persoonlijke gegevens van Gerrit Jan Poppes, uurwerkmaker te Balk
Gerrit Jans Poppes, geboren op 10 december 1823 op nummer 168 te Balk, als zoon van Jan Baukes Poppes en Jantje Gerrits Fellinga. Overleden op 28 november 1863 te Balk, 39 jaar oud.
aangifte geboorte op 10 december 1823, aktenummer 100 door Jan Baukes Poppes, boterkoopman, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 32 jaar wonende te Balk
Sjirk Jansz Haga brievenbode 45 jaar wonende te Balk
Op 1 april 1849 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Geertruida Trenks (Trinks), geboren op 5 december 1825 te Balk, als dochter van Thomas Trenks en Annigjen Alberts Ekker. Modiste te Oldemarkt (1879). Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Jantje, geboren op 27 november 1849 te Balk. Overleden op 13 maart 1881 te Oldemarkt, 31 jaar oud. Op 31 oktober 1879 getrouwd in de gemeente Oldemarkt met Lambert Tietema schoenmaker, 30 jaar oud. als zoon van .Jan Tietema en Hiltjen Punter.
aangifte geboorte op 29 november 1849, blad 56, getuigen:
Harmen Baukes Poppes koopman 54 jaar wonende te Balk
Symon Zwanenburg huisschilder 30 jaar wonende te Balk
2. Annigje, geboren op 13 februari 1852 te Balk.Overleden op 22 januari 1873 te Oldemarkt, 20 jaar.
aangifte geboorte op 14 februari 1852, blad 10, getuigen:
Harmen Baukes Poppes koopman 56 jaar wonende te Balk
Symon Zwanenburg huisschilder 32 jaar wonende te Balk
3. Johannes Thomas, geboren op 4 december 1855 te Balk.
aangifte geboorte op 6 december 1855, blad 60, getuigen:
Wybe Tietema klerk 46 jaar wonende te Balk
Symon Zwanenburg huisschilder 36 jaar wonende te Balk
4. Baukjen, geboren op 5 mei 1859 te Balk. Op 25 november 1886 getrouwd in de gemeente Franekeradeel met Pieter Dijkstra, oud 24 jaar, geboren te Hitzum als zoon van Johannes Pieters Dijkstra en Aafke Jans Systra.
aangifte geboorte op 7 mei 1959, aktenummer 53, getuigen:
Jan de Rochefort Rijkscommies 49 jaar wonende te Balk
Symon Zwanenburg huisschilder 39 jaar wonende te Balk
       
 
 
Gerrit Jans Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 16 mei 1848
 
erven Gerrit Jans Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 16 mei 1848
 
woonadressen familie Poppes
periode adres bron
1849 - 1859 van Swinderenstraat 9  
1859 - 1867 van Swinderenstraat 9 woningregister 1859-1869 blad 13; kad.nr. A 278 nummer 40
     
eigendommen van Gerrit Jans Poppes
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
278                
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris ????, folio 49, nummer 27
notariële acten
 
1859 Balk, notaris G. Zandstra Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en tuin en erf te Balk, koopsom fl. 2200
- Tjitske Wiebes Tieleman te Heeg, weduwe van Anne Annes Visser, verkoper
- Gerrit Jans Poppes te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7030 Repertoirenr.: 60 d.d. 13 mei 1859
 
1859 Balk, notaris G. Zandstra ,Schuldbekentenis Betreft een kapitaal van fl. 1800
- Gerrit Jans Poppes te Balk, debiteur
- jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs, crediteur
- Harmen Obbes Bosma te Balk, acceptant      
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7030 Repertoirenr.: 66 d.d. 20 mei 1859
 
1868 Balk, notaris L. H. Potma Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 1756
- Geertruida Trinks te Oldemarkt, weduwe van Gerrit Jans Poppes, verkoper,  tevens als moeder van en voogd over Jantje, Annigje, Johannes Thomas en Baukje  Gerrits Poppes
- Fedde Johannes Trinks te Bakhuizen als toeziend voogd    
- jonkheer Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen te Rijs, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7041 Repertoirenr.: 15 en 20 d.d. 19 februari 1868
 
1868 Balk, notaris L. H. Potma Royement, akte niet aanwezig
- jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs
- Gerrit Jans Poppes te Balk
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7041 Repertoirenr.: 57 d.d. 15 juni 1868
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 9 april 2013 laatste wijziging: 14-11-2020