persoonlijke gegevens van Thijs Piers Piersma , koopman te Balk
Thijs Piers Piersma, geboren op 30 juli 1817 te Balk, als zoon van Pier Durks Piersma en Hiltje Thijsses Thijsma. Overleden op 5 juli 1891, Gaasterland, 73 jaar oud.
Op 18 mei 1842 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Harmke Freerks Kanon, geboren circa 1817 te Winschoten, als dochter van Freerk Jacobs Kanon en Krienje Christiaans Angerman. Overleden op 6 maart 1889, Gaasterland, 72 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Pier, geboren op 5 september 1842 te Balk. Overleden op 24 april 1882 , Gaasterland, 39 jaar oud. Op 24 april 1864 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Wimke Rintjes van der Goot, oud 25 jaar, geboren te Balk als dochter van Rintje Hendriks van der Goot en Geertje Arjens Brouwer.
 
 
 
Thijs Piers Piersma
Thijs Piers Piersma
bron: Leeuwarder Courant 14 juli 1891
bron: Leeuwarder Courant 31 juli 1891
 
eigendommen van Thijs Piers Piersma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
174
 
koopbrief
1300,-
27 jun 1862
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1061, folio 56, nummer 107
notariële acten
 
1843 Balk, notaris W. J. Hemsing Verhuring Betreft de verhuur van een praam
- Harmen Obbes Bosma, veldwachter te Balk, verhuurder
- Thijs Piers Piersma, schipper en koopman te Balk, huurder
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7012 Repertoirenr.: 5 d.d. 24 januari 1843
 
1862 Balk, notaris G. Zandstra Koopacte  Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 1300
- Lieuwe Klazes Visser te Harich, verkoper
- Thijs Piers Piersma te Balk, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7033 Repertoirenr.: 46 d.d. 23 april 1862
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 23 augustus 2008 laatste wijziging: 1-11-2020