Pier Thijsses Piersma register hypotheken 69: 65 / 138
Pier Thijsses Piersma, geboren op 5 september 1842 op nummer 167 te Balk, als zoon van Thijs Piers Piersma en Harmke Freerks Kanon. Overleden op 24 april 1882 op nummer 23 te Sloten (frl), 39 jaar oud.
schipper te Balk, koopman te Balk, winkelier te Balk (1870), koopman en schipper te Sloten (1882)
aangifte overlijden op 25 april 1882 aktenummer 6, getuigen:
Johannes Ykes van der Goot koopman 42 jaar wonende te Sloten
Siebe Pieters Klijnsma kuiper 75 jaar wonende te Sloten
1. ) Op 24 april 1864 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Wimke van der Goot, geboren op 31 maart 1839 op nummer 25 te Balk, als dochter van Rintje Hendriks van der Goot en Geertje Arjens Brouwer. Overleden op 28 oktober 1872 te Balk, 33 jaar oud.
winkelier te Balk (1870)
aangifte geboorte op 2 april 1839 blad 20, getuigen:
Stoffel Jans Doorenspleet kastelein 40 jaar wonende te Balk
Hidde Wybes van der Ploeg horlogemaker 23 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 28 oktober 1872 aktenummer 71, winkeliersche, getuigen:
Frederik Harmens van der Schuit timmerman 62 jaar wonende te Balk
Sigefridus IJlstra winkelier 32 jaar wonende te Balk
Wimke van der Goot
bron: Leeuwarder Courant van 5 april 1839
Uit dit huwelijk:
1. Harmke, geboren op 31 januari 1865 te Balk.
aangifte geboorte op 2 februari 1865 aktenummer 14, getuigen:
Michiel Jans de Jong koopman 44 jaar wonende te Balk
Johannes Sybrens de Dooper logementshouder 36 jaar wonende te Balk
2. Tijs, geboren op 23 oktober 1866 te Balk. Overleden op 9 juli 1870 te Balk, 3 jaar oud.
aangifte geboorte op 23 oktober 1866, aktenummer124, getuigen:
Fredrik Harmens van der Schuit timmerman 55 jaar wonende te Balk
Foppe Eelkes Schram arbeider 30 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 11 juli 1870 aktenummer 81, getuigen:
Fredrik Harmens van der Schuit timmerman 59 jaar wonende te Balk
Sigefridus IJlstra winkelier 29 jaar wonende te Balk
3. Rintje, geboren op 28 maart 1869 te Balk. Kruideniersbediende te Amsterdam. Overleden op 2 januari 1889 op de Lijnbaansgracht 311 te Amsterdam, 19 jaar oud, ongehuwd.
aangifte geboorte op 30 maart 1869, aktenummer 51, getuigen:
Fredrik Harmens van der Schuit timmerman 58 jaar wonende te Balk
Sigefridus IJlstra winkelier 28 jaar wonende te Balk
 
2. ) Op 4 mei 1879 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Helena van Scheltinga, geboren op 8 december 1852 te Balk als dochter van Marius van Scheltinga en Klaaske Tjeerds Visser. Overleden op 12 mei 1883 te Balk, 30 jaar oud.
aangifte geboorte op 10 december 1852 blad 67 / 1-5, getuigen:
Johannes Harmens Visser koopman 57 jaar wonende te Balk
Rinze Eiberts Hoekstra logementhouder 28 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 12 mei 1883 aktenummer 53, getuigen:
Johannes Klazes van Hout timmerman 55 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 75 jaar wonende te Balk
4. Klaaske, geboren op 1 februari 1880 te Balk.
aangifte geboorte op 2 februari 1880 aktenummer 19, getuigen:
Jurjen Alderts Stuurman koopman 67 jaar wonende te Balk
Durk Lykles Haarsma koopman 63 jaar wonende te Balk
5. Thijsje, geboren op 14 januari 1882 te Sloten
 
 
 
Wimke Rintjes van der Goot
bron: Leeuwarder Courant van 5 november 1872
 
Pier Thijsses Piersma
bron: Leeuwarder Courant van 4 februari 1880
 
boelgoed
bron: Leeuwarder Courant van 28 juli 1882
 
vaartuig boelgoed
bron: Leeuwarder Courant van 28 juli 1882 bron: Leeuwarder Courant van 17 oktober 1882
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Thijs Piers Piersma 1817-1891 Pier Tijsses Piersma 1842-1882  
Rintje Hendriks vd Goot 1809-1863    
woonadressen familie Piersma
periode adres bron
1869 - 1879 van Swinderenstraat 64 woningregister 1869 - 1879 blad 45; kad. gem. Balk sectie A 235, volgnr. 202 / 189
  van Swinderenstraat 64 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 48; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 235
1880 - 1881 Raadhuisstraat 47 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 107; kad. gem. Balk sectie A nummer 449
1881 - 1883 Sloten bevolkingsregister 1816-1926 blad 285a huisnummer Sloten 23
eigendommen van Pier Thijsses Piersma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
235
 
publ. verkoop
1300,-
15 mei 1866
f 1000,-
19 mei 1866
28 nov 1874
geheel
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1, folio 65, nummer 138

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 23 augustus 2008 laatste wijziging: 27-03-2023