persoonlijke gegevens van Wyberen Jouke Pelsma grofsmid te Balk
Wyberen Jouke Pelsma, geboren op 10 september 1836 te Balk als zoon van Geeske Sjoerds Pelsma. Overleden op 24 augustus 1918 te Balk, 81 jaar oud.
Op 14 mei 1865 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Antje Johannes Mous, geboren op 23 januari 1839 te Balk als dochter van Johannes Jans Mous en Afke Annes van Molen. Overleden op 19 juni 1923 te Balk, 84 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes, geboren op 2 april 1866 te Balk. Overleden op 7 juni 1866 te Balk, 2 maanden oud.
2. Johannes, geboren op 17 juni 1867 te Balk. Overleden op 2 juli 1867 te Balk, 15 dagen oud.
3. Johannes, geboren op 29 aug 1868 te Balk. Overleden op 24 mrt 1869 te Balk 7 mdn. oud.
4. Johannes, geboren op 9 september 1869 te Balk. Op 27 mei 1899 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sibbeltje Reekers, oud 32 jaar, geboren te Sloten als dochter van Jan Reekers en Geertje Vogelzang.

5. Geeske, geboren op 28 maart 1872 te Balk.

6. Anne, geboren op 25 april 1875 te Balk. Op 14 mei 1898 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Dieuwke Frankena, oud 23 jaar, geboren te Harich als dochter van Gerben Meinderts Frankena en Trijntje Durks Yntema.
7. Afke, geboren op 26 mei 1878 te Balk. Overleden op 4 augustus 1878, Gaasterland, 2 maanden oud.
8. Sjoerd, geboren op 27 januari 1881 te Balk. Overleden op 16 augustus 1957, 76 jaar. Op 16 mei 1918 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Anna de Winter, oud 38 jaar, geboren te Ruigahuizen als dochter van Pieter Eelkes de Winter en Marijke Hendriks Rekers.
 
 
 
Wyberen Jouke Pelsma
foto beschikbaar gesteld door de familie Pelsma
Wyberen Jouke Pelsma
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Geeske Sjoerds Pelsma 1815-1883 Wyberen Jouke Pelsma 1836-1918  
     
 
periode adres bron
     
1879 - 1890 Raadhuisstraat 34 / 35 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 152; kad. gemeente Balk sectie A nummer 551
1890 - 1900 Raadhuisstraat 34 / 35 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 247; huisnummer Balk 173
1900 - 1904 Raadhuisstraat 34 / 35 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 252; huisnummer Balk 173 / 270
1904 - 1910 van Swinderenstraat 55 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 84; huisnummer Balk 75 / 94
1911 - 1918 van Swinderenstraat 55 bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R, blad 69; huisnummer Balk 94
     
eigendommen van Wyberen Jouke Pelsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
243
 
koopacte
3400,-
20 feb 1904
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1115, folio 110, nummer 173
notariële acten
 
1904 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopacte
Betreft de verkoop van een huis met erf te Balk, koopsom fl. 3400
- Jurjen Durks Pelsma te Balk, verkoper
- Wiebren Pelsma te Balk, koper
bron Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7079 Repertoirenr.: 6 d.d. 8 januari 1904
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 09.02.2020