persoonlijke gegevens van Pier Durks Piersma, werkman te Balk
Pier Durks Piersma, geboren op 19 december 1786 in Balk, gedoopt op 7 januari 1787 in Balk, als zoon van Durk Piers en Leenke Willems. Overleden op 11 mei 1841, Gaasterland, 55 jaar oud.
Op 28 januari 1815 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Hil Tijsses Tijsma, geboren op 5 januari 1791 te Koudum, gedoopt op 23 januari 1791 te Koudum (Hervormd), als dochter van Thys Sjoerds en Lysbert Berents. Overleden op 17 april 1879, Gaasterland, 88 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Leenke, geboren op 1 maart 1816, Gaasterland. Overleden op 22 oktober 1816, Gaasterland, 43 weken oud.
2. Thijs, geboren op 30 juli 1817, Gaasterland. Overleden op 5 juli 1891, Gaasterland, 73 jaar oud. Op 18 mei 1842 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Harmke Freerks Kanon, oud 25 jaar, geboren te Winschoten als dochter van Freerk Jacobs Kanon en Krienje Christiaans Angerman.

3. Leenke, geboren op 8 februari 1819, Gaasterland. Overleden op 23 mei 1822, Gaasterland, 3 jaar oud.

4. Lijsbert, geboren op 21 december 1820, Gaasterland. Overleden op 28 juli 1826, Gaasterland, 5 jaar oud.
5. Durk, geboren op 14 augustus 1822, Gaasterland. Overleden op 2 mei 1907, Gaasterland. Op 5 mei 1847 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Antje Bosma, oud 23 jaar, geboren te Balk als dochter van niet genoemde vader en Mattje Lykles Bosma.
6. Willem, geboren op 1 augustus 1824, Gaasterland. Overleden op 23 september 1826, Gaasterland, 2 jaar oud.
7. Leenke, geboren op 4 december 1826, Gaasterland. Overleden op 3 februari 1911, Gaasterland, 85 jaar oud. Op 10 november 1850 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Johannes Schotanus, oud 28 jaar, geboren te Hemelum als zoon van Johannes Jans Schotanus en Harmentje Wiegers Schotanus.
8. Lijsbert, geboren op 24 oktober 1827, Gaasterland. Overleden op 16 maart 1899, Gaasterland, 70 jaar oud. Op 2 augustus 1851 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hendrik Johannes Betsema, oud 24 jaar, geboren te Balk als zoon van Johannes Boukes Betsema en Gettje Symens de Boer.
9. Janneke, geboren op 8 juli 1830, Gaasterland. Overleden op 8 maart 1906, 75 jaar oud. Op 19 maart 1851 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sieger Hylkes Plantenga, oud 26 jaar, geboren te Sintjohannesga als zoon van Hylke Siegers Plantenga en Marijke Harmens de Boer.
10. Willem, geboren op 14 februari 1833, Gaasterland.
11. Evertje, geboren op 1 februari 1835, Gaasterland. Overleden op 6 januari 1901, 65 jaar oud. Op 5 juni 1864 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hartman Sjoerds Sjoerds, oud 25 jaar, geboren te Hindeloopen als zoon van Sjoerd Hartmans Sjoerds en Elisabeth Reinders.
12. Hendrik, geboren op 19 december 1836, Gaasterland.
 
eigendommen van Pier Durks Piersma
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
182
00 02 10
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 196 Pier Durks Piersma, tapper te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
182
       
f 600,-
29 aug 1843
   
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1017, folio 12, nummer 145
notariële acten
 

1822 Sloten, notaris J. Ruardi Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 600
- F.G.C. van Lijnden te Rijs, weduwe Rengers, verkoper
- Pier Durks Piersma te Balk, koper 

bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118007 Repertoirenr.: 108 d.d. 8 mei 1822
 

1849 Balk, notaris W. J. Hemsing  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 600
- jonkheer Gerard Regnier Gerl van Swinderen, grietman te   Rijs, gehuwd met Constantia Johanna Rengers, verkoper
- Hiltje Tijsses Tijsma, tapper te Balk, weduwe van Pier   Durks Piersma, verkoper, tevens als moeder van en voogd over haar minderjarige kinderen                                                                        
- jonkheer Gerard Regnier Gerl van Swinderen, grietman te  Rijs, koper 

bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7018 Repertoirenr.: 14 en 18 d.d. 24 januari 1849
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 9 februari 2013 laatste wijziging: 1-11-2020