persoonlijke gegevens van Durk Sjoerds Pelsma smid te Balk
Durk Sjoerds Pelsma, geboren op 26 maart 1819 te Balk, als zoon van Sjoerd Durks Pelsma, grofsmid te Balk, en Rigtje Jurjens Visser. Overleden op 25 oktober 1891 te Balk, 72 jaar oud.
Op 10 augustus 1856 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Elsje Tammes, geboren op 4 februari 1827 te Lemmer, als dochter van Pietje Johannes Tammes. Overleden op 19 februari 1897 te Balk, 70 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Sjoerd, geboren op 29 januari 1857 te Balk. Smid. Overleden op 13 april 1891 te Workum, 34 jaar oud. Op 8 juni 1882 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Geeske Haarsma, geboren op 10 januari 1857 te Mirns en Bakhuizen, als dochter van Sibbele Franzes Haarsma en Wiepk Gerrits Feenstra. Overleden op 21 maart 1940 te Workum, 83 jaar oud. Hertrouwde in 1894 met de 36-jarige, in Wolsum geboren Wiebren Altena.
2. Pietje, geboren op 23 april 1858 te Balk. Overleden op 25 april 1918 te Sneek, 60 jaar oud. Op 12 juni 1881 getrouwd in de gemeente Sneek met Johannes Tromp, gruttersknecht, geboren op 14 april 1854 te Woudsend, als zoon van Hylke Jans Tromp en Luurtske Wytzes Bakker. Overleden op 13 augustus 1906 in Sneek, 52 jaar oud.
3. Rigtje, geboren op 21 mei 1860 te Balk. Overleden op 21 november 1949 te Amsterdam, 89 jaar oud. Op 21 mei 1887 getrouwd in de gemeente Leeuwarden met Anne Bouma, timmerknecht, geboren op 22 oktober 1856 te Mirns en Bakhuizen, als zoon van Rein Hessels Bouma en Uilkjen Jozefs Zalmstra. Overleden op 9 december 1907 te Amsterdam.
4. Aaltje, geboren op 28 september 1862 te Balk. Overleden op 7 januari 1945 te Leeuwarden, 81 jaar oud. Op 21 november 1891 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hotze Zijlstra, schilder, geboren op 8 april 1866 te Heeg, als zoon van Sybe Zijlstra en Tetje Sybrandy. Overleden op 8 oktober 1942 te Leeuwarden, 76 jaar oud.
5. Maria, geboren op 28 oktober 1864 te Balk. Overleden op 16 mei 1936 in Gelderingen (Steenwijkerwold). 71 jaar oud. Op 19 november 1887 getrouwd in de gemeente Leeuwarden met Jan Odinga, timmerman, geboren op 4 maart 1862 te Leeuwarden, als zoon van Olfert Doekes Odinga en Tettje Grouwstra. Overleden op 16 februari 1914 in Leeuwarden, 51 jaar oud.
6. Jurjen, geboren op 25 mei 1869 te Balk. Grofsmid. Overleden op 12 september 1944 te Amsterdam, 75 jaar oud. Op 28 december 1896 getrouwd in de gemeente Sneek met Anna van der Werf, geboren op 24 april 1867 te Sneek, als dochter van Wybe van der Werf en Willemke Kromhout van der Meer. Overleden op 19 januari 1935 te Amsterdam, 67 jaar oud.
 
 
 
Durk Sjoerds Pelsma
bron: Leeuwarder Courant van 27 oktober 1891
 
Elsje Tammes
bron: Leeuwarder Courant van 22 februari 1897
 
eigendommen van Durk Sjoerd Pelsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
243
               
Balk
A
                 
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris , folio , nummer
notariële acten
 
1855 Balk, notaris G. Zandstra Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en grofsmederij en erf te Balk, koopsom fl. 2700
- Durk Sjoerds Pelsma te Balk, verkoper, tevens als voogd  over Sjoukje Sjoerds Pelsma
- Froukje Sjoerds Pelsma te Balk, verkoper
- Wilhelmina Catharina Snijders te Balk, weduwe van Jurjen  Sjoerds Pelsma, verkoper, tevens als moeder van en voogd  over Sjoerd Jurjens Pelsma
- Anne Sjoerds Pelsma te Balk, verkoper
- Geeske Sjoerds Pelsma te Balk, verkoper
- Petrus Sjoerds Pelsma te Dedemsvaart, verkoper
- Hidde Pieters Nota te Balk, gehuwd met Hendrikje Sjoerds  Pelsma, verkoper
- Durk Sjoerds Pelsma te Balk, koper
bron Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7026 Repertoirenr.: 56 en 59 d.d. 1 augustus 1855
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 09.02.2020