persoonlijke gegevens van Berend Pieters Pietersma
Berend Pieters Pietersma, geboren op 3 juni 1803 te Balk, gedoopt op 4 maart 1810 te Balk (Hervormd), als zoon van NN, en Jacobje Berends Couperus. Overleden op 7 november 1839 op nummer 79 te Balk, 37 jaar oud.
werkman te Balk
aangifte overlijden op 7 november 1839 blad 18 / 1-15, getuigen:
Sjoerd Klazes Korenstra omroeper 64 jaar wonende te Balk
Inne Johannes Betzema bakker 39 jaar wonende te Balk
1. ) Op 22 maart 1826 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Hiltje Hepkes Luinenburg, geboren op 6 februari 1807 te Sondel, gedoopt op 22 februari 1807 te Sondel (Hervormd), als dochter van Hepke Hendriks Luinenburg en Danieltje Obbes. Overleden op 24 mei 1837 op nummer 87 te Balk, 30 jaar oud.
aangifte overlijden op 24 mei 1837 blad 8, getuigen:
Hendrik Annes Folmer werkman 39 jaar wonende te Balk
Hendrik Abes Bijma werkman 29 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Jakobje, geboren op 10 september 1826 op nummer 104 te Balk. Overleden op 5 november 1826 op nummer 104 te Balk, 1 maand oud.
aangifte geboorte op 11 september 1826 aktenummer 63, getuigen:
Wessel Roelofs Bosma werkman 45 jaar wonende te Balk op nummer 104
Pier Krijns Mulder schoenmaker 41 jaar wonende te Balk op nummer 104
aangifte overlijden op 6 november 1826 blad 68 / 2-16, getuigen:
Wessel Roelofs Bosma werkman 45 jaar wonende te Balk op nummer 104
Pier Krijns Mulder schoenmaker 41 jaar wonende te Balk op nummer 104
2. Beerend, geboren op 14 april 1828 op nummer 98 te Balk.
aangifte geboorte op 15 april 1828 aktenummer 30, getuigen:
Johannes Hendriks Os turfdrager 61 jaar wonende te Balk op nummer 98
Jan Siebes Bandstra schoenmaker 27 jaar wonende te Balk op nummer 106
3. Japikje, geboren op 6 mei 1830 op nummer 98 te Balk.
aangifte geboorte op 8 mei 1830 blad 29, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 37 jaar wonende te Balk
Jacob Bom Vermooten klerk 37 jaar wonende te Sloten
4. Daniëltje, geboren op 17 juli 1833 op nummer 87 te Balk.
aangifte geboorte op 18 juli 1833 blad 29, getuigen:
Sjoerd Klazes Korenstra omroeper 56 jaar wonende te Balk
Sjirk Jans Haga brievenbode 55 jaar wonende te Balk
5. Aukjen, geboren op 4 mei 1836 op nummer 87 te Balk.
aangifte geboorte op 6 mei 1836 blad 22, getuigen:
Sjirk Jans Haga wolkammersknecht 57 jaar wonende te Balk
Franke van Elselo klerk 24 jaar wonende te Balk
6. Hiltje, geboren op 23 mei 1837 op nummer 87 te Balk. Overleden op 1 juni 1837 op nummer 103 te Balk, 11 dagen oud.
aangifte geboorte op 24 mei 1837 blad 25, getuigen:
Hendrik Abes Bijma werkman 29 jaar wonende te Balk
Hendrik Annes Folmer werkman 39 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 3 juni 1837 blad 9, getuigen:
Pieter Hepkes Hoornstra schoenmakersknecht 61 jaar wonende te Balk
Ygram Jarigs Vermeulen schoenmakersknecht 47 jaar wonende te Balk
 
2. ) Op 22 maart 1826 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Jeltje Passchiers van Dijk, geboren geboren op 2 april 1813 te Sloten, als dochter van Passchier Pieters van Dijk en Janke Minnes. Overleden op 28 oktober 1847 op nummer 3a te Balk, 34 jaar oud.
Op 22 december 1841 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Feike Thees Hoogeterp
aangifte overlijden op 29 oktober 1847 blad 21 / 1-8, getuigen:
Jacob Obes Hofstra waagmeester 39 jaar wonende te Balk
Kornelis Pieters Wildeboer timmerman 29 jaar wonende te Balk
Opmerking !! Jeltje was een zuster van Ruurd Passchiers van Dijk. Ruurd had op 6 december 1845 Antje Lolkes Postma in Balk vermoord. Hij werd veroordeeld tot de doodstraf en is op 16 oktober 1846 opgehangen in Leeuwarden.
7. Aukje, geboren op 26 februari 1839 op nummer 86 te Balk.
aangifte geboorte op 26 februari 1839 blad 12, getuigen:
Sjoerd Klazes Koorenstra omroeper 63 jaar wonende te Balk
Sjirk Jans Haga werkman 60 jaar wonende te Balk
 
 
 
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 133 - huisnummer Balk 98
klik hier voor het complete formulier ingevuld door J J Sterkenburg namens Berend Pieters Pietersma
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Berend Pieters Pietersma 1803-1839  
     
woonadressen familie Pietersma
periode adres bron
1826 Raadhuisstraat 72 Balk 104
1828 Westein 9 Balk 98
1829 Westein 9 volkstelling 1829 blad 133
1830 Westein 9 Balk 98
1833 - 1837 Gaaikemastraat 9 en 10 Balk 87
1837 Gaaikemastraat 11 en 12 Balk 86
1839 Gaaikemastraat 2 Balk 79
     
notariële acten
 

Minuut-akten 1838, aktes 1839
Notaris: Willem Jan Hemsing
Kantoor: Balk I
Repertoire: 007022

  • Bron: Notarieel archief
  • Soort registratie: Notarieel archief akte
  • (Akte)datum: 05-04-1838
  • Soort akte: akte van bekendheid

Bijzonderheden:
Akte is niet aanwezig

  • Vermeld 

 Berend Pieters Pietersma (werkman)
wonende te Balk
Bronvermelding
Minuut-akten 1838, aktes 1839, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 007009, aktenummer 00037
Gemeente: Gaasterland
Periode: 1838-1839

 
 
1843 Balk, notaris W. J. Hemsing Boedelscheiding
- Gerrit Tijssens Bosman, erflater
- Lykeltje Gerryts Bosman, winkelier te Balk
- Wimpkje Gerryts Bosman te Oldemarkt, gehuwd met Hylke Meinzes de Vries
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7012 Repertoirenr.: 52 d.d. 3 juli 1843
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 26 november 2021 laatste wijziging: 28-11-2021