persoonlijke gegevens van Durk Pieters Pelsma
Durk Pieters Pelsma, geboren te Oudemirdum, gedoopt op 30 april 1747 te Oudemirdum (Hervormd), als zoon van Pieter Hartmans, schooldienaar te Oudemirdum, en Antje Durks. Overleden op 24 januari 1812 op nummer 163 te Balk, 66 jaar oud. Werkman te Balk (1812)
aangifte overlijden op 24 januari 1812 blad 4, getuigen:
Johannes Konst kleermaker ? jaar wonende te Balk, geburen
Johannes Obbes Smit ijzersmid ? jaar wonende te Balk, geburen
1. ) Op 19 juli 1772 getrouwd in de Hervormde kerk te Oudemirdum , Nijemirdum Sondel met:
Jantje Wybes, geboren op te ?, als dochter van ?, en ?. Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Pytter, geboren op 4 december 1771 te Oudemirdum..
2. Wybe, geboren op 4 december 1771 te Oudemirdum (Nijemirdum). Werkman te Nijemirdum. Overleden op 30 juli 1837 op nummer 11 te Nijemirdum, 65 jaar oud. Op 11 april 1803 getrouwd in de Hervormde Kerk te Oudemirdum met Teetske Gerrits (Geerts Mulder) geboren op 13 novemnber 1775 te Oudemirdum als dochter van Gerrit Harings en Eelk Gerrits.
aangifte overlijden op 2 augustus 1837 blad 10, getuigen:
Harmen Jarigs Boersma huisman 37 jaar wonende te Nijemirdum, geburen
Stoffel Tittes op den Hoek huisman 36 jaar wonende te Nijemirdum, geburen
 
2. ) Op 18 juni 1780 getrouwd in de Hervormde kerk te Oudemirdum , Nijemirdum Sondel met:
Geeske Jacobs, geboren te ?, gedoopt op 20 april 1760 te Oudemirdum ( Hervormd) als dochter van Jacob Willems en ? . Overleden te Balk in 1809, 55 jaar oud. Begraven op 10 juli 1809 te Balk?. De overledene laat 7 kinderen na.
1. Idts, geboren op 18 oktober 1779 te Balk, gedoopt op 31 oktober 1779 te Balk (Hervormd). Overleden op 31 oktober 1779. Getuige bij de doop: mr. Pieter Pelsma.
2. Antje, geboren op 21 april 1782 te Balk, gedoopt op 28 april 1782 te Balk (Hervormd).
3. Itskje, geboren op 8 december 1784 te Balk, gedoopt op 9 december 1784 te Balk (Hervormd).
4. Jacob, geboren op 19 juni 1787 te Balk, gedoopt op 24 juni 1787 te Balk (Hervormd). Op 21 april 1814 getrouwd in de gemeente IJlst met Grietje Beerends Rusthuis, 23 jaar oud, geboren te Sneek als dochter van Beerent Jelles Rusthuis en Antje Oenes.
5. Sjoert, geboren op 20 oktober 1789 te Balk, gedoopt op 25 oktober 1789 te Balk (Hervormd). Op 20 juli 1815 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Richt Jurjens Visser 21 jaar oud, geboren te Stavoren als dochter van Jurjen Sjoerds Visser en Froukjen Hendriks Hutting.
6. Grietje, geboren op 30 augustus 1792 te Balk, gedoopt op 2 september 1792 te Balk (Hervormd)
7. Marijke, geboren op 4 april 1795 te Balk, gedoopt op 12 april 1795 te Balk (Hervormd). Op 10 februari 1821 getrouwd in de gemeente Wonseradeel met Douwe Joostes Houtsma 25 jaar oud, geboren te Almenum als zoon van Joost Johannes Houtsma en Akke Jans.
8. Hartman Tyssis, geboren te Balk, gedoopt op 23 februari 1798 te Balk (Katholiek), vader is niet RK
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Durk Pieters Pelsma 1747-1812 Sjoerd Durks Pelsma 1789-1849
     
woonadressen familie Pelsma
periode adres bron
  ?  
1812 Dubbelstraat 25 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 163
notariële acten
 
1919 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Koopakte
- Johannes Tjietjes Albada te Wijckel, verkoper
- Jelle Tjietjes Albada te Harich, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7097 Aktenr. : 234 Repertoirenr.: 126 d.d. 1 mei 1919
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 09.02.2020