persoonlijke gegevens van Durk Piers Piersma
Durk Piers Piersma, geboren op 7 oktober 1886 te Balk, als zoon van Pier Durks Piersma en Jacobjen de Boer. Overleden op 10 mei 1971.
Op 29 mei 1915 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Klaaske ten Brink, geboren op 11 november 1890 te Nijemirdum als dochter van Jan ten Brink en Wietske Rondhout. Overleden op 7 oktober 1978.
Uit dit huwelijk:
 
eigendommen van Durk Piers Piersma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
800
 
1/2 koopacte
2200,-
25 nov 1915
       
Balk
I
753
 
1/3 toewijzing
2362,20
18 feb 1918
       
Balk
I
641
 
1/3 koopacte
9012,50
20 mrt 1918
       
Balk
I
642
         
Balk
I
675
         
Balk
I
283
 
1/2 koopacte
5869,99
6 dec 1920
       
Balk
I
627 ged
         
Balk
I
628 ged
         
Balk
I
675
         
Balk
B
1667
 
koopacte
6000,-
21 mrt 1921
       
Balk
A
660
         
Balk
I
36
 
1/2 koopacte
13250,-
30 apr 1921
       
Balk
I
672 ged
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1122, folio 117, nummer 577
notariële acten
 
1915 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
Betreft de verkoop van een boerenhuizinge met erf te Balk, koopsom fl. 2200
- Wieger Smits te Balk, verkoper
- Anne Piersma te Balk, koper
- Durk Piersma te Balk, koper
bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7092 Repertoirenr.: 132 d.d. 3 november 1915
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 1-11-2020