persoonlijke gegevens van Harmen Harmens Piersma
Harmen Harmens Piersma, geboren op 15 februari 1869 te Balk als zoon van Harmen Piers Piersma (schipper) en Sietske Harmens Bremer. Overleden op 31 maart 1950 te Balk, 81 jaar oud.
schipper (1911), binnenschipper (1921), brandstoffenhandelaar en winkelier te Balk (1931)
aangifte geboorte op 17 februari 1869 aktenummer 33, getuigen:
Gerrit Tjerks de Koe timmerman 43 jaar wonende te Harich
Jouke Reins Haringsma arbeider 25 jaar wonende te Balk
Op 3 juni 1905 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Antje van der Zwaag, geboren op 13 juni 1877 te Wijckel als dochter van Hinke Pieters van der Zwaag (arbeider) en Hendrikje Feddes de Jong. Overleden op 10 maart 1961 te Amsterdam, 83 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Harmen, geboren op 16 mei 1906 te Balk. Kruidenier te Balk (1938), brandstoffen handelaar te Balk. Overleden op 22 december 1986 te Amsterdam. Op 6 juli 1938 getrouwd in de gemeente Workum met Antje Elizabeth Hofman, leeftijd 36 jaar, geboren te Workum als dochter van Feite Hofman en Reinskje de Boer.
Harmen Piersma jr. vertrekt in 1958 naar Amsterdam en gaat wonen in de 1e Helmerstraat 301 als manufacurier?.
2. Sietske, geboren op 21 mei 1916 te Balk. Overleden op 22 oktober 2001 te ?, 85 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Johannes Petrus Reehoorn.
 
 
 
 
 
eigendommen van Harmen Harmens Piersma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
942
 
toewijzing
3372,-
22 april 1927
       
Balk
A
943
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1134, folio 129, nummer 377

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 16 mei 2009 laatste wijziging: 26-09-2022