persoonlijke gegevens van Sjoerd Durks Pelsma
Sjoerd Durks Pelsma, geboren op 20 oktober 1789 te Balk als zoon van Durk Pieters Pelsma en Geeske Jacobs. Gedoopt op 25 oktober 1789 te Balk (Hervormd). Overleden op 11 maart 1849 op nummer 65 te Balk, 59 jaar oud.
1. ) Op 20 juli 1815 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
1. ) Op 23 juli 1815 ( in het trouwregister staat 1814) getrouwd in de Rooms katholiek Kerk te Bakhuizen met:
Richt Jurjens Visser, geboren op 8 janauari 1794 te Stavoren als dochter van Jurjen Sjoerds en Vroukjen Hendriks. Gedoopt op 2 februari 1794 te Stavoren (Hervormd). Overleden op 11 maart 1830 op nummer 163 te Balk, oud 36 jaar.
Uit dit huwelijk:
1. Geeske, geboren op 24 mei 1815 te Stavoren. Overleden op 6 februari 1883 te Balk, 67 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 25 mei 1815 aktenummer 15 door Froukje Hendriks Hutting weduwe van Jurjen Sjoerds Visser wonende te Stavoren als grootmoeder, getuigen:
Horatius Albarda secretaris   wonende te Stavoren
Pieter Rommerts Heinsius veldwachter   wonende te Stavoren
aangifte overlijden op 7 februari 1883 aktenummer 17, getuigen:
Taeke Theekens zonder beroep 65 jaar wonende te Balk
Bauke Douwes de Vries zwartverver 65 jaar wonende te Balk
2. Froukje, geboren op 15 december 1816 op nummer 174 te Balk. Overleden op 10 september 1833 op nummer 65 te Balk, 16 jaar oud.
aangifte overlijden op 11 september 1833 blad 10, getuigen:
Pieter Johannes Mulder kuiper 31 jaar wonende te Balk
Hantje Jans Visser vissersknecht 27 jaar wonende te Balk
3. Durk, geboren op 26 maart 1819 opnummer 175 te Balk. Grofsmid te Balk. Overleden op 25 oktober 1891 te Balk, 72 jaar oud. Op 10 augustus 1856 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Elsje Tammes, oud 29 jaar, geboren op 4 februari 1827 te Lemmer als dochter van van Pietje Johannes Tammes. Overleden op 19 februari 1897 te Balk, 70 jaar oud.
aangifte overlijden op 26 november 1891 aktenummer 96, getuigen:
Jacob Dijkstra verver 46 jaar wonende te Balk
Siemen Franken bakker 41 jaar wonende te Balk
4. Jurjen, geboren op 20 maart 1821 op nummer 174 te Balk. Overleden op 18 augustus 1849 op nummer 65 te Balk, 28 jaar oud. Op 11 mei 1848 getrouwd in de gemeente Menaldumadeel met Wilhelmina Catharina Snijders, oud 30 jaar, geboren op 24 april 1818 te Leeuwarden als natuurlijke dochter van Willem Thomas en Wilhelmina Snijders. Overleden op 19 november 1896 te Balk, 78 jaar oud. Wilhelmina hertrouwde in 1857 met de in Balk geboren Femme Hendriks Boertje.
aangifte overlijden op 19 augustus 1849 blad 18, getuigen:
Ruurd Klazes Visser koopman 50 jaar wonende te Balk
Harmen Baukes Landman bakkersknecht 37 jaar wonende te Balk
5. Petrus, geboren op 1 februari 1823 op nummer 174 te Balk. Timmerman. Overleden op 5 april 1894 in het eerste gesticht der rijkswerkinstellingen te Veenhuizen, 72 jaar oud. Op 12 mei 1847 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Engelina Sybes van Kessel, oud 21 jaar, geboren op 21 mei 1825 te  Leeuwarden, als dochter van Sybe van Kessel en Jantje van der Meer. Overleden op 13 april 1862 te Avereest in wijk C, nr 113.
6. Hendrikjen, geboren op 10 december 1824 op nummer 174 te Balk. Overleden op 30 januari 1911 te Mirns en Bakhuizen, 86 jaar oud.
1. ) Op 12 augustus 1849 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hidde Pieters Nota, , kuipersknecht, oud 39 jaar, geboren te Westhem als zoon van Pieter Sjoerds en Johanna Wutmers. Overleden op 21 mei 1864 in Mirns en Bakhuizen, 54 jaar oud.
2. ) Op 25 september 1867 in de gemeente Gaasterland getrouwd met Durk Beerents Nagelhout, arbeider, weduwnaar van Trijn Jans van Gelderen, geboren op 4 maart 1820 te Mirns en Bakhuizen, als zoon van Beerent Femmes Nagelhout en Rink Jans Krol. Overleden op 10 november 1893 te Mirns en Bakhuizen, 73 jaar oud.
7. Anne, geboren op 29 december 1826 op nummer 174 te Balk. Grofsmid, werkman. Geen informatie gevonden na 25 augustus 1869 (de overlijdensdatum van zijn echtgenote). Op 14 november 1866 getrouwd in de gemeente Nieuwer-Amstel met Anna Rijnhout, geboren op 13 april 1832 te Amsterdam, als dochter van Gerrit Rijnhout en Alieda Christiani. Overleden op 25 augustus 1869 te Nieuwer-Amstel, 37 jaar oud.
 
2. ) Op 27 januari 1835 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Jetske Joostes Oldendorp, geboren op 3 februari 1799 te Lemmer, gedoopt op 3 februari 1799 te Lemmer, Follega, Eesterga (Hervormd) als dochter van Joost Oldendorp en Maria de Roos. Overleden op 18 januari 1846 op nummer 65 te Balk, 46 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Froukjen, geboren op 16 juli 1836 op nummer 65 te Balk. Overleden op 29 januari 1882 te Workum, oud 45 jaar. Op 17 februari 1856 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Foeke Hendriks Rekers, smid, oud 35 jaar, geboren op 9 januari 1821 te Balk, als zoon van Hendrik Jans Rekers en Trijntje Foekes de Wolf. Overleden op 6 maart 1882 te Workum, 61 jaar oud.
2. Jeltje, geboren op 20 mei 1838 op nummer 65 te Balk. Overleden op 19 september 1842 op nummer 65 te Balk, oud 4 jaar.
3. Marijke, geboren op 11 januari 1842 op nummer 65 te Balk . Overleden op 29 maart 1854 op nummer 65 te Balk, oud 12 jaar.
 
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Durk Pieters Pelsma 1747-1812 Sjoerd Durks Pelsma 1789-1849 Geeske Sjoerds Pelsma 1815-1883
    Durk Sjoerds Pelsma 1819-1891
woonadressen Sjoerd Durks Pelsma
periode adres bron
1812 Dubbelstraat 25 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 163
woonadressen familie Pelsma
periode adres bron
  Stavoren  
1816 Balk 174  
1819 Balk 175  
1821 - 1824 Balk 174  
1833 Balk 65  
1840 van Swinderenstraat 55 volkstelling 1840; huisnummer Balk 65
1849 - 1849 van Swinderenstraat 55 woningregister 1849 - 1859 blad 86; huisnummer Balk 65 / 75
     
eigendommen van Sjoerd Durks Pelsma, grofsmid te Balk en Jetske Joostes Olderdorp
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
243
00 03 40
koopbrief
f 900,-
1 maart 1845
f 800,-
29 apr 1845 22 aug 1856 geheel
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1023, folio 18, nummer 35
notariële acten
 
1844 Balk, notaris W. J. Hemsing  Koopakte
Betreft de verkoop van huis en erf en tuin te Balk, koopsom fl. 900
- Afke Meines Smid, boerin te Harich, gehuwd met Lieuwe Klazes Visser, verkoper
- Obe Meines Smid, grofsmid te St. Nicolaasga, verkoper
- Grietje Meines Smid, winkelier te Balk, gehuwd met Haitje Tjeerds Haitjema,  verkoper
- Sjoerd Durks Pelsma, grofsmid te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7013 Repertoirenr.: 83 d.d. 30 december 1844
 
1845 Balk, notaris W. J. Hemsing  Schuldbekentenis met onderzetting  Betreft een kapitaal van fl. 700
- Sjoerd Durks Pelsma, grofsmid te Balk, gehuwd met Jetske Joostes Oldendorp,  debiteur
- Jan Siemens de Boer, huisman te Sondel, crediteur
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7014 Repertoirenr.: 31 d.d. 6 maart 1845
 
1856 Balk, notaris G. Zandstra Royement, akte niet aanwezig
- Jan Siemens de Boer te Balk
- Sjoerd Durks Pelsma, in leven gehuwd met Jetske Joostes Oldendorp, beiden als  erflater
bron Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7027 Repertoirenr.: 7 d.d. 20 februari 1856
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 09.02.2020