persoonlijke gegevens van Wijbren Doedes van Os, winkelier te Balk
Wybren Doedes van Os, geboren circa 1776, gedoopt op 22 augustus 1776 te Balk (Katholiek) als zoon van Doede Johannes en Marieke Wiebrens. Overleden op 5 augustus 1846, Gaasterland, 69 jaar oud.
Op 23 november 1798 getrouwd in de Rooms Katholieke kerk te Balk met:
Hidtje Joukes Joustra, geboren circa 1773 als dochter van ? en ?. Overleden op 20 december 1826, Gaasterland, 53 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Maria, geboren circa 1799, gedoopt op 24 november 1799 te Balk (Katholiek) Jong overleden.
2. Jovita/Jouke, geboren circa 1802, gedoopt op 11 juni 1802 te Balk (Katholiek). Overleden op 28 maart 1858, Gaasterland, 55 jar oud, ongehuwd.
3. Dorothea/Doedje, geboren circa 1805, gedoopt op 6 maart 1805 te Balk (Katholiek). Overleden op 3 november 1838, Gaasterland, 33 jaar oud. Op 23 juni 1833 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Wilhelmus Jacobs Damstra, oud 27 jaar, geboren te  Bolsward.
4. Dodo/Doede, geboren circa 1807, gedoopt op 24 maart 1807 te Balk (Katholiek). Overleden op 18 mei 1827, Gaasterland, ongehuwd.
5. Petrus. geboren circa 1809, gedoopt op 24 oktober 1809 te Balk (Katholiek). Overleden op 26 november 1813 op nummer 56 te Balk, 4 jaar oud.
6. Tjipkjen, geboren op 27 februari 1812 op nummer 56 te Balk. Op 25 januari 1835 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Pieter Thibaudier, oud 20 jaar, geboren te  Woudsend.
 
eigendommen van Wijbren Doedes van Os
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
238
00 03 30
pakhuis
A 5
Balk
H
339
00 67 30
weiland
H 3
Balk
A
253
00 02 70
huis en erf
A 5
Balk
H
340
00 60 20
weiland
H 3
Balk
A
254
00 03 60
huis en erf
A 5
Balk
H
341
00 64 10
weiland
H 3
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 189 Wijbren Doedes van Os, winkelier te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
253
       
f 1300,-
7 nov 1843
7 juni 1859
geheel
               
(1 juli 1834)
   
             
f 500,-
19 mrt 1844
7 juni 1859
geheel
             
f 500,-
25 jun 1846
7 juni 1859
geheel
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1019, folio 14, nummer 123
notariële acten
 
1834 Balk, notaris W. J. Hemsing Koopakte Betreft de verkoop van een huis te Balk, koopsom fl. 1650
- Wiebren Doedes van Os, koopman en winkelier te Balk,  verkoper
- Hans Ages van der Feer te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7007 Repertoirenr.: 12 d.d. 11 februari 1834
 
1834 Balk, notaris W. J. Hemsing  Koopakte Betreft de verkoop van een pakhuis te Balk, koopsom fl. 900
- Wiebren Doedes van Os, koopman en winkelier te Balk,  verkoper
- Sjoerd Sybrens de Jong, koopman te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7007 Repertoirenr.: 13 d.d. 11 februari 1834
 
1834 Balk, notaris W. J. Hemsing Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een stuk land te Harich, koopsom fl. 2113
- Wiebren Doedes van Os, koopman te Balk, verkoper
- Poppe Idskes Poppes, rentenier te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7007 Repertoirenr.: 17 en 24 d.d. 19 februari 1834
 
1834 Balk, notaris W. J. Hemsing Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 1300
- Wietze Hendriks Bakker, bakker te Sloten, crediteur, tevens als voogd over Cecilia Visser
- Wiebren Doedes van Os, koopman te Balk, debiteur
- Jouke Wiebrens van Os, herbergier te Balk, debiteur
- Tjepkje Wiebrens van Os te Balk, debiteur
- Doedje Wiebrens van Os te Balk, gehuwd met Willem Jacobs  Damstra, debiteur
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7007 Repertoirenr.: 46 d.d. 21 mei 1834
 
1844 Balk, notaris W. J. Hemsing Hypotheek  Betreft een kapitaal van fl. 500
- Wiebren Doedes van Os, rentenier te Balk, debiteur
- Jouke Wiebrens van Os, herbergier te Balk, debiteur
- Tjepkje Wiebrens van Os te Balk, gehuwd met Pieter  Thibaudier, debiteur
- Klaaske Klazes de Jong, rentenier te Joure, weduwe van  Sjoerd Gerbens Pot, crediteur
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7013 Repertoirenr.: 8 d.d. 8 maart 1844
 
1858 Balk, notaris G. Zandstra Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en herberg te Balk, koopsom fl. 2230
- Tjepkje Wiebrens van Os te Balk, weduwe van Pieter  Thibaudier, verkoper
- Hittje Willems Damstra te Balk, verkoper
- Jacob Willems Damstra te Oudemirdum, verkoper
- Hendrik Johannes Trinks te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7029 Repertoirenr.: 102 en 104 d.d. 27 oktober 1858
 

 

laatste wijziging: 30 november 2008