persoonlijke gegevens van Janneke Jans Piersma
Janneke Jans Piersma, geboren op 9 november 1869 te Balk als dochter van Jan Piers Piersma, sjouwer te Balk, en Trijntje Frederiks Wiersma. Overleden op 19 november 1940 te Sneek. 71 jaar oud. Ongehuwd..
 

Na het overlijden van haar moeder Trijntje Wiersma is bij de boedelscheiding op 23 oktober 1916 is haar bij legaat de woning aan de Oostersteke kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 567 toegewezen. Ze heeft hier gewoond tot haar dood in 1940.

 
eigendommen van Janneke Jans Piersma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
567
 
afg. legaat
600,-
2 dec 1916
       
Balk
A
567
 
koopacte
100,-
19 dec 1916
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1123, folio 118, nummer 451
notariële acten
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 1-11-2020