persoonlijke gegevens van Pier Jans Piersma, schippersknecht
Pier Jans Piersma, geboren op 14 februari 1797 te Balk, gedoopt op 12 maart 1797 te Balk (Hervormde Kerk), als zoon van Jan Piers Piersma en Tjamke Willems Kuiper. Overleden op 27 augustus 1853 op nummer 13 te Balk, 56 jaar oud.
aangifte overlijden op 29 augustus 1853 pagina B 14, getuigen:
Willem Luitjens Korvinus timmerknecht 38 jaar wonende te Balk
Arend Pieters Wildeboer timmerknecht 32 jaar wonende te Balk
Op 7 juni 1823 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Maaike Harmens Groninger ((C)Kremer), geboren op 18 augustus 1799 te Balk, gedoopt op 8 september 1799 te Balk (Hervormde Kerk), als dochter van Herman Hendriks Groninger en Afke Roelofs Cremer. Overleden op 22 januari 1870 te Balk, 70 jaar oud.
aangifte overlijden op 24 januari 1870 aktenummer 8, getuigen:
Jelle Johannes Schaafsma klokmaker 36 jaar wonende te Balk
Fekke Johannes Boelsma schoenmaker 29 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Jan, geboren op 6 augustus 1823 te Balk op nummer 62. 1. ) Op 2 december 1849 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hotske Sipkes van Dam, oud 27 jaar, geboren te Woudsend, als dochter van Sipke Jarigs van Dam en Fokeltje Luitzens Rondhout. 2. ) Op 15 mei 1864 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Trijntje Frederiks Wiersma, oud 30 jaar, geboren te Harlingen, als dcohter van Frederik Wiersma en Janneke Karst Tadema.
aangifte geboorte op 6 augustus 1823 aktenr. 67 door Pier Jans Piersma schippersknecht te Balk, getuigen:
Hendrik Rinses Rinsema veerschipper 57 jaar wonende te Balk op nummer 38
Poppe Tjerks van der Feer veerschipper 25 jaar wonende te Balk op nummer 45
2. Harmen, geboren op 25 september 1824 te Balk op nummer 62. 1. ) Op 17 maart 1859 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Tjitske Teunis van der Zee, oud 33 jaar, geboren te Warns, als dochter van Teunis Lolkes van der Zee en Jacobje Jacobs. 2. ) Op 17 mei 1868 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sietske Bremer, oud 37 jaar, geboren te Sondel als dochter van Harmen Jans Bremer en Utsche Hertzens de Boer.
aangifte geboorte op 25 september 1824 aktenr. 74 door Pier Jans Piersma schippersknecht te Balk, getuigen:
Joeke Jansz Sterkenburg agent van politie 33 jaar wonende te Balk op nummer 151?
Sjirk Jans Haga brievenbode 46 jaar wonende te Balk op nummer 86
3. Aafke, geboren op 7 april 1831 te Balk op nummer 165.
aangifte geboorte op 7 april 1831 aktenr. 27 door Pier Jans Piersma schippersknecht te Balk, getuigen:
Jacobus Eppinga kledermaker 33 jaar wonende te Balk
Jan Thomas Rinkema koopman 21 jaar wonende te Balk
4. Willem, geboren op 3 maart 1834 te Balk op nummer 13. 1. ) Op 12 mei 1861 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Grietje Klazes Koopmans, oud 23 jaar, geboren te Balk als dochter van Klaas Jakobs Koopmans en Jies Piers Jongsma. 2. ) Op 3 npovember 1900 getrowud in de gemeente Wymbritseradeel met Wopkjen Verwer, oud 57 jaar, geboren te Woudsend als dochter van Tymen Luitzens Verwer en Ytje Willems Pot.
aangifte geboorte op 4 maart 1834 pagina B 12 door Pier Jans Piersma schippersknecht te Balk, getuigen:
Harmen Obbes Bosma agent van politie 37 jaar wonende te Balk
Franke van Elselo klerk 22 jaar wonende te Balk
 
woonadressen familie Piersma
periode adres bron
  van Swinderenstraat 51 Balk 62
  Dubbelstraat 15 Balk 165
  Pypsterstikke Balk 13

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 15 januari 2015 laatste wijziging: 1-11-2020