persoonlijke gegevens van Sjoerd Wiebrens Pelsma smid te Balk
Sjoerd Wiebrens Pelsma, geboren op 27 januari 1881 te Balk als zoon van Wiebren Joukes Pelsma, smidsknecht te Balk, en Antje Johannes Mous. Overleden op 16 augustus 1957, 76 jaar oud.
Op 16 mei 1918 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Anna Pieters de Winter, geboren op 16 april 1880 te als dochter van Pieter Eelkes de Winter, slager te Ruigahuizen, en Marijke Hendriks Reekers. Overleden op 23 april 1946, 66 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Wiebren, geboren op 23 mei 1919 te Balk.
2. Pieter, geboren op 4 juli 1920 te Balk.
3. Johannes, geboren op 19 april 1922 te Balk.
4. Maria Anna, geboren op 25 augustus 1923 te Balk.
 
 
 
examen in Sneek
foto beschikbaar gesteld door de familie Pelsma
Kandidaten voor smidsexamen bij D. Rijpkema gediplomeerd hoefsmid aan de Lemmerweg te Sneek. De man met snor bij het derde paard van links is Sjoerd Wiebrens Pelsma.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Wyberen Jouke Pelsma 1836-1918 Sjoerd Pelsma 1881-1957  
     
woonadressen familie Pelsma
periode adres bron
     
1918 - 1920 van Swinderenstraat 55 huisnummerregister 1910 - 1920 blad 6; huisnummer Balk 94
1921 - 1930 van Swinderenstraat 55 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 91; huisnummer Balk 95
1931 - 1937 van Swinderenstraat 55 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 86; huisnummer Balk 98
1937 - 1939 Wilhelminastraat 38 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 122; huisnummer Balk 136
1939 - 1939 Raadhuisstraat 18 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 288; huisnummer Balk 340
     
eigendommen van Sjoerd Wiebrens Pelsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
H
1133
 
1/2 toewijzing
1414,-
23 feb 1917
       
Balk
A
243
 
afg. legaat
3300,-
1 april 1924
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1123, folio 118, nummer 666
notariële acten
 
1917 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van diverse percelen
- Arend Sikkes te Balk, verkoper, tevens als vader van en voogd over Catharina Sikkes
- Johanna Elisabeth Sikkes te Lemmer, verkoper
- Joseph Franken te Steenwijk als toeziend voogd
- Albert Bosma te Lemmer, gehuwd met Sietske Frankena, verkoper
- Antonius van Dal te Heusden, gehuwd met Eeuw Frankena,  verkoper
- Anne Pelsma te Hoofddorp, gehuwd met Dieuwke Frankena,  verkoper
- Antoon Bijlhout te Lemmer, gehuwd met Baukje Frankena,  verkoper
- Bauke Betzema te Balk, verkoper
- Durk de Boer te Balk, gehuwd met Siementje Betzema,  verkoper
- Peeke Hoekstra te Harich, gehuwd met Sjoukje Betzema,  verkoper
- Johannes Wagenmakers te Balk, koper
- Eeltje Spoelstra te Wijckel, koper
- Seferinus Haarsma te Balk, koper
- Sjoerd Wiebrens Pelsma te Balk, koper
- Johannes Kuperus te Balk, koper
- Albert van Randen te Balk, koper
- Kerkeraad der D.G. Gemeente te Balk, koper
bron Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7095 Repertoirenr.: 16 en 17 d.d. 15 januari 1917
 
1919 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Koopakte
- Seferinus Haarsma te Balk, verkoper
- Sjoerd Wiebrens Pelsma te Balk, verkoper
- Jacobus Mandemaker te Balk, koper
bron Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7097  Repertoirenr.: 16 d.d. 21 januari 1919
 

 

laatste wijziging: 12 oktober 2016