Bouke Pieters Poppes register hypotheken 69: 8 / 12
Grietje Wiggeles Jongsma register hypotheken 69: 27 / 17
Bouke Pieters Poppes, geboren op 10 juni 1814 op nummer 142 te Balk, als zoon van Pieter Baukes Poppes, koopman te Balk, en Grietje Krijns Eppinga. Overleden op 1 juni 1876 te Franeker, 61 jaar oud.
grossier in sterke dranken te Balk
Op 11 december 1836 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Grietje Wiggeles Jongsma, geboren op 7 augustus 1817 te Oudega (HON), als dochter van Wigle Rimmers Jongsma en Jeltje Klazes Jansma. Overleden op 5 juni 1870 te Sloten, 53 jaar oud..
Uit dit huwelijk:
1. Jeltje, geboren op 16 juli 1838 op nummer 168 te Balk. Op 25 oktober 1859 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Johannes van der Vaart, oud 26 jaar, geboren te Oudega (HO) als zoon van Johannes Wybrens van der Vaart en Janke Jans Klijnstra.
aangifte geboorte op 16 juli 1838 blad 30 door Bauke Pieter Poppes te Balk, getuigen:
Harmen Obbes Bosma agent van politie 42 jaar wonende te Balk
Franke van Elselo klerk 26 jaar wonende te Balk
2. Pieter, geboren op 29 juli 1840 op nummer 52 te Balk. Overleden op 6 november 1840 op nummer 52 te Balk, 14 weken oud.
aangifte geboorte op 30 juli 1840 blad 34, door Bauke Pieter Poppes te Balk, getuigen:
Willem Jans Kuiper wagenmaker 43 jaar wonende te Balk
Sybrandus van Kessel koperslager 40 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 6 november 1840 blad 15, getuigen:
Willem Jans Kuiper wagenmaker 43 jaar wonende te Balk
Sybrnadus van Kessel koperslager 41 jaar wonende te Balk
3. Pieter, geboren op 6 februari 1842 op nummer 52 te Balk. Op 16 juni 1867 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Elisabeth Simons Wijnandts, oud 25 jaar, geboren te Leeuwarden als dochter van Simon Wijnandts en Trijntje Kanon.
aangifte geboorte op 7 februari 1842 blad 11 door Bauke Pieter Poppes te Balk, getuigen:
Sybren Aukes Dooper logementhouder 46 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 33 jaar wonende te Balk
Bauke Pieters Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 11 februari 1842
 
4. Grietje, geboren op 25 januari 1844 op nummer 52 te Balk. Overleden op 24 mei 1844 op nummer 52 te Balk, oud 17 weken.
aangifte geboorte op 27 januari 1844 pagina B7 door Bauke Pieter Poppes te Balk, getuigen:
Klaas Baukes Betsema kuiper 52 jaar wonende te Balk
Willem Jans Kuiper wagenmaker 46 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 24 mei 1844 blad 7, getuigen:
Klaas Baukes Betzema kuiper 52 jaar wonende te Balk
Sybrandus van Kessel koperslager 45 jaar wonende te Balk
Bauke Pieters Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 28 mei 1844
 
5. Wiggle, geboren op 20 september 1845 op nummer 52 te Balk. Overleden op 30 oktober 1845 op nummer 52 te Balk, 5 weken oud.
aangifte geboorte op 20 september 1845 pagina B45 door Bauke Pieter Poppes te Balk, getuigen:
Wybe Tietema klerk 36 jaar wonende te Balk
Jan Sjirks Haga brievenbesteller 32 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 30 oktober 1845 blad 16, getuigen:
Willem Jans Kuiper wagenmaker 48 jaar wonende te Balk
Sybrandus van Kessel koperslager 46 jaar wonende te Balk
bauke Pieters Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 4 november 1845
 
 
 
Bauke Pieters Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 10 maart 1846
 
bauke Pieters Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 11 mei 1846
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Pieter Baukes Poppes 1785-1839 Bouke Pieters Poppes 1814-1876 Pieter Baukes Poppes 1842-
     
woonadressen familie Poppes
periode adres bron
1836 - 1839 Dubbelstraat 9  
1840 van Swinderenstraat 32 volkstelling 1840; huisnummer Balk 52
18?? - 1852 Sloten (frl) bevolkingsregister 1816 - 1926 blad 12; huisnummer 10
1852 - 18?? Hallum  
1859 Hallum trouwakte dochter Jeltje, Bauke Pieters Poppes onder curatele te Franeker
1867 - 1870 Balk trouwakte zoon Pieter, Bauke Pieters Poppes onder curatele te Franeker
1870 - 1870 Sloten (frl) bevolkingsregister Sloten 1816 - 1926 blad 285b; huisnummer 136b
     
eigendommen van Bauke Pieters Poppes
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
158
 
publ. verkoop
530,-
3 mei 1842
       
Balk
A
157
 
koopbrief
700,-
31 mei 1844
       
Een stoel in de kerk te Balk nr. 117
koopbrief
6,75
15 feb 1839
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1013, folio 8, nummer 12
eigendommen van Grietje Wiggeles Jongsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
257
00 04 00
      hypothecaire inschrijving 26 maart 1849, borderel overgeschreven 25/93 (12/21 = Bauke Jans van der Goot)
Balk
A
158
00 03 00
     
Balk
A
157
00 03 10
     
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1032, folio 27, nummer 17
notariële acten
 
1837 Balk, notaris W. J. Hemsing Koopakte
Betreft de verkoop van huis en tuin en steeg te Balk, koopsom fl. 2000 (= Balk A 257; van Swinderenstraat 32)
- Pieter Rinkes Wildeboer, schoenmaker te Balk, verkoper
- Bauke Pieters Poppes, grossier in sterke dranken te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7008 Repertoirenr.: 112 d.d. 16 september 1837
 
1841 Balk, notaris W. J. Hemsing Provisionele en finale toewijzing en inhouding
Betreft de verkoop van twee huizen te Balk, koopsom fl. 530
- Gerrit Tijssens Bosman, rentenier te Balk, verkoper
- Bauke Pieters Poppes, grossier in wijnen en ster te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7010 Repertoirenr.: 64 en 69 d.d. 17 november 1841
 
1844 Balk, notaris W. J. Hemsing Koopakte
Betreft de verkoop van een pakhuis te Balk, koopsom fl. 700
- Eelkjen Wigles Visser te Woudsend, gehuwd met Age Hylkes Tromp, verkoper
- Bauke Pieters Poppes, koopman te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7013 Repertoirenr.: 19 d.d. 9 mei 1844
 
bauke Pieters Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 2 maart 1849
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 27 maart 2009 laatste wijziging: 1-11-2020