persoonlijke gegevens van Pier Durks Piersma register hypotheken 69: 12 / 145
Pier Durks Piersma, geboren op 19 december 1786 in Balk, gedoopt op 7 januari 1787 in Balk, als zoon van Durk Piers en Leenke Willems. Overleden op 11 mei 1841 op nummer 105 te Balk, 55 jaar oud.
werkman te Balk (1820), tapper te Balk (1824, 1827, 1833), herbergier te Balk (1830), werkman te Balk (1835, 1836, 1839)
aangifte overlijden op 11 mei 1841 blad 5, getuigen:
Wessel Roelofs Bosma werkman 61 jaar wonende te Balk
Pieter Thibaudier tapper 26 jaar wonende te Balk
Op 28 januari 1815 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Hiltje Tijsses Tijsma, geboren op 5 januari 1791 te Koudum, gedoopt op 23 januari 1791 te Koudum (Hervormd), als dochter van Thys Sjoerds en Lysbert Berents. Overleden op 17 april 1879 te Balk, 88 jaar oud.
kasteleinsche te Balk (1829), werkvrouw te Balk
aangifte overlijden op 18 april 1879 aktenummer 31, getuigen:
Hartog Philip Noordwal koopman 53 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 71 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Leenke, geboren op 1 maart 1816 op nummer 100 te Balk. Overleden op 22 oktober 1816 op nummer 100 te Balk, 33 weken oud.
aangifte geboorte op 1 maart 1916, aktenummer 24, getuigen:
Eibert Wierds Stalma werkman 59 jaar wonende te Balk op nummer 100
Sijmen Ruurds Sijmensma visser 51 jaar wonende te Balk op nummer 100
aangifte overlijden op 22 oktober 1816, blad 20, getuigen:
Rein Douwes Visser werkman 56 jaar wonende te Balk, geburen
Geert Jakobs Hofstra schipper 68 jaar wonende te Balk, geburen
2. Thijs, geboren op 30 juli 1817 op nummer 100 te Balk.
3. Leenke, geboren op 8 februari 1819 op nummer 100 te Balk. Overleden op 23 mei 1822 op nummer 105 te Balk, 3 jaar oud.
aangifte geboorte op 8 februari 1819, aktenummer 8, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 27 jaar wonende te Balk op nummer 120
Wander Annes Tuinier agent van politie 40 jaar wonende te Balk op nummer 106
aangifte overlijden op 23 mei 1822, blad 8, getuigen:
Wander Annes Tuinier agent van politie 43 jaar wonende te Balk op nummer 106
Pier Krijns Mulder schoenmaker 37 jaar wonende te Balk op nummer 104
4. Lijsbert, geboren op 21 december 1820 op nummer 100 te Balk. Overleden op 28 juli 1826 op nummer 105 te Balk, 5 jaar oud.
aangifte geboorte op 21 december 1820, aktenummer 95, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 29 jaar wonende te Balk op nummer 120
Sjirk Jans Haga brievenbode 42 jaar wonende te Balk op nummer 86
aangifte overlijden op 29 juli 1826, blad 14, getuigen:
Wessel Roelofs Bosma werkman 45 jaar wonende te Balk op nummer 104
Pier Krijns Mulder schoenmaker 41 jaar wonende te Balk op nummer 104
5. Durk, geboren op 14 augustus 1822 op nummer 105 te Balk. Overleden op 2 mei 1907 te Balk. Op 5 mei 1847 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Antje Bosma, oud 23 jaar, geboren te Balk als dochter van niet genoemde vader en Mattje Lykles Bosma.
aangifte geboorte op 15 augustus 1822, aktenummer 65, getuigen:
Pier Krijns Mulder schoenlapper 36 jaar wonende te Balk op nummer 104
Hendrik Hepkes Hepkema werkman 30 jaar wonende te Balk op nummer 106
aangifte overlijden op 2 mei 1907, aktenummer 57, getuigen:
Hille Brinksma arbeider 74 jaar wonende te Balk
Anne de Jong koopman 50 jaar wonende te Balk
6. Willem, geboren op 1 augustus 1824 op nummer 105 te Balk. Overleden op 23 september 1826 op nummer 105 te Balk, 2 jaar oud.
aangifte geboorte op 2 augustus 1824, aktenummer 57, getuigen:
Joeke Jansz Sterkenburg agent van politie 33 jaar wonende te Balk op nummer 154
Sjirk Jansz Haga brievenbode 46 jaar wonende te Balk op nummer 86
aangifte overlijden op 25 september 1826, blad 39 / 1-11, getuigen:
Johannes Baukes Betsema koopman 40 jaar wonende te Balk op nummer 102
Luitjen Johannes Mulder tapper 27 jaar wonende te Balk op nummer 106
7. Leenke, geboren op 4 december 1826 op nummer 105 te Balk. Overleden op 3 februari 1911 te Balk, 85 jaar oud. Op 10 november 1850 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Johannes Schotanus, oud 28 jaar, geboren te Hemelum als zoon van Johannes Jans Schotanus en Harmentje Wiegers Schotanus.
aangifte geboorte op 5 december 1826, aktenummer 106, getuigen:
Pier Krijns Mulder schoenmaker 40 jaar wonende te Balk op nummer 104
Luitjen Johannes Mulder tapper 26 jaar wonende te Balk op nummer 106
aangifte overlijden op 3 februari 1911, aktenummer 11 , getuigen:
Johan Reuhman koopman 49 jaar wonende te Balk
Johannes Bakker visser 47 jaar wonende te Balk
8. Lijsbert, geboren op 24 oktober 1827 op nummer 105 te Balk. Overleden op 16 maart 1899 te Balk, 70 jaar oud. Op 2 augustus 1851 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hendrik Johannes Betsema, oud 24 jaar, geboren te Balk als zoon van Johannes Boukes Betsema en Gettje Symens de Boer.
aangifte geboorte op 26 oktober 1827, aktenummer 41, getuigen:
Joeke Jansz Sterkenburg agent van politie 36 jaar wonende te Balk op nummer 169
Sjirk Jansz Haga brievenbode 49 jaar wonende te Balk op nummer 86
aangifte overlijden op 16 maart 1899, aktenummer 11 , getuigen:
Gerrit Wieringa werkman 57 jaar wonende te Balk
Hendrik Huisman koopman 35 jaar wonende te Balk
9. Janneke, geboren op 8 juli 1830 op nummer 105 te Balk. Overleden op 8 maart 1906 te Balk, 75 jaar oud. Op 19 maart 1851 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sieger Hylkes Plantenga, oud 26 jaar, geboren te Sintjohannesga als zoon van Hylke Siegers Plantenga en Marijke Harmens de Boer.
aangifte geboorte op 10 juli 1830, aktenummer 47, getuigen:
Wessel Roelofs Bosma werkman 49 jaar wonende te Balk
Luitjen Johannes Mulder kastelein 29 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 9 maart 1906, aktenummer 16 , getuigen:
Johannes Bakker werkman 41 jaar wonende te Balk
Johan Reuhman werkman 44 jaar wonende te Balk
10. Willem, geboren op 14 februari 1833 op nummer 105 te Balk. Overleden op 14 augustus 1916 te Balk, 83 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 14 februari 1833, blad 6 , getuigen:
Wessel Roelofs Bosma werkman 52 jaar wonende te Balk
Ygram Jarichs Vermeulen schoenmakersknecht 43 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 14 augustus 1916, aktenummer 56 , getuigen:
Gerrit de Vos arbeider 55 jaar wonende te Balk
Johannes Bakker visser 51 jaar wonende te Balk
11. Evertje, geboren op 1 februari 1835 op nummer 105 te Balk. Overleden op 6 januari 1901 te Balk, 65 jaar oud. Op 5 juni 1864 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hartman Sjoerds Sjoerds, oud 25 jaar, geboren te Hindeloopen als zoon van Sjoerd Hartmans Sjoerds en Elisabeth Reinders.
aangifte geboorte op 2 februari 1835, blad 9, getuigen:
Ygram Jarichs Vermeulen schoenmakersknecht 45 jaar wonende te Balk
Luitjen Johannes Mulder kastelein 35 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 7 januari 1901, aktenummer 1 , getuigen:
Anne Rosenberg werkman 31 jaar wonende te Balk
Dooitje Koorenstra fabrieksarbeider 31 jaar wonende te Balk
12. Hendrik, geboren op 19 december 1836 op nummer 105 te Balk. Overleden op 11 augustus 1839 op nummer 105 te Balk, 2 jaar oud.
aangifte geboorte op 20 december 1836, blad 58, getuigen:
Wessel Roelofs Bosma werkman 56 jaar wonende te Balk
Luitjen Johannes Mulder werkman 37 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 12 augustus 1839 blad 15 / 1 - 2, getuigen:
Rinze Aukes Overzee schoenmaker 35 jaar wonende te Balk
Pieter Thibaudier kastelein 25 jaar wonende te Balk
 
 
 
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 150 - huisnummer Balk 105
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Pier Durks Piersma
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Pier Durks Piersma 1786-1841 Thijs Piers Piersma 1817-1891
     
woonadressen familie Piersma
periode adres bron
1816 - 1821 Westein 4-8 huisnummer Balk 100
1822 - 1829 Raadhuisstraat 69 huisnummer Balk 105
1829 Raadhuisstraat 69 volkstelling 1829 blad 150; huisnummer Balk 105
1840 Raadhuisstraat 69 volkstelling 1840; huisnummer Balk 105
1849 - 1859 Raadhuisstraat 69 woningregister 1849 - 1859 blad 199; huisnummer Balk 105 / 149
1859 - 1869 Raadhuisstraat 69 woningregister 1859 - 1869 blad 67; kad. gem. Balk sectie A 182, huisnr. Balk 149
1869 - 1879 Raadhuisstraat 69 woningregister 1869 - 1879 blad 26; kad. gem. Balk sectie A 182, volgnr. 99 / 86
     
eigendommen van Pier Durks Piersma
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
182
00 02 10
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 196 Pier Durks Piersma, tapper te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
182
       
f 600,-
29 aug 1843
   
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1017, folio 12, nummer 145
notariële acten
 

1822 Sloten, notaris J. Ruardi Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 600
- F.G.C. van Lijnden te Rijs, weduwe Rengers, verkoper
- Pier Durks Piersma te Balk, koper 

bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118007 Repertoirenr.: 108 d.d. 8 mei 1822
 

1849 Balk, notaris W. J. Hemsing  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 600
- jonkheer Gerard Regnier Gerl van Swinderen, grietman te   Rijs, gehuwd met Constantia Johanna Rengers, verkoper
- Hiltje Tijsses Tijsma, tapper te Balk, weduwe van Pier Durks Piersma, verkoper, tevens als moeder van en voogd over haar minderjarige kinderen                                                                        
- jonkheer Gerard Regnier Gerl van Swinderen, grietman te  Rijs, koper 

bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7018 Repertoirenr.: 14 en 18 d.d. 24 januari 1849
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 9 februari 2013 laatste wijziging: 15-03-2023