persoonlijke gegevens van Pier Thijsses Piersma, koopman / schipper te Balk
Pier Thijsses Piersma, geboren op 5 september 1842 te Balk, als zoon van Thijs Piers Piersma en Harmke Freerks Kanon. Overleden op 24 april 1882, Gaasterland, 39 jaar oud.
1) Op 24 april 1864 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Wimke van der Goot, geboren op 31 maart 1839 te Balk, als dochter van Rintje Hendriks van der Goot en Geertje Arjens Brouwer. Overleden op 28 oktober 1872, Gaasterland, 33 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Harmke, geboren op 31 januari 1865
2. Tijs, geboren op 23 oktober 1866, Gaasterland. Overleden op 9 juli 1870, Gaasterland, 3 jaar oud.
3. Rintje, geboren op 28 maart 1869, Gaasterland. Overleden op 2 januari 1889 te Amsterdam, 19 jaar oud, ongehuwd.
 
2) Op 4 mei 1879 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Helena van Scheltinga, geboren op 8 december 1852 te Balk als dochter van Marius van Scheltinga en Klaaske Tjeerds Visser. Overleden op 12 mei 1883, Gaasterland, 30 jaar oud.
4. Klaaske, geboren op 1 februari 1880, Gaasterland.
5. Thijsje, geboren op 14 januari 1882, Sloten.
 
 
 
Wimke Rintjes van der Goot
bron: Leeuwarder Courant van 5 november 1872
 
Pier Thijsses Piersma
bron: Leeuwarder Courant van 4 februari 1880
 
boelgoed
bron: Leeuwarder Courant van 28 juli 1882
 
vaartuig
boelgoed
bron: Leeuwarder Courant van 28 juli 1882
bron: Leeuwarder Courant van 17 oktober 1882
 
eigendommen van Pier Thijsses Piersma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
235
 
publ. verkoop
1300,-
15 mei 1866
f 1000,-
19 mei 1866
28 nov 1874
geheel
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1, folio , nummer

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 23 augustus 2008 laatste wijziging: 1-11-2020