persoonlijke gegevens van Bauke Pieters Poppes
Bauke Pieters Poppes, geboren op 30 december 1753 te Balk, gedoopt op 30 december 1753 te Balk ( Hervormd), als zoon van Pieter Harmens, broodbakker te Balk, en Ypkjen Baukes. Overleden op 13 juni 1827 op nummer 33 te Balk, 73 jaar oud. Boterkoper (1814, 1815, 1819, 1822) rentenier (1827)
aangifte overlijden op 27 september 1826 pagina B42, getuigen:
Marten Baukes Zwanenburg verversknecht 33 jaar wonende te Balk op nummer 34
Willem Ottes de Jong broodbakker 32 jaar wonende te Balk op nummer 29
Op 10 november 1872 getrouwd in de Hervormde Kerk te Balk met:
Baukje Jans Poppes , geboren op 5 september 1754 te Balk, als dochter van Jan Poppes, boterkooper te Balk, en Eelkjen Jakles. Overleden op 26 september 1826 op nummer 33 te Balk, 72 jaar oud.
aangifte overlijden op 27 september 1826 pagina B42, getuigen:
Halbe Hanzes Drijfhout wagenmaker 43 jaar wonende te Balk op nummer 28
Joeke Jansz Sterkenburg onzen agent van policie 35 jaar wonende te Balk op nummer 23
Uit dit huwelijk:
1. Eelkjen, geboren op 28 december 1782 te Balk, gedoopt op 5 januari 1783 te Balk (Hervormd).  Overleden op 27 decmber 1847 te Balk, 64 jaar oud. 1. ) Op7 juni 1807 getrouwd in de Hervormde kerk te Balk met Jan Brants van der Goot geboren in 1786 als zoon van Brant Hendriks en Akke Jans. 2. ) Op 30 maart 1828 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jelle Meinesz, oud 56 jaar, geboren te Oudehorne als zoon van Meine Tjeerds en Hinke Jelles.
2. Pieter, geboren op 16 april 1785 te Balk, gedoopt op 5 mei 1785 te Balk. Overleden op 6 april 1839 op nummer 142 te Balk, 53 jaar oud. Op 13 februari 1814 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Grietje Krijns Eppinga, oud 25 jaar, geboren te Balk als zoon van Krijn Eppinga en Hielkje Willems Wijngaarden.
3. Jan, geboren op 16 juni 1788 te Balk, gedoopt op 13 juli 1788 te Balk. Overleden op 6 juni 1828 te Balk, 40 jaar oud. 1. ) Op 4 juni 1815 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Wypkje Wytses de Jong, oud 22 jaar, geboren te Balk als dochter van Wytses de Jong en Baukjen Cramer. 2. ) Op 27 januari 1822 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jantje Gerrits Fellinga, oud 26 jaar, geboren te Balk en Gerrit Binnes Fellinga en Jetske Jans Bos.
4. Harmen, geboren op 17 december 1795 te Balk, gedoopt op 27 december 1795 te Balk. Overleden op 14 mei 1854 te Balk op nr. 33, 58 jaar oud. Op 30 mei 1819 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Grytjen Uilkes Wierstra, oud 22 jaar, geboren te Harich als dochter van Uilke Luitjens Wierstra en Lolkjen Jacobs Bergstra.
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Jan Harmens 1720-1776 Bauke Pieters Poppes 1753-1827 Jelle Meinesz 1771-1848
Jan Poppes (1712-1787)   Pieter Baukes Poppes 1785-1839
    Jan Baukes Poppes 1788-1828
    Harmen Baukes Poppes 1795-1854
woonadressen familie Poppes
periode adres bron
1792 - 1804 van Swinderenstraat 8 reëelkohieren 1715 - 1805; blad 157 / volgnummer 32
1784 - 1805 van Swinderenstraat 8 speciekohieren 1748 - 1806; blad 47 / volgnummer 25
1826 van Swinderenstraat 8 overlijdensakte Baukjen Jans Poppes
1827 van Swinderenstraat 8 overlijdensakte Bauke Pieters Poppes
     
notariële acten
 
1812 Sloten, notaris J. Ruardi Obligatie Betreft een kapitaal van fr. 5040
- Sjoerd Binkes Bakker, boer te Oldeouwer
- Bauke Pieters Poppes, koopman te Balk
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118002 Repertoirenr.: 40 d.d. 9 mei 1812
 
1812 Lemmer, notaris A. Witteveen Gemeente: Lemsterland Obligatie Betreft een kapitaal van fr. 4200
- Harmen Freerks de Roos te Lemmer
- Aatje Baukes Koster te Lemmer
- Hans Ygrams van der Werf te Balk
- Bauke Pieters Poppes te Balk
- Poppe Idskes Poppes te Balk
- Jan Poppes Poppes te Lemmer
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 97004 Repertoirenr.: 93 d.d. 13 oktober 1812
 
1815 Balk, notaris M. Westendorp Gemeente: Gaasterland Veiling
- Willem Carel de Vries te Sloten, verkoper
- Bauke Pieters Poppes, koopman te Balk, koper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7001 Repertoirenr.: 81 d.d. 14 januari 1815
 
1815 Balk, notaris M. Westendorp Gemeente: Gaasterland Koopakte Betreft de verkoop van een schip, koopsom fl. 1500
- Thomas Jans Rinkema, schipper te Balk, verkoper
- Koop Jans Rinkema, schipper te Balk, verkoper
- Harmen Baukes Poppes te Balk, koper
- Bauke Pieters Poppes te Balk, koper
Bron: Tresoar  Toegangsnr.  : 26  Inventarisnr.: 7001  Repertoirenr.: 96 d.d. 3 juni 1815
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 13 september 2015 laatste wijziging: 1-11-2020