Janneke Jans Piersma inschrijving hypotheken 2 register 69: 118 / 451
Janneke Jans Piersma, geboren op 9 november 1869 te Balk als dochter van Jan Piers Piersma, sjouwer te Balk, en Trijntje Frederiks Wiersma. Overleden op 19 november 1940 te Sneek, 71 jaar oud. Ongehuwd.
beroep: werkster
aangifte geboorte op 10 november 1869 aktenummer 141, getuigen:
Gerrit Tjerks de Koe timmerman 44 jaar wonende te Harich
Betze Wietzes Betzema schippersknecht 25 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 19 november 1940 aktenummer 243, getuigen:
Meine Bosma goudsmid 67 jaar wonende te Balk
 
 
 

In de notariële akte 23 oktober 1916 betreffende de boedelscheiding van Trijntje Wiersma wordt o.a. genoemd "de woning met erf, aan de Oostersteke te Balk, bekend in de kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 567, huis en erf groot een are veertig centiare". Geschat op 600 gulden.

De woning werd bewoond door Trijntje Wiersma (weduwe van Jan Piers Piersma) en werd bij de boedelscheiding testamentair toegewezen aan haar ongetrouwde dochter Janneke Jans Piersma die er tot haar overlijden op 23 november 1940 woonde.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Jan Piers Piersma 1823 -1876 Janneke Jans Piersma 1869-1940  
  broers / zusters / zwagers  
  Age Sipkes Hofstra 1857-1937  
  Pier Jans Piersma 1867-1907  
woonadressen Janneke Piersma
periode adres bron
inwonend bij haar moeder Trijntje Wiersma
1880 - 1900 Pypsterstikke (5-7) 1 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 159; kad. gem. Balk sectie A nummer 567
1890 - 1900 Pypsterstikke (5-7) 1 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 17; huisnummer Balk 18
1900 - 1910 Pypsterstikke (5-7) 1 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 19; huisnummer Balk 18 / 23
1911 - 1916 Pypsterstikke (5-7) 1 bevolkingsregister 1911 - 1910 N-R blad 72; huisnummer Balk 23
zelfstandig
1916 - 1920 Pypsterstikke (5-7) 1 bevolkingsregister 1911 - 1910 N-R blad 72; huisnummer Balk 23
1920 - 1930 Pypsterstikke (5-7) 1 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 18; huisnummer Balk 21
1930 - 1939 Pypsterstikke (5-7) 1 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 20; huisnummer Balk 23
1939 - 1940    
eigendommen van Janneke Jans Piersma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
567
 
afg. legaat
600,-
2 dec 1916
       
Balk
A
567
 
koopacte
100,-
19 dec 1916
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1123, folio 118, nummer 451
notariële acten
 
1916 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Boedelscheiding en afgifte legaten.
-  Janneke Jans Piersma, wonende te Balk, deelgenoot
-  Jan Piers Piersma, wonende te Balk, deelgenoot
-  Sibbele Piers Piersma, wonende te Wijckel, deelgenoot
- Ytjen Bergsma, gehuwd met Trijntje Piersma, wonende te Balk, deelgenoot
-  Grietje Sibbeles Waayer, weduwe van Pier Jans Piersma, wonende te Balk, vermeld
-  Fokeltje Jans Piersma, gehuwd met Age Hofstra, wonende te Balk, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7094 Repertoirenr.: 7107 Aktenr 177 d.d. 23 oktober 1916
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 28-01-2024