, geboren op 15 januari 1898 te Sneek als dochter van Durk Haarsma, schipper te Balk, en Akke de Boer
Anna Steensma, geboren op 30 augustus 1900 te Dantumadeel als dochter van Berend Steensma en Tjitske de Graaf
Janna Dijkstra, geboren op 25 juni 1899 te Harich als dochter van Douwe Dijkstra, tuinman te Harich, en Holkje de Jong
Antje van Randen, geboren op 25 februari 1899 te Balk, als dochter van Albert van Randen, schipper te Balk en Hylkjen Wolda
 
Johannes Noordenbos Gerbrig Noordenbos
bron: Leeuwarder Courant van 25 februari 1924 bron: Nieuwsblad van het Noorden van 28 juli 1926
 
Johannes Noordenbos Gerbrig Noordenbos
bron: Leeuwarder Courant van 25 februari 1924 bron: Leeuwarder Courant van 28 juli 1926
 
woonadressen familie Noordenbos
periode adres bron
1900 - 1900 Dubbelstraat 22 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 304; huisnummer 214 / ---
1900 - 1910 Raadhuisstraat 2 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 294; huisnummer 204 / 320
1910 - 1920 Raadhuisstraat 2 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 24; huisnummer 320 / 346
1921 - 1926 Raadhuisstraat 2 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 330; huisnummer 370
     
eigendommen van Johannes Hieronimus Noordenbos
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk A 570   koopacte 8000 23 april 1919        
Balk A 571          
Balk A 700          
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1106, folio 101, nummer 16
notariële acten
 
 
 
 
 

 

laatste wijziging: 5 juli 2015