persoonlijke gegevens van Aldert Noordwal
Aldert Noordwal, geboren op 5 september 1884 te Balk als zoon van Phillippus Noordwal, kleermaker te Balk, en Iettje Klazes. Overleden op 21 februari 1965 te Haarlem, 80 jaar oud. Koopman te Balk.
kaashandelaar te Balk
aangifte geboorte op 5 september 1884 aktenummer 113, getuigen:
Harmen Tees Hoogeterp winkelier 70 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 67 jaar wonende te Balk
Op 9 januari 1924 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Grietje Kuipers, geboren op 20 maart 1886 te Driesum als dochter van Sybe Pieters Kuipers en Grietje Teakes van der Ende. Overleden op 10 december 1957 te Balk, 71 jaar oud.
wijkverpleegster te Balk van 1919 - 1921
Uit dit huwelijk:
1. Philippus Hartog (Flip), geboren op 2 juli 1925 te Leeuwarden. Geëmigreerd naar de Verenigde Staten.
 
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 23 september 1918
 
 
bron: De Nederlander van 9 april 1919 >>>
 
 
bron: Franeker Courant van 22 juli 1919
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 26 april 1919
 
bron: Leeuwarder Courant van 21 december 1923 bron: Leeuwarder Courant van 14 januari 1924
 
foto 130-027 beschikbaar gesteld door de familie Haga
Het bestuur van het lokale ziekenfonds "Onderling Hulpbetoon" in het voorjaar van 1940 bij het 40 jarig jubileum van deze vereniging.
Staand van links naar rechts Bauke Hoekstra (1895-1954) en Harmen Hoogeveen (1891-1970). Zittend van links naar rechts Anne Rozenberg (1869-1957),  Aldert Noordwal (1884-1965), Jurjen Teernstra Sr (1862-1942).
 
foto 168-032 beschikbaar gesteld door Theo Steenbergen
1. Hendrik Strampel (Kolderwolde), 2. Teake Steenbergen (penningmeester), 3. Andries Sikkes, 4. ?, 5. Nico van Velzen, 6. Philippus Noordwal, 7. dhr Fluitman, 8. Jacob van der Heide, 9. Age Kramer,
10. Piet Dijkstra, 11. Jentje Schilstra, 12. Hilbert Tromp (bestuurslid), 13. Jouke Smink (bestuurslid), 14. Sietse Verbeek, 15. Johan Smit (Sloten), 16. Hendrik Veltman, 17. Auke Sonsma, 18. ?
 
bron: Leeuwarder Courant van 12 oktober 1963
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Philippus Noordwal 1857-1914 Aldert Noordwal 1884-1965  
     
woonadressen Grietje Kuipers
periode adres bron
1919 - 1920 Meerweg 3 bevolkingsregister 1911 - 1920 W - Z blad 86; huisnummer Balk 36
1921 - 1924 Meerweg 3 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 32; huisnummer Balk 34
     
woonadressen familie Noordwal
periode adres bron
1924 - 1930 van Swinderenstraat 22 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 52; huisnummer Balk 57
1931 - 1939 van Swinderenstraat 22 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 51; huisnummer Balk 59
1939 - 19?? van Swinderenstraat 22  
     
eigendommen van Aldert Noordwal
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
264
 
koopacte
4900,-
22 okt 1923
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1131, folio 126, nummer 229

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 27-04-2022