persoonlijke gegevens van Roelof Piersma, veehouder te Balk
Roelof Piersma, geboren op 29 december 1892 te Balk als zoon van Pier Durks Piersma, koopman te Balk, en Jacobje de Boer. Overleden op 29 oktober 1963 te Delft, 70 jaar oud.
Op 20 mei 1920 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Janneke Dijkstra, geboren op 25 juni 1899 te Harich als dochter van Douwe Dijkstra, tuinman te Harich, en Holkje de Jong. Overleden op 17 mei 1998 te Rijswijk, 98 jaar oud.
Uit dit huwelijk:

1. Douwe, geboren op 2 augustus 1921 te Balk. Overleden op 29 februari 1946 te Vlaardingen, 24 jaar oud.

2. Jacoba, geboren op 26 juni 1925 te Balk. Op 2 december 1954 getrouwd in de gemeente Rotterdam met Frederik Stijl, geboren op 18 december 1916 te Rotterdam, overleden op 23 oktober 1990 te Rijswijk, 73 jaar oud.
 
 
 
Roelof Piersma en Janneke Dijkstra
foto 045-029 beschikbaar gesteld door Johannes Haringsma
 
eigendommen van Roelof Piersma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
I
753 ged.
 
1/3 toewijzing
2362,50
18 feb 1918
       
Balk
I
641
 
1/3 koopacte
9012,50
20 mrt 1918
       
Balk
I
642
         
Balk
I
675
         
Balk
A
330
 
toewijzing
3857,-
12 feb 1920
       
Balk
I
641
 
scheiding
9000,-
29 mei 1923
       
Balk
I
642
         
Balk
I
675
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1124, folio 119, nummer 664
notariële acten
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 1-11-2020