persoonlijke gegevens van Bernardus Jacobs Pelsma, smid
Bernardus Jacobs Pelsma, geboren op 25 januari 1815 te IJlst op nr 252, als zoon van Jacob Pelsma, smidsknecht te IJlst en Grietje Rusthuis. Overleden op 4 september 1895, Gaasterland, 80 jaar oud.
Op 15 mei 1844 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Janke Annes van der Meulen, geboren op 2 november 1818 te Balk, als dochter van Anne Piers van der Meulen en Geeske Douwes de Boer. Overleden op 29 januari 1878, Gaasterland, 59 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Andreas, geboren op 16 maart 1845, Gaasterland. Overleden op 28 juli 1845, Gaasterland, 4 maanden oud.
2. Andreas, geboren op 24 maart 1846, Gaasterland. Overleden op 26 mei 1846, Gaasterland, 2 maanden oud.
3. Levenloos kind, geboren op 17 april 1847, Gaasterland.
4. Geeske, geboren op 29 augustus 1848 te Balk. Op 14 november 1875 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Willebrordus Ignatius Maaneman, oud 24 jaar, geboren te Oudeschoot als zoon van Albertus Bernardus Maaneman en Elisabeth Wiersma.
5. Grietje, geboren op 24 april 1850, Gaasterland. Overleden op 10 juni 1850, Gaasterland, 6 weken oud.
6. Jacob, geboren op 27 februari 1852, Gaasterland. Overleden op 15 februari 1869, Gaasterland, 16 jaar oud.
7. Anne, geboren op 25 april 1854, Gaasterland. Overleden op 12 mei 1854, Gaasterland, 2 weken oud.
8. Andreas, geboren op 26 juli 1856, Gaasterland. Overleden op 5 februari 1857, Gaasterland, 6 maanden oud.
9. Andreas, geboren op 10 juni 1858, Gaasterland. Overleden op 4 juli 1858, Gaasterland, 3 weken oud.
 
 
 
Bernardus Jacobs Pelsma
bron: Leeuwarder Courant van 11 november 1895
 
eigendommen van Bernardus Jacobs Pelsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
110
               
Balk
A
                 
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1035, folio 30, nummer 102
notariële acten
 
1896 Balk, notaris L. H. Potma Provisionele en finale toewijzing
- Bernardus Jacobs Pelsma, erflater
Betreft de verkoop van een huis met een grofsmederij en erf te Balk, koopsom  fl. 2974
- Anna Pelsma te Sneek, weduwe van Antonius Hubee, verkoper
- Johannes Sinnes van der Weide te Bolsward, gehuwd met Durkje Pelsma, verkoper
- Anna Taekes van Dijk te Leeuwarden, weduwe van Taeke Lutterhof, verkoper
- Elisabeth Pelsma te Sneek, weduwe van met Johannes Blom, verkoper
- Jacobus Blom te Sneek, verkoper
- Gerrit Nieuwkamp te Rotterdam, gehuwd met Margaretha Blom, verkoper
- Leopold Hergarden te Amsterdam, gehuwd met Gesina Blom, verkoper
- Lubertus Blom te Sneek, verkoper
- Bernardus Blom te Sneek, verkoper
- Johanna Blom te Sneek, verkoper
- Margrieta Pelsma te Sneek, weduwe van Feike Busker, verkoper, tevens als  moeder van en voogd over Helena, Antonetta, Maria en Feike Jacobus Feikes Busker
- Dominicus Gerbens Busker te Sneek als toeziend voogd
- Geertruida Jacobs Pelsma te `s Gravenhage, verkoper
- Willebrordus Ignatius Maneman te Wolvega, verkoper
- Gerben Blaauw te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7069 Repertoirenr.: 17 en 20 d.d. 11 maart 1896
 

 

laatste wijziging: 20 april 2009