Thijs Piers Piersma register hypotheken 69: 56 / 107
Thijs Piers Piersma, geboren op 30 juli 1817 op nummer 100 te Balk, als zoon van Pier Durks Piersma en Hiltje Thijsses Thijsma. Overleden op 5 juli 1891 te Balk, 73 jaar oud.
koopman te Balk (1840), schipper te Balk, winkelier te Balk (1891)
aangifte geboorte op 31 juli 1817 aktenummer 57, getuigen:
Wander Annes Tuinier politienaar 39 jaar wonende te Balk op nummer 106
Pier Krijns Mulder schoenmaker 31 jaar wonende te Balk op nummer 104
aangifte overlijden op 6 juli 1891 aktenummer 68, getuigen:
Jetze van Dijk zonder beroep 77 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra klerk 32 jaar wonende te Balk
Op 18 mei 1842 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Harmke Freerks Kanon, geboren 3 december 1816 op nummer 171 te Winschoten, als dochter van Freerk Jacobs Kanon, timmerman, en Krienje Christiaans Angerman. Overleden op 6 maart 1889, Gaasterland, 72 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Pier, geboren op 5 september 1842 op nummer 167 te Balk. Overleden op 24 april 1882 , Gaasterland, 39 jaar oud. Op 24 april 1864 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Wimke Rintjes van der Goot, oud 25 jaar, geboren te Balk als dochter van Rintje Hendriks van der Goot en Geertje Arjens Brouwer.
 
 
 
Thijs Piers Piersma Thijs Piers Piersma
bron: Leeuwarder Courant 14 juli 1891 bron: Leeuwarder Courant 31 juli 1891
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Pier Durks Piersma 1786-1841 Thijs Piers Piersma 1817-1891 Pier Tijsses Piersma 1841-1882
     
woonadressen familie Piersma
periode adres bron
1842   huisnummer Balk 167
1849 - 1859 aan boord woningregister 1849 - 1859 blad 405
1859 - 1869 Gaaikemastraat woningregister 1849 - 1859 blad 116; huisnummer Balk 83 / 94
1869 - 1879 Raadhuisstraat 47 woningregister 1869 - 1879 blad 21; kad. gem. Balk sectie A 449, volgnr. 69 / 56
1880 - 1890 Raadhuisstraat 47 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 107; kad. gemeente Balk sectie A nummer 449
1890 - 1891 Raadhuisstraat 47 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 234; huisnummer Balk 162
eigendommen van Thijs Piers Piersma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
174
 
koopbrief
1300,-
27 jun 1862
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1061, folio 56, nummer 107
notariële acten
 
1843 Balk, notaris W. J. Hemsing Verhuring Betreft de verhuur van een praam
- Harmen Obbes Bosma, veldwachter te Balk, verhuurder
- Thijs Piers Piersma, schipper en koopman te Balk, huurder
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7012 Repertoirenr.: 5 d.d. 24 januari 1843
 
1862 Balk, notaris G. Zandstra Koopacte  Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 1300
- Lieuwe Klazes Visser te Harich, verkoper
- Thijs Piers Piersma te Balk, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7033 Repertoirenr.: 46 d.d. 23 april 1862
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 23 augustus 2008 laatste wijziging: 17-03-2023