persoonlijke gegevens van Jan Piers Piersma
Jan Piers Piersma, geboren op 6 augustus 1823 te Balk, als zoon van Pier Jans Piersma en Maaike Harmens Groninger. Overleden op 1 september 1876, Gaasterland, 53 jaar oud.
1. ) Op 2 december 1849 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Hotske Sipkes van Dam, geboren op 13 januari 1822 te Woudsend, als dochter van Sipke Jarigs van Dam en Fokeltje Luitzens Rondhout. Overleden op 2 december 1860, Gaasterland, 38 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Maike, geboren op 18 november 1850 te  Balk. Overleden op 20 juni 1851 te Balk, 7 maanden oud.
2. Levenloos kind, geboren op 2 april 1854 te Balk.
3. Maaike, 19 mei 1855 te Balk. Overleden op 28 december 1880 te Balk, 25 jaar oud. Op 19 mei 1878 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Betze de Vries, oud 26 jaar, geboren te Balk als zoon van Peeke Roelofs de Vries en Grietje Betzes Schram.
4. Fokeltje, geboren op 13 maart 1859 te Balk. Overleden op 28 mei 1926 te Balk, 67 jaar oud. Op 1 juni 1879 getrouwd in de gemeente Gaasterland met AgeSipkes Hofstra, oud 21 jaar, geboren te Balk als zoon van Sipke Sietzes Hofstra en Meintjen Ages de Vries.
 
2. ) Op 15 mei 1864 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Trijntje Frederiks Wiersma, geboren op 23 november 1833 te Harlingen, als dochter van Frederik Wiersma en Janneke Carst Tadema. Overleden op 19 mei 1916, Gaasterland, 82 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
5. Pier, geboren op 28 april 1867 te Balk. Overleden op 15 oktober 1907, Gaasterland, 40 jaar oud. Op 14 mei 1887 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met Grietje Wayer, 22 jaar oud, geboren, Wymbritseradeel, als dochter van Sible Waayer en Hinke Krikke.
6. Janneke, geboren op 9 november 1869, Gaasterland. Overleden op 19 november 1940, Gaasterland, 71 jaar oud.

 

eigendommen van Jan Piers Piersma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
387
 
koopbrief
612,30
27 jun 1876
       
Balk
A
389ged
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1090, folio 85 , nummer 46
notariële acten
 
1876 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte Betreft de verkoop van huizen en erven te Balk, koopsom fl. 5000
- Jelle Tjeerds Meinesz te Balk, verkoper
- Namkje Taconis te Joure, weduwe van Tjeerd Meinesz,  verkoper
- Sjouke Lykles Oppedijk te Woudsend, gehuwd met Hiltje  Meinesz, verkoper
- Hendrik Fennema te Wommels, gehuwd met Geertje Meinesz,  verkoper
- Fenna Meinesz te Joure, verkoper
- Sjoerd Tjeerds Meinesz te Leeuwarden, verkoper
- Tjeerdje Meinesz te Joure, verkoper
- Lijsbeth Rijkholts de Wilde te Harich, weduwe van Willem  Hiddes Korenstra, koper
- Willem Piers Piersma te Balk, koper
- Jan Piers Piersma te Balk, koper
Betreft de koop van huizen en erven te Balk, koopsom fl. 5000
- Hisse Baukes Lyklema te Balk, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7049 Repertoirenr.: 91 d.d. 3 juni 1876
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 9 februari 2013 laatste wijziging: 1-11-2020