persoonlijke gegevens van Harmen Harmens Piersma schipper te Balk
Harmen Harmens Piersma, geboren op 15 februari 1869 te Balk als zoon van Harmen Piers Piersma (schipper) en Sietske Harmens Bremer. Overleden op 31 maart 1950 te Balk, 81 jaar oud.
Op 3 juni 1905 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Antje van der Zwaag, geboren op 13 juni 1877 te Wijckel als dochter van Hinke Pieters van der Zwaag (arbeider) en Hendrikje Feddes de Jong. Overleden op 10 maart 1961 te Amsterdam, 83 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Harmen, geboren op 16 mei 1906 te Balk. Overleden op 22 december 1986 te Amsterdam. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Antje Elizabeth Hofman.
2. Sietske, geboren op 21 mei 1916 te Balk.
 
eigendommen van Harmen Harmens Piersma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
942
 
toewijzing
3372,-
22 april 1927
       
Balk
A
943
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1134, folio 129, nummer 377

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 16 mei 2009 laatste wijziging: 1-11-2020