Jan Piers Piersma inschrijving register hypotheken 69: 85 / 46
Trijntje Frederiks Wiersma inschrijving register hypotheken 69: 92 / 244
Jan Piers Piersma, geboren op 6 augustus 1823 op nummer 62 te Balk, zoon van Pier Jans Piersma, schippersknecht, en Maaike Harmens Groninger. Overleden op 1 september 1876 te Balk, 53 jaar oud.
beroep: schippersknecht (1850, 1855), sjouwer (1876)
aangifte geboorte op 6 augustus 1823 aktenummer 67, getuigen:
Hendrik Rinses Rinsema timmerman 57 jaar wonende te Balk op nummer 38
Poppe Tjerks van der Feer veerschipper 25 jaar wonende te Balk op nummer 45
aangifte overlijden op 1 september 1876 aktenummer 78, getuigen:
Luitjen Sybrens Dooper voerman 37 jaar wonende te Balk
Hendrik Jeltes de Jong winkelier 67 jaar wonende te Balk
1. ) Op 2 december 1849 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Hotske Sipkes van Dam, geboren op 13 januari 1822 te Woudsend, dochter van Sipke Jarigs van Dam, schipper, en Fokeltje Luitzens Rondhout. Overleden op 2 december 1860 op nummer 20 te Balk, 38 jaar oud.
beroep: zonder
aangifte geboorte op 15 januari 1822 aktenummer 7, getuigen:
Gerrit Hendriks Prins bakker 42 jaar wonende te Woudsend
Douwe Hendriks Jonkman timmerman 43 jaar wonende te Woudsend
aangifte overlijden op 3 december 1860 aktenummer 112, getuigen:
Gerrit Tjerks de Koe timmerknecht 35 jaar wonende te Balk
Hille Martens Homma werkman 30 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Maike, geboren op 18 november 1850 te  Balk. Overleden op 20 juni 1851 op nummer 126 te Balk, 7 maanden oud.
beroep: -
aangifte geboorte op 19 november 1850 blad 65 / 1-3, door Johannes Fokke, genees-, heel- en vroedmeester te Balk, getuigen:
Fetze Sietzes Sietzema werkman 31 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 41 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 21 juni 1851 blad 9, getuigen:
Bernard Herman Wortman barbier 68 jaar wonende te Balk
Broer Hendriks Porte werkman 26 jaar wonende te Balk
2. Levenloos kind, geboren op 2 april 1854 op nummer 13 te Balk.
beroep: -
aangifte overlijden op 3 april 1854 blad 7, getuigen:
Willem Luitjens Korvinus timmerman 39 jaar wonende te Balk
Arend Pieters Wildeboer werkman 32 jaar wonende te Balk
3. Maaike, geboren op 19 mei 1855 te Balk. Overleden op 28 december 1880 te Balk, 25 jaar oud. Op 19 mei 1878 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Betze de Vries, oud 26 jaar, geboren te Balk, zoon van Peeke Roelofs de Vries en Grietje Betzes Schram.
beroep: -
aangifte geboorte op 21 mei 1855 blad 28, getuigen:
Willem Luitjens Korvinus timmerknecht 40 jaar wonende te Balk
Arend Pieters Wildeboer timmerknecht 33 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 31 december aktenummer 88, getuigen:
Wabe Annes Betzema zonder beroep 35 jaar wonende te Balk
Jan Jacobs Betzema arbeider 46 jaar wonende te Balk
4. Fokeltje, geboren op 13 maart 1859 te Balk.
 
2. ) Op 15 mei 1864 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Trijntje Frederiks Wiersma, geboren op 23 november 1833 te Harlingen, dochter van Frederik Wiersma, schoenmakersknecht te Harlingen (1833), en Janneke Carst Tadema. Overleden op 19 mei 1916 te Balk, 82 jaar oud.
beroep: winkeliersche in kruidenierswaren
aangifte geboorte op 25 november 1833 blad 124, getuigen:
Bote Louwrens Tuininga eerste commies ter secretarie 53 jaar wonende te Harlingen
Oense Akkerboom tweede commies ter secretarie 22 jaar wonende te Harlingen
aangifte overlijden op 20 mei 1916 aktenummer 44, getuigen:
Halbe Doele aanspreker 66 jaar wonende te Balk
Lucas Bouwman timmerman 63 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
5. Pier, geboren op 28 april 1867 te Balk.
6. Janneke, geboren op 9 november 1869 te Balk.

 

 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
  Jan Piers Piersma 1823 -1876 Age Sipkes Hofstra 1857-1937
  broers / zusters Pier Jans Piersma 1867-1907
    Janneke Jans Piersma 1869-1940
woonadressen familie Piersma
periode adres bron
     
1849 - 1852 Raadhuisstraat 31 woningregister 1849 - 1859 blad 253; huisnummer Balk 126 / 180
1852 - 1859 Pypsterstikke (5-11) 1 woningregister 1849 - 1859 blad 16; huisnummer Balk 13 / 20
1859 - 1869 Pypsterstikke (5-11) 1 bevolkingsregister 1859 - 1879 blad 9; huisnummer 20 / 274
1869 - 1879 Pypsterstikke (5-11) 1 woningregister 1869 - 1879 blad 59; kad. gem. Balk A 387, volgnr. 287 / 274
1880 - 1890 Pypsterstikke (5-11) 1 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 159; kad. gem. Balk sectie A nummer 567
1890 - 1900 Pypsterstikke (5-11) 1 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 17; huisnummer Balk 18
1900 - 1910 Pypsterstikke (5-11) 1 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 19; huisnummer Balk 18 / 23
1911 - 1916 Pypsterstikke (5-11) 1 bevolkingsregister 1911 - 1910 N-R blad 72; huisnummer Balk 23
     
eigendommen van Jan Piers Piersma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
387
 
koopbrief
612,30
27 jun 1876
       
Balk
A
389ged
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1090, folio 85 , nummer 46
eigendommen van Trijntje Frederiks Wiersma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
567   verkoop erfrecht 180,- 25 okt 1880        
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1097, folio 92 , nummer 244
notariële acten
 
1876 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte Betreft de verkoop van huizen en erven te Balk, koopsom fl. 5000
- Jelle Tjeerds Meinesz te Balk, verkoper
- Namkje Taconis te Joure, weduwe van Tjeerd Meinesz,  verkoper
- Sjouke Lykles Oppedijk te Woudsend, gehuwd met Hiltje  Meinesz, verkoper
- Hendrik Fennema te Wommels, gehuwd met Geertje Meinesz,  verkoper
- Fenna Meinesz te Joure, verkoper
- Sjoerd Tjeerds Meinesz te Leeuwarden, verkoper
- Tjeerdje Meinesz te Joure, verkoper
- Lijsbeth Rijkholts de Wilde te Harich, weduwe van Willem  Hiddes Korenstra, koper
- Willem Piers Piersma te Balk, koper
- Jan Piers Piersma te Balk, koper
Betreft de koop van huizen en erven te Balk, koopsom fl. 5000
- Hisse Baukes Lyklema te Balk, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7049 Repertoirenr.: 91 d.d. 3 juni 1876
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 9 februari 2013 laatste wijziging: 30-11-2023