persoonlijke gegevens van Wigle Piersma, winkelier te Balk
Wigle Piers Piersma, geboren op 1 maart 1884 te Balk als zoon van Pier Durks Piersma, koopman, en Jacobje de Boer. Overleden op 12 april 1971.
Op 30 mei 1908 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Elizabeth de Vries, geboren op 13 april 1880 te Nijega, gemeente Hemelumer Oldeferd, als dochter van Hilbert de Vries, timmerknecht, en Jetske Klazes Wolthuizen. Overleden op 29 april 1963.

Uit dit huwelijk:

1. Jacobje, geboren op 13 april 1910 te Balk. Overleden op 12 februari 1995 te Heerenveen. Op ? getrouwd met Abel Jelsma.
2. Jetske, geboren op 12 februari 1912 te Balk. Overleden op 1 mei 1991 te Balk, 79 jaar oud. Op 20 augustus 1936 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jouke Haringsma, schilder te Balk.
3. Pierke, geboren op 11 september 1916 te Balk. Overleden op 15 januari 2008 te Sneek. Op ? getrouwd met Paulus Yntema.
Na de verkoop van de kruidenierswinkel aan de Raadhuisstraat in 1930 verhuist het gezin naar een woning aan het Westeinde dat gehuurd wordt van de diaconie van de Hervormde kerk. De vader van Wigle, Pier Durks Piersma, woont in bij het gezin.
 
Wigle Piersma
foto 045-039 beschikbaar gesteld door Johannes Haringsma
Wigle Piersma met kleinkind Betty Jelsma bij de raadhuisbrug in Balk
 
eigendommen van Wigle Piersma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
863
 
koopacte
3500,-
28 dec 1920
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1128, folio 123, nummer 453
notariële acten
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 1-11-2020