persoonlijke gegevens van Gosse Hielkes Plantinga, koemelker te Balk
Gosse Hielkes Plantinga, geboren op 2 december 1891 te Balk, als zoon van Hielke Siegers Plantinga, koopman te Balk, en Aaltje Gosses Wyckelsma. Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
aangifte geboorte op 2 december 1891 aktenummer 141, door Hielke Plantinga koopman te Balk, getuigen:
Nanne Douwes Rijpsma koopman 49 jaar wonende te Ruigahuizen
Paulus Gijzen koopman 42 jaar wonende te Balk
Op 12 mei 1915 getrouwd in de gemeente Gaasterland met::
Corneliske Jans Jongsma, geboren op 15 februari 1889 te Nijega, als dochter van Jan Jongsma, verwer te Nijega, en Jacobje de Hoop. Overleden tussen 16 en 29 mei 1963 te Balk, ? jaar oud.
aangifte geboorte op 18 februari 1889 aktenummer 26, door Jan Jongsma verwer te Nijega, getuigen:
Lieuwe Cnossen boerenknecht 23 jaar wonende te Tjerkwerd
Huite Jelles Wolthuizen koopman 24 jaar wonende te Oudega
Uit dit huwelijk:
1. Hielke, geboren op 12 februari 1916 te Harich. Overleden op 27 maart 1985 te ?, 69 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Rinske Breimer.
2. Jacobje, geboren op 19 augustus 1917 te Harich.
 
 
 
Gosse Plantinga
Gosse Plantinga
bron: Leeuwarder Courant van 23 juni 1933
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 8 november 1941 >>>
 
 
woonadressen familie Gosse Hielkes Plantinga
periode huidig adres bron
1916 - 1920 Houtdyk 6 bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R, blad 87; huisnummer Harich 133
1921 - 1923 Houtdyk 6 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 129; huisnummer Harich 143
1923 - 1924 Raadhuisstraat 39 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 288; huisnummer Balk 324
1924 - 1925 Wilhelminastraat 25 register van huisnummering 1920-1930 blad 15 nummer 152
1925 - 1926 Wilhelminastraat 14 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 112; huisnummer Balk 118
1926 - 1930 Meerweg 2 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 33, huisnummer Balk 35
1930 - 1939 Meerweg 2 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 32, huisnummer Balk 37
1940 - ???? Wilhelminastraat  
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 18 april 2011 laatste wijziging: 1-11-2020