persoonlijke gegevens van Bernardus Jacobs Pelsma
Bernardus Jacobs Pelsma, geboren op 25 januari 1815 op nummer 252 te IJlst, als zoon van Jacob Pelsma, smidsknecht te IJlst, en Grietje Rusthuis. Overleden op 4 september 1895 te Balk, 84 jaar oud.
grofsmidsknecht te Balk 1845 - 1850, grofsmid te Balk
aangifte overlijden op 4 september 1895 aktenummer 50, zonder beroep te Balk, getuigen:
Hendrik Wortman kleermaker 71 jaar wonende te Balk
Johannes Kappelhoff machinist 54 jaar wonende te Balk
Op 15 mei 1844 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Janke Annes van der Meulen, geboren op 2 november 1818 te Balk, als dochter van Anne Piers van der Meulen en Geeske Douwes de Boer. Overleden op 29 januari 1878 te Balk, 59 jaar oud.
aangifte overlijden op 29 januari 1878 aktenummer 13, zonder beroep te Balk, getuigen:
Fekke Johannes Boelsma schoenmaker 37 jaar wonende te Balk
Jelle Pieters de Vries koperslagersknecht 34 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Andreas, geboren op 16 maart 1845 op nummer 121 te Balk. Overleden op 28 juli 1845, Gaasterland, 4 maanden oud.
aangifte geboorte op 17 maart 1845 blad 12, getuigen:
Bernardus Eiling schoenmaker 41 jaar wonende te Balk
Bernardus Franciscus van de Velde zonder beroep 28 jaar wonende te Balk
2. Andreas, geboren op 24 maart 1846 nummer 45 te Balk. Overleden op 26 mei 1846, Gaasterland, 2 maanden oud.
aangifte geboorte op 25 maart 1846 blad 14, getuigen:
Douwe Jans Reekers grofsmidsknecht 45 jaar wonende te Balk
Ruurd Jentjes Bekema kuipersknecht 39 jaar wonende te Balk
3. Levenloos kind, geboren op 17 april 1847 op nummer 138 te Balk.
aangifte overlijden op 17 april 1847 blad 8, getuigen:
Gerrit Hanzes van der Veer kramer 58 jaar wonende te Balk
Hans Hendriks de Jong werkman 26 jaar wonende te Balk
4. Geeske, geboren op 29 augustus 1848 te Balk. Op 14 november 1875 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Willebrordus Ignatius Maaneman, oud 24 jaar, geboren te Oudeschoot als zoon van Albertus Bernardus Maaneman en Elisabeth Wiersma.
aangifte geboorte op 29 augustus 1848 blad 36, getuigen:
Bernardus Eiling schoenmaker 44 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 39 jaar wonende te Balk
5. Grietje, geboren op 24 april 1850 te Balk. Overleden op 10 juni 1850 op nummer 126 te Balk, 6 weken oud.
aangifte geboorte op 26 april 1850 blad 31, getuigen:
Douwe Jans Rekers smidsknecht 49 jaar wonende te Balk
Romke Wietzes Kramer smidsknecht 35 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 11 juni 1850 blad 11 , zonder beroep te Balk, getuigen:
Bernard Herman Wortman barbier 66 jaar wonende te Balk
Rommert Cornelis Meijer molenmaker 49 jaar wonende te Balk
6. Jacob, geboren op 27 februari 1852 te Balk. Overleden op 15 februari 1869 te Balk, 16 jaar oud.
aangifte geboorte op 28 februari 1852 blad 12, getuigen:
Johannes Sjerps Wierda landbouwer 33 jaar wonende te Wijckel
Jan Rintjes van der Goot landbouwer 47 jaar wonende te Wijckel
aangifte overlijden op 15 februari 1869 aktenummer 14, zonder beroep te Balk, getuigen:
Fekke Johannes Boelsma schoenmaker 28 jaar wonende te Balk
Jelle Johannes Schaafsma klokmaker 35 jaar wonende te Balk
7. Anne, geboren op 25 april 1854 te Balk. Overleden op 12 mei 1854 op nummer 166 te Balk, 2 weken oud.
aangifte geboorte op 27 april 1854 blad 26, getuigen:
Douwe Jans Rekers smidsknecht 53 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 45 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 13 mei 1854 blad 9 , zonder beroep te Balk, getuigen:
Wybe Tietema klerk 45 jaar wonende te Balk
Johannes Schaafsma logementhouder 59 jaar wonende te Balk
8. Andreas, geboren op 26 juli 1856 te Balk. Overleden op 5 februari 1857 op nummer 166 te Balk, 6 maanden oud.
aangifte geboorte op 28 juli 1856 blad 34, getuigen:
Hendrik Tjeerds de Jong smidsknecht 41 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 47 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 7 februari 1857 blad 4 , zonder beroep te Balk, getuigen:
Haitje Jans Visser visser 44 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 48 jaar wonende te Balk
9. Andreas, geboren op 10 juni 1858 te Balk. Overleden op 4 juli 1858 op nummer 224 te Balk, 3 weken oud.
aangifte geboorte op 10 juni 1858 blad 31, getuigen:
Johannes Neijts ketelboeter 35 jaar wonende te Balk
Sybe Tietema klerk 49 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 5 juli 1858 blad 17 , zonder beroep te Balk, getuigen:
Johannes Annes Schaafsma logementhouder 63 jaar wonende te Balk
Johannes Neijts koperslager 35 jaar wonende te Balk
 
 
 
Tijdens de verbouwing in 2021/2022 van het voormalige woonhuis van Cornelis Poppes (1793-1862) aan de Van Swinderenstraat vond de familie Witteveen een rolletje met oude papieren achter het onderste stootbord van de trap. Het lijkt erop dat de papieren niet per ongeluk zijn blijven liggen maar daar met reden zijn verstopt. Welke reden is onduidelijk.
De meeste papieren komen uit de periode 1853-1854 en is een deel van de grotendeels genummerde financiële administratie van Cornelis Poppes. Hieronder de papieren met daarop de naam van Bernardus Jacobs Pelsma
bron 380-018: beschikbaar gesteld door de familie Witteveen
op deze link de complete rekening voldaan op 4 januari 1854
 
Bernardus Jacobs Pelsma
bron: Leeuwarder Courant van 11 november 1895
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Bernardus Jacobs Pelsma 1815-1895  
     
woonadressen familie van der Pelsma
periode adres bron
1845 Raadhuisstraat 38 Balk 121
1846 van Swinderenstraat 22 Balk 45
1847 Raadhuisstraat 13 Balk 138
1848    
1849 - 1850 Raadhuisstraat 31 woningregister 1849 - 1859 blad 252; huisnummer Balk 126 / 180
1850 - 1859 Dubbelstraat 13 woningregister 1849 - 1859 blad 318; huisnumer Balk 166 / 224
1859 - 1869 Dubbelstraat 13 woningregister 1859 - 1869 blad 105; kad. gem. Balk sectie A 110; huisnr. 224
1869 - 1879 Dubbelstraat 13 woningregister 1869 - 1879 blad 41; kad. gem. Balk sectie A 110; volgnummer 322
1880 - 1890 Dubbelstraat 13 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 5; kad. gem. Balk sectie A nummer 110
1890 - 1892 Dubbelstraat 13 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 322; huisnummer Balk 224
1892 - 1895 Raadhuisstraat 42 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 239; huisnummer Balk 166a
     
eigendommen van Bernardus Jacobs Pelsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
110
               
Balk
A
                 
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1035, folio 30, nummer 102
notariële acten
 
1872 Balk, notaris Lieuuw Hielke Potma Testament
- Bernardus Jacobs Pelsma te Balk
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7045 Repertoirenr.: 56 d.d. 22 mei 1872
 
1872 Balk, notaris Lieuuw Hielke Potma Testament
- Janke Annes van der Meulen te Balk, gehuwd met Bernardus Jacobs Pelsma
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7045 Repertoirenr.: 57 d.d. 22 mei 1872
 
1885 Balk, notaris Lieuuw Hielke Potma Koopacte
Betreft de verkoop van weiland te Wijckel, koopsom fl. 920,-
- Dirk Jans Posthuma te Amsterdam, verkoper
- Bernardus Jacobus Pelsma te Balk, koper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7058  Repertoirenr.: 67 d.d. 25 juni 1885
 
1895 Balk, notaris Lieuuw Hielke Potma Afgifte legaten
- Bernardus Jacobs Pelsma, erflater
- Willebrordus Ignatius Maneman te Milbrook U.S.A
- Geeske Pelsma te Balk
- Wiebren Joukes Pelsma te Balk
- Lodewijk Witteveen te Lemmer
- Melchert Vogelzang te Wijckel
- Joukje Vogelzang te Wijckel
- Bernard Hendrik ten Brink te Balk
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7068 Repertoirenr.: 61 d.d. 13 november 1895
 
1895 Balk, notaris Lieuuw Hielke Potma Verkoping
Betreft de verkoop van roerende goederen, opbrengst fl. 560
- Bernardus Jacobs Pelsma, erflater
- Anna Pelsma te Sneek, weduwe van Antonius Hubee, verkoper
- Johannes Sinnes van der Weide te Bolsward, gehuwd met Durkje Pelsma, verkoper
- Anna Taekes van Dijk te Leeuwarden, weduwe van Taeke Lutterhof, verkoper
- Johannes Blom te Sneek, gehuwd met Elisabeth Pelsma, verkoper
- Margrieta Pelsma te Sneek, weduwe van Feike Busker, verkoper, tevens als  moeder van en voogd over Helena, Antonetta, Maria en Feike Jacobus Feikes Busker
- Dominicus Gerbens Busker te Sneek als toeziend voogd
- Geertruida Jacobs Pelsma te `s Gravenhage, verkoper
- Willebrordus Ignatius Maneman te Milbrook U.S.A., verkoper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7068 Repertoirenr.: 62 d.d. 14 november 1895
 
1896 Balk, notaris Lieuuw Hielke Potma Provisionele en finale toewijzing
- Bernardus Jacobs Pelsma, erflater
Betreft de verkoop van een huis met een grofsmederij en erf te Balk, koopsom  fl. 2974
- Anna Pelsma te Sneek, weduwe van Antonius Hubee, verkoper
- Johannes Sinnes van der Weide te Bolsward, gehuwd met Durkje Pelsma, verkoper
- Anna Taekes van Dijk te Leeuwarden, weduwe van Taeke Lutterhof, verkoper
- Elisabeth Pelsma te Sneek, weduwe van met Johannes Blom, verkoper
- Jacobus Blom te Sneek, verkoper
- Gerrit Nieuwkamp te Rotterdam, gehuwd met Margaretha Blom, verkoper
- Leopold Hergarden te Amsterdam, gehuwd met Gesina Blom, verkoper
- Lubertus Blom te Sneek, verkoper
- Bernardus Blom te Sneek, verkoper
- Johanna Blom te Sneek, verkoper
- Margrieta Pelsma te Sneek, weduwe van Feike Busker, verkoper, tevens als  moeder van en voogd over Helena, Antonetta, Maria en Feike Jacobus Feikes Busker
- Dominicus Gerbens Busker te Sneek als toeziend voogd
- Geertruida Jacobs Pelsma te `s Gravenhage, verkoper
- Willebrordus Ignatius Maneman te Wolvega, verkoper
- Gerben Blaauw te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7069 Repertoirenr.: 17 en 20 d.d. 11 maart 1896
 
1896 Balk, notaris Lieuuw Hielke Potma Boedelscheiding
- Bernardus Jacobs Pelsma, in leven gehuwd met Janke van der Meulen, erflater
- Geeske Bernardus Pelsma, erflater
- Anna Pelsma te Sneek, weduwe van Antonius Hubee
- Johannes Sinnes van der Weide te Bolsward, gehuwd met Durkje Pelsma
- Anna Taekes van Dijk te Leeuwarden, weduwe van Taeke Lutterhof
- Elisabeth Pelsma te Sneek, weduwe van met Johannes Blom
- Jacobus Blom te Sneek
- Gerrit Nieuwkamp te Rotterdam, gehuwd met Margaretha Blom
- Lubertus Blom te Sneek
- Bernardus Blom te Sneek
- Johanna Blom te Sneek
- Margrieta Pelsma te Sneek, weduwe van Feike Busker als moeder van en voogd   over Helena, Antonetta, Maria en Feike Jacobus Feikes Busker
- Dominicus Gerbens Busker te Sneek als toeziend voogd
- Geertruida Jacobs Pelsma te `s Gravenhage
- Willebrordus Ignatius Maneman te Wolvega
- Albertus Bernardus Maneman, in leven gehuwd met Elisabeth Wiersma, erflater
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7069 Repertoirenr.: 55 d.d. 11 juni 1896
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 20 april 2009 laatste wijziging: 23-06-2022