persoonlijke gegevens van Tjeerd Pieters Pietersma, arbeider te Balk
Tjeerd Pieters Pietersma (Pyttersma), geboren op 28 december 1821 op nummer 81 te Balk, als zoon van Pieter Sibles Pyttersma, werkman te Balk, en Theedsche Postma. Overleden op 28 juli 1881 te Balk, 59 jaar oud.
aangifte geboorte op 28 december 1821 aktenr. 105 door Pieter Sibles Pyttersma werkman te Balk, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 30 jaar wonende te Balk op nr. 120
Sjirk Jans Haga brievenbode 43 jaar wonende te Balk op nr. 86
aangifte overlijden op 28 juli 1881 aktenummer 62, getuigen:
Sjirk Gosses Haga koopman 42 jaar wonende te Balk
Douwe Siebes Stellingwerf stalknecht 27 jaar wonende te Balk
Op 12 juni 1844 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Uilkje Reins Bosma, geboren op 21 januari 1822 op nummer 130 te Balk, als dochter van Rein Lykles Bosma en Grietje Theunes Beekhof. Overleden op 17 september 1922 te Balk, 100 jaar oud.
aangifte geboorte op 22 januari 1822 aktenr. 12 door Rein Lykles Bosma werkman te Balk, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 30 jaar wonende te Balk op nr. 120
Sjirk Jans Haga brievenbode 43 jaar wonende te Balk op nr. 86
aangifte overlijden op 18 september 1922 aktenummer 45, getuigen:
Halbe Doele aanspreker 72 jaar wonende te Balk
Anne Wassenaar straatreiniger 60 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Rein, geboren op 30 november 1844 in nummer 97 te Balk. Arbeider te Balk. Overleden op 10 november 1899 te Ruigahuizen, 54 jaar oud. Op 19 mei 1872 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Foekjen Bijlsma, oud 29 jaar, geboren te Woudsend als dochter van Durk Jans Bijlsma, timmerknecht te Woudsend, en Rigtje Feikes Vlas.
aangifte geboorte op 2 december 1844 aktenr. B 65 door Tjeerd Pietersma werkman te Balk, getuigen:
Mijntje Lykles Bosma werkman 58 jaar wonende te Balk
Meindert Pieters de Vries werkman 63 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 10 november 1899 aktenummer 62, getuigen:
Jitze van der Zee arbeider 75 jaar wonende te Ruigahuizen
Rein de Lange arbeider 76 jaar wonende te Ruigahuizen
2. Pieter, geboren op 26 oktober 1847 te Balk. Arbeider te Balk. Overleden op 4 februari 1909 te Balk, 61 jaar oud. Op 16 mei 1875 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Geertje Homma, oud 23 jaar, geboren te Balk, als dochter van Jan Martens Homma en Jacobje Johannes de Beer.
aangifte geboorte op 27 oktober 1847 aktenr. B 59 door Johannes Fokke vroedmeester te Balk, getuigen:
Frederik Harmens van der Schuit timmerman 37 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 38 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 4 februari 1909 aktenummer 13, getuigen:
Philippus Noordwal kleermaker 51 jaar wonende te Balk
Anne Wassenaar straatveger 46 jaar wonende te Balk
3. Lykele, geboren op 19 september 1850 te Balk. Arbeider te Balk. Overleden op 12 oktober 1930 te Balk, 80 jaar oud. Op 28 oktober 1877 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Aukjen Dijkstra, oud 26 jaar, geboren te Woudsend als dochter van Jaaitje Jelles Dijkstra en Gettje Tijsses de Vries.
aangifte geboorte op 21 september 1850 aktenr. B 55 door Johannes Fokke vroedmeester te Balk, getuigen:
Jurjen Dooitjes Schram werkman 50 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 41 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 13 oktober 1930 aktenummer 43, getuigen:
Meinze Bosma goudsmidsknecht 57 jaar wonende te Balk
Imke Wagenmakers zonder beroep 78 jaar wonende te Balk
4. Teatske, geboren op 11 maart 1853 te Balk. Overleden op 23 september 1928 te Elahuizen, 75 jaar oud. Op 16 mei 1875 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Kerst Venema, oud 29 jaar, geboren te Oudega als zoon van Hendrik Kerstes Venema en Aaltje Arends Woudstra.
aangifte geboorte op 11 maart 1853 aktenr. B 13 door Tjeerd Pietersma arbeider te Balk, getuigen:
Sieger Hylkes Plantinga werkman 29 jaar wonende te Balk
Tijs Gerrits Jansma werkman 31 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 25 september 1928 aktenummer 41, getuigen:
Cornelis Visser zonder beroep 69 jaar wonende te Elahuizen
Rients Visser los werkman 44 jaar wonende te Elahuizen
5. Teunis, geboren op 7 maart 1857 te Balk. Overleden op ? te ? Op 9 februari 1883 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hiltje Mulder, oud 31 jaar, geboren te Sondel als dochter van Gerben Hendriks Mulder en Fetje Eiles Huitema.
aangifte geboorte op 9 maart 1857 aktenr. B 18 door Tjeerd Pietersma arbeider te Balk, getuigen:
Pieter Johannes Mulder kuiper 54 jaar wonende te Balk
Johannes Kornelis van den Bosch arbeider 37 jaar wonende te Balk
6. Grietje, geboren op 9 maart 1860 te Balk. Op 21 mei 1880 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met Jouke Hottinga, oud 23 jaar, geboren te Sloten als zoon van Meine Wiebrens Hottinga en Hendrikje Jans van der Meer.
aangifte geboorte op 9 maart 1860 aktenummer 24 door Tjeerd Pietersma arbeider te Balk, getuigen:
Jelle Hiddes Koornstra arbeider 36 jaar wonende te Balk
Johannes Kornelis van den Bosch arbeider 40 jaar wonende te Balk
7. Jan, geboren op 25 april 1863 te Balk.
aangifte geboorte op 27 april 1863 aktenummer 48 door Tjeerd Pietersma arbeider te Balk, getuigen:
Jelle Hiddes Koornstra arbeider 39 jaar wonende te Balk
Bauke Reins Bosma arbeider 30 jaar wonende te Balk
 
 
 
Uilkje Pietersma Bosma
bron: Fan Klif en Gaast nummer 1 december 2006 bladzijde 9, 10 en 11 door Jan de Roos
 
De koningin opende op 7 oktober 1920 het nieuwe stoomgemaal te Tacozijl. Na de festiviteiten ging de koningin per auto door Gaasterland naar Workum. Een kleindochter van Uilkje Pietersma-Bosma schreef in 1920 bovenstaande brief aan koningin Wilhelmina met het verzoek om ook in Balk langs te komen. Dit is niet gebeurd. Wel heeft de koningin even stil gestaan in Nijemirdum, waar de schoolkinderen samen met de zangvereniging een lied zongen voor hare majesteit.
 
letterlijke tekst van de brief: "Mevr. de Koningin, Us beppe is al zevenennegentig jaar, en heeft de Koningin nog nooit gezien, en zou voor haar dood de Koningin eens willen zien. Als de Koningin met haar wagen van Tacozijl over Sondel-Balk zou rijden, dat scheel een half uur, dan zal beppe zorgen dat (ze) op de stoep staat. De burgemeester van Balk kan beppe wel. Dag koningin, Vrouw Pietersma, Balk maane Septem"
 
In 1922 had beppe Pietersma haar eigen feest. Als eerste honderdjarige in de gemeente Gaasterland werd ze uitgebreid gehuldigd
Uilkje Pietersma
bron: Nieuwsblad van Friesland van 22 januari 1922; Hepkema's
klik op bovenstaande afbeelding voor het volledige artikel
 
Uilkje Bosma Gaaikemastraat
De Gaaikemastraat met de woning van Uilkje Bosma
 
Uilkje Bosma
foto 003-092 beschikbaar gesteld door Berend Bakker bron: De Prins van 4 februari 1922
 
De vrouw op de rechter foto is Uilkje Bosma (weduwe van Tjeerd Pietersma) genomen op haar honderdste verjaardag in januari 1922. Zie naar de restanten sneeuw op en voor de stoep. Uilkje Bosma is geboren op 21 januari 1822 en overleden op 17 september 1922. In 1911 woonde ze op nummer 134. Dat is vlak bij het kaaspakhuis van Kuperus aan de Gaaikemastraat, toen Harichsterzijde. Nummer 182 op de foto is het huis links naast het kaaspakhuis zie onderstaande foto. (de hemelwaterafvoer vlak boven het kozijn en het hek zijn de overeenkomsten)
de puzzel is opgelost met de hulp van Frits Bergsma
In januari 1922 viert Uilkje Bosma haar honderdste verjaardag. Zelfs de landelijke pers besteedt aandacht aan dit moment met een foto in het weekblad De Prins. In dat dezelfde jaar overlijdt ze op de leeftijd van 100 jaar en 8 maanden.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Tjeerd Pieters Pietersma 1821-1881 Lykle Tjeerds Pietersma 1850-1930
     
woonadressen familie Pietersma
periode adres bron
     
1849 - 1859 ? woningregister 1849 - 1859 blad ?;
1859 - 1869 ? woningregister 1859 - 1869 blad ?;
1869 - 1879 Gaaikemastraat 11 woningregister 1869 - 1879 blad 41; kad. gem. Balk sectie A 220, volgnrs. 178 / 165
1879 - 1890 Gaaikemastraat 11 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 43; kad. gem. Balk sectie A nummer 220
1890 - 1900 Gaaikemastraat 11 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 114; huisnummer Balk 97
1900 - 1910 Gaaikemastraat 11 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 123; huisnummer Balk 97 / 134
1910 - 1920 Gaaikemastraat 11 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 12; huisnummer Balk 134 / 154
1920 - 1922 Gaaikemastraat 11 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 168; huisnummer 182
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 14 juni 2016 laatste wijziging: 14-11-2020