persoonlijke gegevens van Liekele Tjeerds Pietersma
Lykle Tjeerds Pietersma, geboren op 19 september 1850 te Balk, als zoon van Tjeerd Pieters Pietersma, werkman te Balk, en Uilkje Reins Bosma. Overleden op 12 oktober 1930 te Balk, 80 jaar oud.
aangifte geboorte op 21 september 1850 aktenr. B 55 door Johannes Fokke vroedmeester te Balk, getuigen:
Jurjen Dooitjes Schram werkman 50 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 41 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 13 oktober 1930 aktenummer 43, getuigen:
Meinze Bosma goudsmidsknecht 57 jaar wonende te Balk
Imke Wagenmakers zonder beroep 78 jaar wonende te Balk
Op 28 oktober 1877 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Aukjen Jaaitjes Dijkstra, geboren op 18 januari 1851 te Woudsend, als dochter van Jaaitje Jelles Dijkstra en Gettje Tijsses de Vries. Overleden op 9 maart 1931 te Balk, 80 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Riemke, geboren op 7 oktober 1878 te Balk. Op 26 november 1898 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Willem de Jong, oud 22 jaar, geboren te Woudsend als zoon van Douwe de Jong en Sytske de Jong.
aangifte geboorte op 7 oktober 1878 aktenr. 161 door Lykele Tjeerds Pietersma arbeider te Balk, getuigen:
Jochem Hendriks Porte waagmeester 58 jaar wonende te Balk
Pier Durks Piersma turfdrager 30 jaar wonende te Balk
2. Geertje, geboren op 25 juli 1880 te Balk.
aangifte geboorte op 26 juli 1880 aktenr. 126 door Lykele Tjeerds Pietersma arbeider te Balk, getuigen:
Jochem Hendriks Porte waagmeester 60 jaar wonende te Balk
Johannes Jelles Koornstra arbeider 27 jaar wonende te Balk
3. Uilkje, geboren op 22 januari 1883 te Balk. Op 14 februari 1903 getrouwd in de gemeente Sneek met Harmen van der Zee, oud 20 jaar, geboren te Bolsward als zoon van Heero van der Zee en Attje Stegenga.
aangifte geboorte op 22 januari 1883 aktenr. 18 door Lykele Tjeerds Pietersma arbeider te Balk, getuigen:
Jan Douwes Rekers arbeider 41 jaar wonende te Balk
Jouke Harmens de Jong arbeider 29 jaar wonende te Balk
4. Jaike, geboren op 8 mei 1885 te Balk. Overleden op 4 juli 1956 te Groningen, 71 jaar oud. Op 1 juni 1907 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sietze van der Wal, oud 22 jaar, geboren te Nijemirdum als zoon van Yke van der Wal en Elske Pietersma.
aangifte geboorte op 9 mei 1885 aktenr. 61 door Geertje de Vries winkeliersche te Balk, getuigen:
Eibert Rinzes Hoekstra klerk ter secretarie 25 jaar wonende te Harich
Wijbrandus Meijer gemeenteveldwachter 37 jaar wonende te Balk
5. Tjeerd, geboren op 17 mei 1887 te Balk.
aangifte geboorte op 17 mei 1887 aktenr. 59 door Lykele Tjeerds Pietersma arbeider te Balk, getuigen:
Jan Breemer arbeider 73 jaar wonende te Balk
Pier Kok arbeider 66 jaar wonende te Balk
6. Kornelia, geboren op 8 augustus 1889 te Balk. Op 25 mei 1912 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Bauke Visser, oud 27 jaar, geboren te Woudsend als zoon van Marten Visser en Geertje Cuperus.
aangifte geboorte op 8 augustus 1889 aktenr. 94 door Lykele Tjeerds Pietersma arbeider te Balk, getuigen:
Folkert Homma arbeider 51 jaar wonende te Balk
Tjitte Tromp arbeider 40 jaar wonende te Balk
7. Grietje, geboren op 29 januari 1892 te Balk. Overleden op 24 januari 1964 te Sneek, 71 jaar oud. 1. ) Op 17 mei 1913 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Klaas Klapper, wagenmaker te Koudum, 26 jaar oud geboren te Koudum, als zoon van Eeltje Klapper, timmerman te Koudum, en Aukje Kuiper. 2. ) Op 30 december 1920 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Tiemen de Vries, schipper te Echten, 41 jaar oud geboren te Echten, als zoon van Gerben de Vries en Sara Bos.
 
 
 
Lykele Pietersma en Aukje Dijkstra
foto beschikbaar gesteld door Suzanne de Jonge-Brouwer
Lykle Pietersma en Aukje Dijkstra achter hun woning aan de Raadhuisstraat in Balk. Op de achtergrond zien we steegwoningen van Westein 4,5,6,8
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Tjeerd Pieters Pietersma 1821-1881 Lykle Tjeerds Pietersma 1850-1930  
     
woonadressen familie Lykele Tjeerds Pietersma
periode adres bron
     
1880 - 1890 Gaaikemastraat 8 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 144; kad. gem. Balk sectie A nummer 536
1890 - 189? Gaaikemastraat 8 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 121; huisnummer Balk 102
189? - 1900 Gaaikemastraat 8 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 120; huisnummer Balk 101
1900 - 1910 Gaaikemastraat 8 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 129; huisnummer Balk 101 / 140
1910 - 1920 Raadhuisstraat 77 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 18; huisnummer Balk 217 / 251
1921 - 1930 Raadhuisstraat 77 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 250; huisnummer Balk 280
1931 - 1931 Raadhuisstraat 77 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 237; huisnummer Balk 279
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 14 juni 2016 laatste wijziging: 14-11-2020